---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngoại Đạo Thất Chủng Vô Thường
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 外道七種無常 (Nhập Lăng Già Kinh)
Một, Tác Dĩ Nhi Xả Vô Thường. Tác là tạo: làm nên, làm ra. Xả là bỏ cái tướng trước khi làm ra. Vì ngoại đạo cho rằng đất, nước, lửa, gió, hòa hợp mà tạo thành; sau thấy tướng của tứ đại khác nhau, như đất thì cứng, nước thì ướt, lửa thì ấm, gió thì động liền chấp là vô thường; nên gọi là Tác Dĩ Nhi Xả Vô Thường.
Hai, Hình Xứ Hoại Vô Thường. Hình xứ tức là hình trạng (bề ngoài của vật thể). Vì ngoại đạo cho rằng tứ đại tạo ra hình thể, gồm tạo và bị tạo. Sắc thể cuối cùng không hư hoại, chỉ thấy tướng của hình trạng dài, ngắn, thay đổi, hư hỏng rồi cho là vô thường; nên gọi là Hình Xứ Hoại Vô Thường.
Ba, Sắc Vô Thường. Vì ngoại đạo cho hình trạng, đề cập ở trên, thay đổi, hư hoại cho là vô thường, nay cho hình thể này tức là vô thường; nên gọi là Sắc Vô Thường.
Bốn, Sắc Chuyển Biến Trung Gian Vô Thường. Sắc chuyển biến là sanh, trụ, dị, diệt. Sanh tức là sanh tướng. Trụ tức là Thành Tướng. Dị tức là biến tướng. Diệt tức là Hoại Tướng. Như vàng làm đồ trang sức. Tánh vàng không hư hoại; tướng đồ trang sức thay đổi, vô thường; nên gọi là Sắc Chuyển Biến Trung Gian Vô Thường.
Năm, Tánh Vô Thường. Vì ngoại đạo cho rằng vọng tưởng của tự tâm không phải thường, không phải vô thường. Tự tánh của tánh không hư hoại, nhưng có thể làm hư hoại tự tánh của các pháp, nên gọi là Tánh Vô Thường.
(Tự tánh của tánh là tự tánh của bản thể).
Sáu, Tánh Vô Tánh Vô Thường. Vì ngoại đạo cho tánh của tứ đại, đều không có tự tánh, tướng tạo và tướng bị tạo đều biến đổi , hư hoại; nên gọi là Tánh Vô Tánh Vô Thường.
(Năng tạo là địa, thủy, hỏa, phong. Sở tạo là sắc, hương, vị, xúc).
Bảy, Nhất thiết pháp bất sanh vô thường. Vì ngoại đạo cho rằng tất cả pháp đều vốn không sanh; nên gọi nhất thiết bất sanh vô thường.
Tôi Phải Làm Gì Khi Người Yêu Bỏ Nhà Đi Vào Chùa?     KHÁCH BUÔN TRỘM VÀNG     Canh Chua Thái Chay     Đậu Hũ Kho Dưa Cải     Vai Diễn Cuối Cùng     Thiền của Phật giáo khác với thiền của ngoại đạo như thế nào?     Kinh Pháp Bảo Đàn Không Do Lục Tổ Huệ Năng Nói     Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng?     Chiếc Cốc Thủy Tinh     Đã chuyên niệm Phật A-di-đà, Chưa rõ có gì bảo chứng lòng tin ?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Khi mà nghiệp ác chưa thành
Người làm điều ác tưởng mình vui thôi!
Đến khi nghiệp ác tới rồi
Người ta mới thấy cuộc đời khổ đau.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,891 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 27,904,500