---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tích Bổn Nhị Môn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 迹本二門 (Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm)
Môn là có thể thông suốt, nghĩa là do cửa này mà có thể thông suốt đến thật tướng. Nhưng hai cửa này, chỉ có Kinh Pháp Hoa mới nói rõ thôi. Bởi vì chẳng có bổn không sao tìm tích được, không có tích không lấy gì làm rõ bổn. Bổn, tích tuy khác, đều không thể nghĩ bàn, nên gọi là diệu. Các kinh chỉ nói Đức Thích Ca mới thành Phật đây (tích) mà không nói đã thành Phật lâu rồi (Bổn), để hiển bày kinh pháp đã và đang nói. Đó điều quan trọng nhất. Nên mới được gọi là vua trong các kinh. (Thật tướng là tướng xa lìa hư vọng, tức là diệu lý, chơn thật của trung đạo. Đã và đang thuyết pháp là Kinh Bát Nhã đã nói trước rồi, kinh vô lượng nghĩa hiện nay nói; Niết Bàn Kinh thì đang nói).
Một, Tích Môn. Mười bốn phẩm trước của Kinh Pháp Hoa gọi là Tích Môn. Tích là dấu chân. Luận về Đức Thích Ca thành đạo từ trước đến nay, khoảng giữa giáo hóa chúng sanh, rồi sanh, rồi diệt, cho đến nay thành Phật độ sanh, đều từ bốn đến tích, nên gọi là Tích Môn.
Hai, Bổn Môn. Mười bốn phẩm sau trong Kinh Pháp Hoa gọi là bổn môn. Bổn là gốc rễ. Luận về Đức Thích Ca đã thành Phật vô số kiếp về trước. Nên kinh nói tất cả trời, người, A Tu La trong thế gian đều cho rằng nay Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, trong cung vua dòng họ Thích, bỏ thành Già Da không xa, ngồi ở đạo tràng chứng được chánh giác. Nhưng ta thực sự thành Phật đến nay đã vô số kiếp. Từ đó đến nay, ta thường ở cõi ta bà thế giới này thuyết pháp độ sanh. ấy là mở tích hiển thị bổn. Vì vậy gọi là bổn môn. (Tiếng Phạn là Già Da, tiếng Hoa là Sơn Thành; Tiếng Phạn là Na Do Tha, tiếng Hoa là Vạn ức; Tiếng Phạn là Ta Bà, tiếng Hoa là Năng Nhẫn).
Tại sao thông minh từ cảnh được?     Thiền của Phật giáo khác với thiền của ngoại đạo như thế nào?     Cúng Dường     Sự Tích Giới Luật – Mười Bảy Pháp Tăng Tàn ( Phần 7 )     Phi-lê Cá Xốt Cam     Khuyên Người Không Nên Đánh Rắn     Hòa Thượng Thích Thiên Ân (1925-1980)     Mì Quảng Chay     Ngạc Nhiên     Làm thế nào để thức tỉnh trong mở mắt chiêm bao?     


Pháp Ngữ
Ðệ tử bậc chánh giác,
Không tìm cầu dục lạc,
Dầu là dục chư thiên,
Chỉ ưa thích ái diệt.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,926 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 36,935,682