---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Chơn Như
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二真如 (Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
Một, An Lập Chơn Như. Thể không giả dối gọi là chân. Tánh Không biến đổi gọi là như, tức là thể của thật tướng, cũng là thể của chân như, có thể sanh các pháp thế gian và xuất thế gian mà có thể an trụ. Vì vậy gọi là An Lập Chân Như.
Hai, Phi An Lập Chân Như. Pháp chân như, từ xưa đến nay, tánh vốn thanh tịnh, xa lìa tất cả tướng, im lặng Vô Vi, vì vậy gọi là Phi An Trụ Vô Vi.
● 二真如 (Khởi Tín Luận Sớ)
Một, Ly Ngôn Chân Như. Nghĩa là thể của chân như, ly thướng danh tự, ly tướng tâm duyên, ly tướng ngôn thuyết. Vì vậy gọi là Ly Ngôn Chân Như.
Hai, Y Ngôn Chân Như. Nghĩa là thể của chân như, tánh vốn rộng lớn như hư không, nói năng không ngại nên dùng ngôn thuyết để trình bày chân như. Vì vậy gọi là Y Ngôn Chơn Như.
● 二真如 (Khởi Tín Luận Sớ)
Một, Bất Biến Chân Như. Thể của chân như từ xưa đến nay, cứu cánh bình đẳng, không có biến đổi, không thể hư hoại, thể luôn tịch tịnh. Vì vậy gọi là Bất Biến Chân Như.
Hai, Tùy Duyên Chân Như. Tánh của chân như vốn không sanh diệt, nhưng vì Vô Minh loạn động, nổi lên các tướng. Như nước vì gió, sóng cả bỗng nổi lên. Nếu gió ngưng bặc, tướng động đâu còn. Vì vậy gọi là Tùy Duyên Chân Như.
Tuyển Tập Kinh – Kinh Địa Mẫu     Xứng Đáng Là Ruộng Phước     Soup Rong Biển Nấu Rau Cải .     Biểu Thị     17 Lời Khuyên Dạy Đáng Suy Ngẫm Của Thiền Sư Kodo Sawaki     Hòa Thượng Thích Hoàn Thông (1917-1977)     Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Có Ảnh Hưởng Đến Vận Mệnh?     Gỏi Xoài     Hiện Tại     Phương pháp được tự tại?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Nhìn trước mắt, ruộng đồng quá hẹp,
Lùi bước chân, rộng đẹp ngay ra.
Mấy ai trăm tuổi đâu mà!
Hòng chi nghìn tuổi, thật là viển vông!
Cháu con có phước cháu con,
Bắt làm trâu ngựa, đời còn gì vui?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,623 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,845,495