---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Y
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八依 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Thi Thiết Y. Vì người dựa năm uẩn, mượn ngôn ngữ xây dựng nên ngã và chúng sanh khác nhau, loài vật loại như thế, chủng tánh như thế, tên gọi như thế, ăn uống như thế, vui khổ yểu thọ…
Hai, Nhiếp Thọ Y. Nhiếp thọ là gôm hết cả lại và tiếp nhận. Vì người nương vào cha me, vợ con, nô tỳ,… cho là của mình (Ngã Sở) mà gìn giữ nhận lấy, nên gọi là Nhiếp Thọ Y.
Ba, Trụ Trì Y. Vì người dựa bốn cách ăn đoạn, xúc, tư, thức có thể nuôi dưỡng duy trì các căn, đứng vững, chống đỡ, nên gọi là Trụ Trì Y.
(Đoạn Thực: Đoạn là phân đoạn; lấy hương, vị, xúc, ba trần làm thể, đưa vào bụng tiêu tan, biến hóa nuôi các căn. Xúc Thực là Nhãn Thức,… có đối tượng là Sắc Trần,… mềm mại, trơn lán từ nhiều xúc chạm mà sanh ra vui thích, nuôi dưỡng các căn. Tư Thực là Ý Thức suy tư về cảnh ưa thích đáng yêu, sanh ý hy vọng, mà thấm nhuần các căn. Thức Thực: Thức là thức thứ tám; do ba thức ăn ở trước nuôi dưỡng cách phần tương ưng nên khiến cho thức này tăng trưởng hơn lên, gìn giữ lấy các căn).
Bốn, Lưu Chuyển Y. Vì người dựa vào năm uẩn, bốn tâm thọ, tưởng, hành, thức, khởi lên nghiệp nhân các phiền não, trôi lăn trong ba cõi sống, chết; nên gọi là Lưu Chuyển Y.
Năm, Chướng Ngại Y. Vì các thiên, ma, ngoại đạo theo đến nơi người tu tập thiện pháp; đến đó trước, gây chướng ngại; nên gọi là Chướng Ngại Y.
Sáu, Khổ Não Y. Vì người nương nơi cõi dục, lãnh chịu tất cả sầu khổ, không sanh tâm chán ghét, xa lìa; nên gọi là Khổ Não Y.
Bảy, Thích Duyệt Y. Vì người nương nơi Thiền Định, dứt hết các suy tư, thân tâm được vắng lặng, chứng được pháp hỉ lạc; nên gọi là Thích Duyệt Y.
Tám, Hậu Biên Y. Vì A La Hán, hoặc nghiệp trong ba cõi đã hết lại không sanh ra nữa, thân này là cuối cùng, nương vào Niết Bàn hữu dư mà an trụ; nên gọi là Hậu Biên Y.
Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình     Đạo Và Quả     Đợi Khi Tôi Giàu Tôi Sẽ Giúp     Quả Báo Một Việc Làm Ác     1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết     Vợ Và Người Mới     Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Ðời không đạo, đời vô liêm sỉ!
Ðạo không đời, đạo dạy cho ai?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,999 pháp âm và 7,010 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,541 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 280, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,743,878