---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Mỗi Ngoạt Thập Trai Nhật
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 每月十齋日(Pháp Uyển Châu Lâm)
Ngày mồng một. Ngày này, Thái tử của vua Tứ Thiên Vương giáng thế, đi xem xét nhân gian, so sánh thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Phật Định quang, thì tất cả tội được tiêu trừ, tăng tất cả phước. Ngày mồng tám. Ngày này, vua trời Ma Ê Thủ La giáng thế, xem xét thế gian, quan sát thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly quang, thì tất cả tội tiêu diệt, tăng tất cả phước.
(Hiền Kiếp là trong kiếp này có nhiều người hiền). Thập ngũ nhật (ngày rằm). Ngày này, Thái tử của vua trời Tứ Thiên Vương xuống thế, xem xét người đời, quan sát thiện, ác. Niếu niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì diệt trừ tội sanh, tử, được niềm vui vắng lặng. Thập bát nhật (ngày 18). Ngày nay, sứ giả Thái tử của trời Tứ thiên xuống trần, quan Sát Người đời, so sánh thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì diệt trừ tội nghiệp, tuổi thọ dài thêm. Nhị thập tam nhật (ngày 23). Ngày này, vua trời Ma Ê Thủ La xuống thế, quán Sát Người đời, so sánh thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí thì phước đức, lợi ích được tăng trưởng, diệt trừ tội ác. Nhị thập tứ nhật (ngày 24). Này này, Thái tử của vua Tứ Thiên xuống thế, xem xét người đời, quán sát thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì diệt trừ các tội, nuôi lớn căn lành. Nhị thập bát nhật (ngày 28). Ngày này, sứ giả vua Tứ Thiên xuống thế quán Sát Người đời, đối chiếu thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Phật Lô Xá Na thì diệt được phiền não tội, được niềm vui trí huệ.
(Tiếng Phạn Lô Xá Na, tiếng Hoa Tịnh Mãn). Nhị thập cửu nhật (ngày 29). Ngày này, vua trời Ma Ê Thủ La xuống thế chính mình xem xét người đời, đối chiếu thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Bồ Tát Dược Vương thì diệt được tất cả ác, sanh tất cả thiện. Tam thập nhật (ngày 30). Ngày này, sứ giả vua Tứ thiên xuống trần xem xét người đời, chính mình quan sát thiện, ác. Nếu niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì phước lợi được thêm lớn, Bồ Đề được thành tựu.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Mở Tiệm Ăn, Quán Rượu ( P.2 )     “Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”?     Bất Hiếu & Tà Kiến?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Mở Tiệm Ăn, Quán Rượu ( P.1 )     Khối nghi tình đến lúc nào bùng vỡ?     Thần Thức Có Mặt Trong Bào Thai Khi Nào?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.3 )     Cách nào để giữ nghi tình khỏi quên?     Phật Niết-Bàn Nằm Nghiêng Bên Nào?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.2 )     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Là ma, là Phật cũng tại tâm
Bao kiếp trầm luân bởi mê lầm
Hội ngộ nhân duyên ....chợt bừng tỉnh
Tìm về với "Đối cảnh không tâm"


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,842 pháp âm và 6,959 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,439 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 275, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 15,174,951