---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Lực Bất Khả Đáo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五力不可到 (Chư Kinh Yếu Tập)
Câu Xá Luận nói: Nếu người bỏ thân mạng này, mà phải đến vô lượng thế giới bên ngoài để thọ sanh thì thần thức của thân trung ấm đi trong không trung, trong chốc lát đến nơi thác sanh, đều do sự duy trì của nghiệp lực. Dù có sức Thần Thông, Thiền Định cũng không thể ngăn chặn, không cho nó đi; cũng không thể bắt nó ở lại những nơi thác sanh khác; nên gọi là sức không thể được vậy. (Trung ấm là thân của chúng sanh sau khi chết, chưa thác sanh, gọi là trung ấm).
Một, Định Lực. Là sức định lớn của chư Phật. Thần thức trung ấm của chúng sanh, khi đến thế giới khác đầu thai, đều do sự duy trì của nghiệp lực, đi một cách rất nhanh chóng, liền sanh ở nơi kia. Dù sức định lớn của Phật, cũng không thể ngăn chặn thần thức ấy thác sanh, nên gọi là không thể được.
Hai, Thần Thông Lực. Thần thông là sức Thần Thông của chư Phật. Thần thức trung ấm của chúng sanh, khi đến thế giới khác đầu thai, đều do sức nghiệp duy trì, đi một cách nhanh chóng, liền sanh ở nơi kia. Dù cho sức Thần Thông của chư Phật, cũng không thể ngăn chặn thần thức ấy thác sanh; nên gọi là không thể được.
Ba, Đại Nguyện Lực. Đại Nguyện Lực là sức nguyện lớn của chư Phật. Thần thức trung ấm của chúng sanh, khi đến thế giới khác đầu thai, đều do sức nghiệp duy trì, đi một cách nhanh chóng liền sanh ở nơi kia. Dù cho sức nguyện lớn của chư Phật, cũng không thể ngăn chặn thần thức ấy thác sanh; nên gọi là không thể được.
Bốn, Pháp Oai Đức Lực. Pháp oai lực là sức oai đức của Phật Pháp. Thần thức trung ấm của chúng sanh, khi đến giới khác đầu thai, đều do nghiệp lực duy trì, đi một cách nhanh chóng, liền sanh ở nơi kia. Dù cho sức oai đức của Phật, cũng không thể ngăn chặn thần thức ấy thác sanh; nên gọi là không thể được.
Năm, Tá Thức Lực. Tá thứ lực là Nhị Thiền trở lên, không có tầm tứ, ngôn ngữ. Nếu muốn nói pháp thì phải mượn thức của Sơ Thiền để sử dụng. Thần thức trung ấm của chúng sanh, khi đến thế giới khác đầu thai, đều do sức nghiệp duy trì, đi một cách nhanh chóng, liền sanh ở nơi kia. Dù có mượn sức mạnh của thức, cũng không thể chặn lại thần thức ấy thác sanh, nên gọi là không thể được.
(Nhị Thiền trở lên là Tam Thiền, Tứ Thiền).
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có

Pháp Ngữ
Khuyên ai ăn ở cho lành
Kiếp này chưa gặp, để dành kiếp sau


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,226 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,741,822