---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Chủng Dị Thục Nhân Quả
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八種異熟因果 (Hoa Nghiêm Kinh)
Cái nhân làm ở đời này, đến đời khác, quả của nó mới
Chín, bởi vì nghiệp liên thông trong ba đời. Như nhân làm ở đời trước đều lành, thì đời này hưởng thọ phước báo của nhân ấy; hoặc ngược lại. Lại như đời này, nhân làm thiện, ác không giống nhau, đời sau quả báo thiện, ác thành thục cũng khác nhau. Đây là lý do nhân quả dị thục, có tất cả tám thứ.
Một, Thọ Lượng Viên Mãn. Việc tu hành của các vị Bồ Tát, đối với chúng sanh khởi lên lòng bi mẫn to lớn, không có tâm sát hại; Đây là tu nhân của Bồ Tát. Quá báo sẽ cảm thọ ở đời khác, thọ mạng của các Ngài được dài lâu, không có các tổn hại. Tu Tập pháp lành lợi mình, lợi người, đó là Thọ Mạng Viên Mãn.
Hai, Sắc Tướng Viên Mãn. Bồ Tát tu hành, đối trước tượng Phật và Bồ Tát, gặp chỗ tối tăm, không đèn đuốc, thì Bố Thí đèn đuốc để thắp sáng các hình tượng ấy. Đây là tu nhân của Bồ Tát. Quả báo sẽ cảm thọ ở đời khác, thì được sắc tướng đầy đủ, kiến thức cao minh, mọi người thương mến, kính trọng mà không sanh tâm khinh mạn. Đó gọi lá Sắc Tướng Viên Mãn.
Ba, Chủng Tộc Viên Mãn. Vì Bồ Tát tu hành, đối với đồng loại Nhẫn Nhục, mềm mỏng, tâm luôn khiêm tốn, lấy đó làm nhân. Quả báo sẻ cảm thọ ở đời khác, được đời tôn trọng, khiến cho chúng sanh nghe theo lời dạy bảo. Đó gọi là Chủng Tộc Viên Mãn.
Bốn, Tự Tại Viên Mãn. Vị Bồ Tát tu hành, đối với người nghèo khó, tùy theo nhu cầu của họ, cấp phát của Bố Thí. Lấy điều này làm nhân, quả báo sẽ cảm thọ ở đời khác, có nhiều của cải địa vị và bà con đông đảo. Tuỳ ý làm bất cứ việc gì cũng đều tự tại. Đó gọi là Tự Tại Viên Mãn.
Năm, Tín Ngôn Viên Mãn. Vì Bồ Tát tu hành, thường lấy lời chân thật, hoà thuận, mềm mỏng giáo hóa chúng sanh. Lấy đây làm nhân, quả báo sẽ cảm thọ ở đời khác, lời nói ra thành sự thật, mọi nghi ngờ đều quyết định được, ai ai cũng tín nhiệm. Đó gọi là Tín Ngôn Viên Mãn.
Sáu, Đại Thế Viên Mãn. Vì Bồ Tát tu hành, ở trước Tam Bảo, cha mẹ, sư trưởng, thường sanh khiêm nhường, cung kính hiếu thảo nuôi dưỡng. Lấy việc này làm nhân, quả báo sẽ cảm thọ ở đời khác, thì được giàu sang, tự tại, có thế lực lớn, khiến cho chúng sanh đều theo sự giáo hóa đúng đắn. Đó gọi là Đại Thế Viên Mãn.
Bảy, Trượng Phu Tướng Viên Mãn. Vì Bồ Tát tu hành, đối với chư Phật và Bồ Tát, sanh tâm cung kính, vui vẻ, đối với thân người nữ, tâm thường chán ghét. Lấy việc này làm nhân, quả báo sẽ cảm thọ ở đời khác, được nam thân, đầy đủ các căn, không có tàn phế, khiếm khuyết. Đó là Tướng Viên Mãn Của Bậc Trượng Phu.
Tám, Dũng Lực Viên Mãn. Vì Bồ Tát tu hành, luôn lấy chính sức lực của mình, đem ra phụng sự cho tất cả chúng sanh và Bố Thí thức ăn thức uống để cho sức khoẻ của chúng tăng trưởng. Lấy việc này làm nhân, quả báo sẽ cảm thọ ở đời khác, được đạo lực dũng mãnh, tu tập tất cả pháp lành, lại có thể giáo hóa tất cả chúng sanh siêng năng dũng mãnh cầu Đạo Vô Thượng. Đó gọi là Dũng Lực Viên Mãn.
Đàn Ong Ngăn Chặn Một Vụ Xử Oan     Có Cách Nào Để Không Sử Dụng Phần Mềm Lậu?     Con Rùa Chữa Lành Bịnh Cho Người Hầu Gái     Phật Đản Sinh Đưa Tay Nào Lên?     Một Ông Nhà Giàu Không Có Con     Cách Nào Đuổi Được Kiến, Gián Mà Không Sát Sinh?     Những Viên Ngọc Rắn      Nương Theo Chánh Pháp Để Đẩy Lùi Mê Tín     Giải Cứu Đứa Con Của Long Vương     Pháp Niệm Phật Nào Đúng?     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Ai ở đời đoạn dục,
Bỏ nhà, sống xuất gia,
Dục hữu được đoạn tận,
Ta gọi Bà-la-môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,492 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,275 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyệt Lan
Lượt truy cập 16,736,251