---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bồ Tát Tu Hành Cửu Chủng Sai Biệt
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 菩薩修行九種差別 (Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận)
Một, Thiện Hành Sanh Tử. Đạo nghiệp của Bồ Tát được thành tựu là do giáo hóa hướng dẫn loài hữu tình, tuy vào, ra trong sanh Tử Mà không bị sanh tử ô nhiễm và vướng mắc; ví như người bệnh uống thuốc đắng cay, chỉ vì trừ bệnh tật mà không sanh lòng chán ghét, vứt bỏ.
Hai, Thiện Hành Chúng Sanh. Đối với chúng sanh, Bồ Tát khởi tâm đại bi, nếu có bệnh khổ thường hay cứu giúp, không lòng mỏi mệt; ví như lương y gần gũi người bệnh, tâm không chán nản và ghét bỏ.
Ba, Thiện Hành Tự Tâm. Bồ Tát có khả năng điều phục tâm mình, phá trừ phiền não, tăng trưởng bồ đê; ví như người có trí giỏi dạy dỗ nô bộc ở trong nhà.
Bốn, Thiện Hành Dục Trần. Bồ Tát, tuy ở cõi trần nhiều ham muốn, nhưng không nhiễm ô và vướng mắc,siêng năng tu tập Phạm Hạnh, tăng trưởng giáo pháp; ví như thương nhân giỏi buôn bán, thu hoạch được nhiều lợi ích.
Năm, Thiện Hành Tam Nghiệp. Bồ Tát siêng năng tu tập ba nghiệp thân, khẩu, ý, suy tư, cố gắng sao cho thanh tịnh; ví như người giặt y phục giỏi, không còn dơ dáy, cáu bẩn.
Sáu, Thiện Hành Bất Não Chúng Sanh. Đối với chúng sanh, Bồ Tát thường khởi tâm thương xót. Tuy có chúng sanh đối xử không tốt mà Bồ Tát vẫn không sân hận, buồn phiền; ví như cha lành thương yêu con nhỏ, tuy nó có làm cho dơ dáy, bẩn thỉu mà người cha vẫn không chán ghét.
Bảy, Thiện Hành Tu Tập. Bồ Tát tu tập đạo Bồ Đề, siêng năng, hăm hở, tâm không gián đoạn; ví như dùi cây tìm lửa, chưa nóng thì không ngừng.
Tám, Thiện hành Tam Muội. Tiếng Phạn là Tam Muội, tiếng Hoa là Chánh Định, nghĩa là không loạn động, không u mê, nên khiến cho công đức tăng trưởng; ví như lấy tiền của cho người và người ấy giữ gìn lấy được lời về sau, mới thuhoạch được lợi ích.
Chín, Thiện Hành Bát Nhã. Tiếng Phạn là Bát Nhã, tiếng Hoa là Trí tuệ. Bồ Tát dùng trí thanh tịnh, chiếu soi tất cả các pháp ở thế gian, tâm không chút nghi ngờ; ví như những người làm xiếc, biết tất cả việc ảo, đều do ảo thuật mà thôi, tìm tòi sự nhân thật của những trò ảo thuật, không thể có được.
Nếu không có cái bản ngã cá biệt, thì ai hạnh phúc và ai khổ đau?     NHỮNG VIÊN SỎI VÀ GHÈ BƠ LỎNG     Hòa Thượng Thích Thiện Hoa (1918-1973)     Đừng Để Hối Tiếc     Chuyển Họa Thành Phúc     Giờ Lâm Chung Của Alexander Đại Đế     Trung Cấp Phật Học – Năm 1     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tăng Đồng Tân     Bì Cuốn Chay     Kỷ Luật     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Vi thiện tối lạc
Vi ác nan đào.
(Làm điều thiện rất sướng vui
Làm việc ác tránh lưới trời được sao.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,838 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,385,070