---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thí Thực Hoạch Ngũ Phước Báo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 施食獲五福報 (Thí Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh)
Một, Thí Mạng. Người bảy ngày không ăn thì chết, nếu đem thức ăn cho họ, thì đó là cứu sự sống của họ. Người cứu sự sống ấy, đời đời được quả báo sống lâu, giàu có vô lượng.
Hai, Thí Sắc. Người không được ăn, nhan sắc tiều tụy. Nếu đem thức ăn cho họ, thì đó là cứu lấy nhan sắc của họ. Người làm được việc ấy, đời đời được quả báo đoan trang, ai nhìn thấy đều vui tưõi.
Ba, Thí Lực. Người không được ăn, thì thân gầy sức yếu. Nếu đem thức ăn cho họ, thì đó là giúp sức khỏe cho họ. Người làm việc ấy, đời đời được quả báo sức khỏe đầy đủ.
Bốn, Thí An. Người không được ăn, lòng buồn, thân không an ổn. Nếu có người đem thức ăn đến cho, đó là cho người ta sự an lạc. Người cho sự an lạc ấy, thì được quả báo đời đời an ổn, không gặp hoạn nạn.
Năm, Thí Biện. Người không được ăn, nói khó khăn. Nếu lấy thức ăn đem cho, tức là đã giúp cho họ nói năng được. Người làm việc này, thì được quả báo nói năng thông tuệ, ai nghe đến cũng đều vui vẻ.
Ngư Ông Được Lợi     Thương Yêu Giúp Đỡ Thân Tộc     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Thường Trụ     Ðức Phật có phải là một vị thần linh không?     Duyên Xưa Nghiệp Cũ     Niết Bàn Không Thể Xác Định Rõ Được Bằng Bất Cứ Thứ Gì Trong Cõi Đời     Vị Pháp Thiêu Thân – Thích Thiện Lai (1896-1970)     Nộm Bí Đao     Quay Đầu Là Bờ     Cầu Siêu Người Chết Đã Lâu, Họ Có Lợi Gì Không?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Căn nhà lợp chẳng kỹ càng
Mưa tuôn thấm dột dễ dàng lắm thay
Tâm mà tu vụng có ngày
Bị nhiều tham dục lọt ngay khác gì.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,776 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,306 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích phước nghiêm
Lượt truy cập 23,705,173