---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Lạc
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Bát lạc là tám sự an vui thanh thoát của những người được vãng sanh về cõi Tịnh Độ bát khổ bao gồm như sau:
- Liên hoa hóa sanh lạc: Thần thức đầu thai trong hoa sen trong sạch, từ hoa sen đó thân thể được hóa sanh ra, thanh khiết an vui.
- Bất lão lạc: Vui vì thân xác không già, cái thân bằng công đức do trang nghiêm thanh thoát, không bị biến đổi nên chẳng già nua.
- Bất bệnh lạc: Vui vì thân xác không đau bệnh, cái thể chất trong suốt không mảy may đau bệnh ngứa ngáy, không có sự vật vã do bệnh gây nên.
- Bất tử lạc: Vui vì không chết, sống lâu đồng với Phật, thân tâm thường an lạc, không có giây phút quằn quại vì đau đớn khi sắp chết, không nuối tiếc sự đời.
- Bất cầu tự đắc lạc: Vui do không cầu mà tự được, không khổ công tìm cầu tạo tác, cần gì liền có đầy đủ, hưởng thọ an vui.
- Bất ái biệt ly lạ: Vui vì không bao giờ có cảnh chia ly với những người thân yêu. Ở cõi Tịnh Độ này mọi người rất thương yêu hòa kính với nhau không bao giờ có sự ly tán. Bất oán tắng hội lạc: Vui do không có sự oán ghét, mọi người ở đây là những bậc thượng nhơn đồng vui thuận không có sự thù ghét nhau.
- Ngũ ấm thanh tịnh lạc: Vui vì năm ấm thanh khiết, ở cõi này năm ấm tạo cho con người dung hòa về thể xác và tinh thần, không ấm nào hưng thịnh, nên rất an vui thanh khiết. Tám niềm vui ở cõi Tịnh Độ thật là thanh cao an lạc, nếu ai tinh tấn tu hành nhất tâm niệm tưởng đến Phật A Di Đà thì sau khi chết được sanh về cõi nước đó, hưởng thọ những niềm vui thanh khiết. Tuy nghiên hành giả nào ở cõi Ta Bà, ngũ trượt này nỗ lực tu hành, quán các pháp đều không, tâm thường vắng lặng tự tại, giải thoát, không bị ngũ dục cám dỗ được. Những nỗi thống khổ bức bách họ, như thế là họ đang sống trong cõi Cực Lạc Tịnh Độ. Cực Lạc Tịnh Độ tại tâm.
Lục Thông
● Lục thông là sáu phép thần thông. Hành giả khi đắc quả A La Hán, tâm được giải thoát, dứt sạch phiền não, thì chứng đắc sáu phép thần thông, bao gồm như sau:
- Thiên nhãn thông: Thấy tất cả các cõi giới và hàng chúng sanh khắp mọi nơi, mọi cõi.
- Thiên nhĩ thông: Tai có thể nghe âm thanh ở các nơi các cảnh giới.
- Túc mạng thông: Biết sanh mạng đời trước của mình, của chúng sanh và cả đời sau luân chuyển thế nào.
- Tha tâm thông: Biết lòng dạ và tư tưởng của người khác rõ ràng không sai khác.
- Thần túc thông: Bay nhảy khắp nơi trong nháy mắt, biến hóa nhiều phép thuật phi thường.
- Lậu tận thông: Dứt tất cả phiền não, hoặc nghiệp chứng đến quả vị hoàn toàn giải thoát. Chưa đắc A La Hán quả, hành giả có thể đắc ngũ thông, còn gọi là hữu lậu thông, là phép thần thông chưa rốt ráo, chưa thoát khỏi Tam giới. Còn Lậu tận thông hay Vô lậu thông là phép thần thông của nhà tu hành đoạn sạch phiền não, dứt luân hồi, nhập Niết Bàn. Ấy là phép thần thông của bậc La Hán, Duyên Giác Phật.
Thiền Môn Trung Hoa Có Phù Hợp Với Thiền Học Nguyên Thủy Hay Không     Tại sao niệm Phật chỉ là một pháp lại có thể thâu nhiếp mọi môn khác?     Đạo Phật Quan Niệm Thế Nào Về Thần Thông, Biến Hóa     Tại sao không niệm chư Phật trong mười phương mà chỉ niệm Phật A Di Đà     Tại sao không niệm Bổn sư Thích-ca mà chỉ niệm Phật A-di-đà?     Xin Được Hiểu Biết Thêm Về Ngài Di Lặc     Nghi niệm Phật giống như đánh trống bằng miệng, làm sao giải thích?     “Duy Tuệ Thị Nghiệp” Có Ý Nghĩa Gì Và Xuất Xứ Từ Đâu     Công đức niệm Phật so với Sáu pháp Ba-la-mật nhiều ít thế nào?     Có Thể Hiểu Đấng Sáng Tạo Là Đức Phật Không     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Biết thân như bọt nước,
Ngộ thân là như huyễn,
Bẻ tên hoa của Ma,
Vượt tầm mắt Thần chết


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,513 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,281 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tu tâm
Lượt truy cập 17,394,639