---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lập Tụng Bát Ý
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 立頌八意 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Thiểu Tự Nhiếp Đa Nghĩa. Nghĩa là trong một chữ chứa đựng nhiều nghĩa. Như phần trường hàng trong Kinh Viên Giác, Phật vì Bồ Tát Phổ Nhãn nói về hoà hợp của bốn đại mà tướng mỗi thứ xa lìa nhau, văn nghĩa rất dài. Đến phần trùng tụng thì dùng bốn câu thu tóm nhiều nghĩa. Kệ rằng: Thân tướng thuộc tứ đại, Tâm tánh quy lục trần. Tứ đại thể các ly, Thuỳ vi hoà hợp giả đẳng thị dã. Nghĩa: Thân tướng thuộc bốn đại Tâm tánh trở về sáu trần Thể bốn đại lìa nhau Ai hòa hợp, ai không hòa hợp ? (Trường hàng là phần tản văn trong kinh. Trùng Tụng là phần kệ văn).
Hai, Tán Thán Đa Dĩ Kệ Tụng. Vì trong kinh, hầu hết Bồ Tát đều khen ngợi công đức tốt đẹp của Phật, phần nhiều bằng kệ tụng.
Ba, Vị Độn Căn Trùng Thuyết. Phật vì đệ tử nói xong phần trường hàng của kinh, nhưng có người căn tánh chậm chạp không thể hiểu rõ, vì họ mà dùng kệ tụng nói lại.
Bốn, Vị Hậu Lai Chi Đồ. Phật vì đệ tử nói xong phần trường hàng của kinh, hoặc có người tới sau, không nghe được phần đầu, Phật dùng kệ tụng nhắc lại.
Năm, Vị Tuỳ Hỷ Lạc. Vì Phật theo căn cơ của người nghe ưa thích kệ tụng, nên vì họ nói bằng kệ tụng.
Sáu, Vị Dị Thọ Trì. Vì văn trường hàng dài và phức tạp, e khó thọ trì, (đọc tụng) nên nói kệ tụng để dễ nhớ. Như vì ông Bàn đặc mà nói kệ rằng: Thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, Như thị hành giả Đắc Độ thế đẳng dã. Nghĩa: Giữ miệng, nhiếp ý, thân chớ phạm, Người tu như vậy, vượt qua cõi đời. (Bàn đặc là tiếng Phạn, gọi đủ là Bàn Đà Già, tiếng Hoa là Kế đạo).
Bảy, Tăng Minh Tiền Thuyết. Vì ở văn trường hàng ban đầu nói chưa hết nghĩa. Phần trùng tụng ở sau, nói rộng và rõ nghĩa ấy ra.
Tám, Trường Hàng Vị Thuyết. Vì phần tường hàng không nói mà nói thẳng ở phần kệ tụng; như ở phẩm Không trong Kinh Kim Quang Minh.
Tịnh Khẩu     Căn Tính     Tự Lợi & Lợi Tha     Náo Động     Vô Môn Quan Là Gì?     Chuyện Tầm Phào – Tù Ngục     Công Án Là Gì?     Thoải Mái Tâm Linh     Việc Nghi Lễ Của Người Khmer Hiện Nay Ra Sao?     Tin Đồn     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Người hiền trí rời bỏ ngay
Con đường bất thiện giăng đầy bóng đêm
Tìm qua nẻo thiện vượt lên
Ánh vàng rực rỡ xuôi miền an vui,
Gia đình nhỏ hẹp lìa thôi
Xuất gia và sống cuộc đời độc thân
Đúng theo phép tắc Sa Môn
Gột đi ô nhiễm trong tâm kỹ càng
Cầu vui chánh pháp Niết Bàn
Bao nhiêu dục lạc buộc ràng tránh xa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,349 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,439,428