---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Kiến
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五見 (Niết Bàn Kinh)
Một, Thân Kiến. Trong năm ấm, lầm cho là có thân, cưỡng dựng lên có ông chủ, luôn khởi lên Ngã Kiến. Chấp ngã và những gì thuộc ngã. Đó gọi là Thân Kiến.
(Ngã, Ngã Sở: Chấp một ấm là ngã; bốn ấm kia là Ngã Sở).
Hai, Biên Kiến. Cho rằng thân ta, hoặc là đọan( chết rồi không còn gì nữa), hoặc là thường( sau khi chết còn mãi). Chấp đọan không phải thường. ; chấp thường không phải mất hẳn, chỉ là chấp một bên. Đó gọi là Biên Kiến.
Ba, Tà Kiến. Tâm tà giữ lấy lý lẽ, bằng cái thấy lầm lạc điên đảo, rằng không tin nhân quả, dứt hết các căn lành, làm theo hành vi của xiển đề. Đó gọi là Tà Kiến.
Bốn, Giới Thủ Kiến. Không phải ở trong giới pháp mà sai lầm cho rằng là giới, lại còn cố chấp là hay nhất, ít mong có cơ hội tiến bộ. Gọi là Giới Thủ Kiến.
Năm, Kiến Thủ. Không phải ở trong pháp mầu nhiệm, chân chánh, mà lầm cho đó là Niết Bàn, đem lòng chấp trước, rồi lầm cho rằng cái mà ta chứng được là hơn hết, Đó gọi là Kiến Thủ.
Có Phải Niết Bàn Là Sự Thực Hiện Những Quyền Năng Huyền Bí     Lấy Vợ Lấy Chồng Làm Sao Tu Được?     Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?     Gõ Cửa Thiền – Ngụ Ngôn     Tổ Trung Hậu – Hòa Thượng Thích Trừng Thanh (1861-1940)     Trong nhà có tượng Phật mà chưa được khai quang thì có thể lễ lạy chăng?     Tempura Rau Củ     Cá Kèo Chay     Trút Giận Sang Người Khác     Tim Ta Cháy Như Lửa     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị Thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,544,100