---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Sơ Độ Ngũ Nhân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 初度五人 (Phiên Dịch Danh Nghĩa )
Khi mới xuất gia, Phật vào trong rừng tu tập, vua cha thương nhớ bèn sai nhóm Kiều Trần Như gồm năm người, đi tìm và theo hầu hạ Phật. Đến khi Phật Thành Đạo, nhớ đến năm người bạn ấy nên đến độ họ trước. Vì vậy, ở vườn Nai, Phật trước điều phục căn tánh rồi nói pháp Tứ Đế cho họ nghe, nhờ đó mà cả năm người đều được giải thoát. Đó là Sơ Độ Ngũ Nhân.
Một, A Nhã Kiều Trần Như. Tiếng Phạn là A nhã, tiếng Hoa là Dĩ Tri. Đây là tên của ông Tiếng phạn là Kiều Trần Như, tiếng Hoa là hỏa khí. Đây là họ của ông Ông là người dòng Bà La Môn, do trước thờ thần lửa, nên gọi là hỏa khí, là bà con cô cậu với Phật
(Thờ lửa, vì lửa có hai nghĩa: chiếu sáng và đốt cháy. Chiếu sáng thì bóng tối không sanh. Đốt cháy thì vạn vật không sanh )
Hai, Át Bệ. Tiếng Phạn là Át Bệ, tiếng Hoa là Mã Thắng, cũng gọi là Mã Sư, cũng dòng họ với Phật
Ba, Bạt Đề. Tiếng Phạn là Bạt Đề, tiếng Hoa là Tiểu Hiền, cùng dòng họ với Phật
Bốn, Thập Lực Ca Diếp. Tiếng Phạn là Ca Diếp, còn gọi là Bà Phô, cũng là bà con cô cậu với Phật. Không phải là đại Ca Diếp, cũng không phải là Tam Ca Diếp
(Đại Ca Diếp tức là Ma Ha Ca Diếp. Tam Ca Diếp tức là Ưu Lâu Tần La Ca Diếp; Na Đề Ca Diếp; Già Da Ca Diếp )
Năm, Câu Lợi thái tử. Là con lớn vua Hộc Phạn, là anh em họ với Phật
Chuyện Một Vị Sư Ở Chùa Hương     Mạo Tung Thiếu     Khuyên Người Ăn Chay     Hạnh phúc trong Đạo Phật khác với hạnh phúc thế gian như thế nào?     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Sư Phổ Minh     Giản biệt giữa tu phước và tu huệ ?     NƯỚC MÍA TƯỚI MÍA     Mơ Thấy Phật     Niệm phật một tiếng, tội giảm như cát sông” câu này có đúng không?     Bầy Rùa Nhỏ     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Người tâm ý đắm say
Con cái và súc vật,
Tử thần bắt người ấy,
Như lụt trôi hàng ngủ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,688 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,303 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Phan Nhuan
Lượt truy cập 22,781,753