---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Xứ Lập Tháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四處立塔 (Pháp Uyển Châu Lâm)
Một, Sanh Xứ Lập Tháp. Những chỗ chư Phật giáng sanh phải nên dựng tháp kỷ niệm. Như nay Phật Thích Ca Mâu Ni, giáng sanh dưới tàng cây vô ưu, trong vườn Tỳ Lam, thì ở đó phải lập tháp kỷ niệm.
(Tiếng Phạn là Thích Ca Mâu Ni, tiếng Hoa là Năng Nhân Tịch Mặc. Tiếng Phạn là Tỳ Lam, tiếng Hoa là Giải Thoát Xứ. Tiếng Phạn là Tháp bà, tiếng Hoa là Cao hiển).
Hai, Đắc Đạo Xứ Lập Tháp. Phật đắc đạo tại cây Bồ Đề trong nước Ma Kiệt Đề, thì ở chỗ đó phải lập tháp kỷ niệm.
(Tiếng Phạn là Ma Kiệt Đề, tiếng Hoa là Thiện Thắng).
Ba, Chuyển Pháp Luân Xứ Lập Tháp. Những chỗ Phật chuyển pháp luân không cố định, hoặc ở cây Bồ Đề, hoặc ở Lộc Uyển, hoặc ở trên các cõi trời v. v… thì ở các chỗ ấy nên lập tháp kỷ niệm).
Bốn, Niết Bàn Xứ Lập Tháp. Phật nhập diệt ở Sa La song thọ, thành Câu Thi Na, thì ở đó phải xây tháp kỷ niệm.
(Tiếng Phạn là Câu Thi Na, tiếng Hoa là Giác Thành. Tiếng Phạn là Sa La, tiếng Hoa là Kiên cố).
Trong pháp niệm Phật chưa biết có kính tượng Phật và kinh điển không ?     Phải Chăng Niết Bàn Là Cái Gì Mà Bạn Đạt Được, Hay Niết Bàn Là Bạn     Thờ Phật & Thờ Mẫu     Rong Biển Cuốn Đậu Hũ     Người nhà tin theo Cơ Ðốc Giáo ,xin hỏi có nên dùng thái độ mặc nhiên đối với họ?     Vượn Sầu Rơi Lệ     Xuất Gia     Giúp người tu Tổ Sư thiền có niềm tin     Tôm Càng Xốt Mận     BẢY ĐIỀU ĐÁNG TIẾC     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Trăm năm dù sống dài lâu
Mà luôn lười biếng không cầu tiến lên
Chẳng bằng sống một ngày liền
Chuyên cần, tinh tấn tiến thêm mọi đường.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,838 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,418,959