---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nữ Hữu Ngũ Chướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 女有五障 (Pháp Hoa Kinh)
Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng Ngài Xá Lợi Phất không biết Long Nữ có căn khí Đại Thừa, kiếp tu tập nhân Viên Giáo mà được thành Phật, nhưng vẫn cho là có cùng quả Báo Chướng ngại của phái nữ, nên mới nói năm thứ chướng của phái nữ. Nói năm thứ chướng là muốn để cho phái nữ biết mà phát tâm Bồ Đề, tu hành theo hạnh Đại Thừa, sớm cầu giải thoát phái tính của mình.
Một, Bất Đắc Tác Phạm Thiên Vương. Từ trong nhân, Phạm Thiên tu tập giữ gìn thiện giới nên được quả báo tốt đẹp là làm Thiên Vương. Nếu người nữ thân thể đắm chìm trong ham muốn, thì không thể làm Phạm Thiên Vương.
Hai, Bất Đắc Tác Đế Thích. Đế Thích dũng mãnh, ít ham muốn, tu tập, giữ gìn thiện giới, được quả báo làm Thiên chúa. Nếu người nữ nhiều ác và ham muốn cũng nhiều, thì không thể làm Đế Thích.
(Đế Thích, tiếng Phạn là Thích Đề Hoàn Nhân, tiếng Hoa là Năng Thiên Chúa, tức là chủ ở cõi trời Đao Lợi).
Ba, Bất Đắc Tác Ma Vương. Tu nhân của Ma Vương là đầy đủ mười điều thiện, tôn kính Tam Bảo, hiểu thảo cha mẹ, quả báo sanh ở cõi Dục Thuộc trời Tha Hóa Tự Tại, mà làm ma vương. Nếu người nữ khinh khi, ngạo mạn, ghen ghét, không theo hạnh chân chánh, thì không được làm Ma Vương.
(Ma Vương là vua của trời Tha Hóa Tự Tại)
Bốn, Bất Đắc Tác Chuyển Luân Thánh Vương. Tu nhân của Chuyển Luân Thánh Vương là thập thiện nghiệp đạo, thương yêu mọi loài, quả báo làm luân vương. Nếu người nữ không có tâm từ mẫn, không có Tịnh Hạnh, thì không được làm Chuyển Luân Thánh Vương.
Năm, Bất Đắc Tác Phật. Như Lai tu tập Bồ Tát đạo, thương nhớ tất cả chúng sanh, tâm không vướng mắc, đến khi thành Phật. Nếu người nữ nghiệp của thân, miệng, ý bị bó buộc bởi dục tình, thì không được làm Phật.
Khoan Vội Ly Hôn     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.2 )     Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Chuyển Hóa Mặc Cảm Tự Ti     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.1 )     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Hôn Nhân Phải Do Mình Tự Quyết     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.3 )     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Mục Liên Truyền Kỳ     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có

Pháp Ngữ
Thiên thượng chúng tinh giai củng bắc
Thế gian vô thủy bất triều đông.
(Trên trời muôn sao chầu Bắc đẩu
Thế gian mọi dòng chảy về Đông.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,630 pháp âm và 6,950 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,400 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,901,205