---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Sanh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三生 (Hoa Nghiêm Kinh Tuỳ sở Diễn Nghĩa Sao)
Một, Kiến Văn Sanh. Tám nạn của chúng sanh. Đời trước gặp Kinh Hoa Nghiêm, không thể tín thọ, lại sanh tâm gièm pha, nên nhận quả báo tám nạn. Đọa vào trong địa ngục chịu khổ sở vô cùng. Nay mong cầu Phật rủ lòng thương xót phóng quang chiếu soi và do đời trước có căn lành gặp Kinh Hoa Nghiêm, liền ra khỏi khổ sở của địa ngục, sanh lên trời Đâu Suất và được thành đạo, trong một đời vượt qua Thập Địa.
(tám nạn là Địa Ngục; Súc Sanh; Ngạ Quỷ, Trường Thọ Thiên; Bắc Uất Đơn Việt; Manh, Lung, Ám, Á; Thế Trí Biện Thông; sanh trước, sau Phật).
Hai, Giải Hạnh Sanh. Thiện Tài Đồng Tử, ở phía đông Phước thành, mới gặp Ngài Văn Thù lần đầu, đã được mở mang, bèn liền tham vấn các thiện tri thức, đều thu thập chỉ bảo pháp môn tu hành, cho đến cuối cùng tham kiến Ngài Phổ Hiền, khiến cho vào được cõi nước nhỏ bé nhất. Tu hạnh Bồ Tát với nguyện to lớn, viên mãn đạo quả vô thượng của các Phật. Hiểu và làm như thế, nên trong một đời mà được viên mãn vậy.
Ba, Chứng Nhập Sanh. Ngài Xá lợi Phất ở trong rừng Thệ Đa, khiến cho 6000 Tỳ Kheo quán sát Văn Thù Sư Lợi công đức vô lượng, trang nghiêm hoàn mỹ. Những Tỳ Kheo ấy nghe pháp xong, tâm ý thanh tịnh, tin hiểu vững chắc, đảnh lễ Ngài Văn Thù và nói rằng: Nhân giả có được sắc thân tốt đẹp, mong ước tôi cũng được như vậy. Vì thế Ngài Văn Thù vì các Tỳ Kheo chỉ bày, diễn giải pháp Đại Thừa, khiến cho các Tỳ Kheo được niềm tin vững chắc, được trí huệ lớn. Trong một đời, chứng được Pháp Giới.
(Tiếng Phạn là Xá Lợi Phất, tiếng Hoa là Thân Tử Tiếng Phạn là Thệ Đa, tiếng Hoa là Thắng Lâm, tức vườn Cấp Cô Độc. Tiếng Phạn là Văn Thù Sư Lợi, tiếng Hoa là Diệu Đức).
Chư Tăng Có Thể Đi Làm Việc Ngoài Xã Hội Không?     Bát Canh Chiếc Đũa Ngọc     Độ chủ nợ ?     Tôi Phải Làm Gì Khi Người Yêu Bỏ Nhà Đi Vào Chùa?     Nhờ Cứu Nai Mà Thoát Nạn     Cư sĩ có thọ Bồ tát giới không?     Khi Người Xuất Gia Hầu Đồng, Thờ Lạy Thần Thánh     Sét Ðánh Kẻ Tham Tàn     Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?     Phật Tử Thờ Ông Táo Được Không?     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại
Luận anh hùng chớ kể hơn thua


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,489 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,274 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất phaphanh
Lượt truy cập 16,524,854