---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Xảo Phương Tiện
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種巧方便 (Bồ Tát Địa Trì Kinh)
Một, Tuỳ Thuận Xảo Phương Tiện. Vì Bồ Tát muốn thuyết pháp cho chúng sanh nghe, trước phải dùng đến phương tiện khéo léo, tuỳ theo đời thường mà dạy bảo, khiến cho sanh tâm ưa thích, tin tưởng. Sau đó mới nói nghĩa lý sâu xa giáo pháp của Phật, làm cho chúng dễ hiểu dễ tin tưởng để có nhiều lợi ích. Đó gọi là Tuỳ Thuận Xảo Phương Tiện.
Hai, Lập Yếu Xảo Phương Tiện. Yếu là ước hẹn. Nếu có chúng sanh cầu xin ở Bồ Tát về tất cả những thứ nuôi sống như: ruộng, nhà, thức ăn, thức uống, tiền, của… Bồ Tát liền hẹn ước với chúng rằng nếu các ngươi hay cúng dường cha, mẹ, Sa Môn, Bà La Môn và giữ gìn cấm giới, ta sẽ Bố Thí theo mong cầu ấy. Còn nếu không thể làm những việc trên, thì ta không Bố Thí cho. Các chúng sanh nghe lời hứa khả ấy của Bồ Tát, thì liền tu hành theo những lời hướng dẫn và đã thoả mãn những gì mong muốn. Đó gọi là lập yếu xảo phương tiện.
(Tiếng Phạn là Sa Môn, tiếng Hoa là Cần Tức. Tiếng Phạn là Bà La Môn, tiếng Hoa là Tịnh Hạnh).
Ba, Dị Tướng Xảo Phương Tiện. Vì Bồ Tát đã dạy cho chúng sanh cúng dường cha, mẹ, Sa Môn, Bà La Môn và giữ gìn giới cấm. Hoặc có người không nghe theo, thì Bồ Tát hiện ra hình tướng quái lạ quở trách, làm cho những người ấy sợ sệt, bỏ ác làm lành. Đó gọi là Dị Tướng Xảo Phương Tiện.
Bốn, Bức Bách Xảo Phương Tiện. Bồ Tát đối với thân bằng quyến thuộc của mình mà nói rằng nếu bà con của tôi, có người không cúng dường cha mẹ, cho đến phạm các giới cấm, thì tôi sẽ thôi giúp đỡ họ, hoặc hơn nữa, quở phạt họ; hoặc có thể đi đến đuổi ra khỏi dòng họ. Những người bà con ấy sợ sự quở phạt ấy, nên làm các điều thiện, bỏ các điều ác. Họ, tuy không vui, cũng bắt họ phải tu tập pháp lành. Đó gọi là Bức Bách Xảo Phương Tiện.
Năm, Báo Ân Xảo Phương Tiện. Trước hết, Bồ Tát đem ân đức ban bố cho chúng sanh. Hoặc cho tiền của, hoặc giúp thoát khỏi khổ nạn; cho đến không các bệnh tật và lo sợ, đem đến sự an lạc cho tất cả chúng sanh. Nhờ vậy, chúng sanh nhớ ơn, muốn đền đáp; nhưng Bồ Tát không muốn tài sản ở thế gian, mà chỉ quan tâm đến việc cúng dường cha mẹ, giữ gìn cấm giới. Đó gọi là Báo Ân Xảo Phương Tiện.
Sáu, Thanh Tịnh Xảo Phương Tiện. Vì Bồ Tát ở địa cứu cánh, sanh lên cõi trời Đâu Suất. Từ cõi Đâu Suất Đến cõi thế gian, sanh trong cung vua, bỏ những vui thú thượng đẳng, xuất gia học đạo, cốt khiến cho chúng sanh (thấy điều ấy) bỏ tánh kiêu mạn và thành tựu vô thượng Bồ Đề. Ngoài ra, còn khiến cho chúng sanh tin tưởng vững chắc, cùng mong cầu Phật đạo, và sai lầm, nhiễm ô vướng phải, thảy đều thanh tịnh. Đó gọi là thanh tịnh xảo phương tiện.
(Cứu Cánh Địa tức là Phật Địa. Tiếng Phạn là Đâu Suất, tiếng Hoa là Tri Túc)
Tìm Thánh Tăng     Tấm Lòng Người Mẹ Trẻ Cảm Động Cả Đất Trời     Nhà Sư Và Con Bò Cạp     Càng Ít Nói Hơn, Càng Thông Minh Hơn     Trâu Mẹ Quỳ Gối Xin Người Đồ Tể Cứu Nghé Con     Người Tình Là Gì, Thưa Thầy     Người Ngồi Thiền Luyện Tập Để Không Suy Tư Gì Cả     Đá Có Giác Ngộ Không     Hãy Thực Hiện Những Cái Mà Bạn Sẽ Chọn Lựa     Thiền Định Là Để Hiện Hữu, Không Để Trở Thành Một Cái Gì     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Cúng dường bậc như vậy,
Tịch tịnh, không sợ hãi,
Các công đức như vậy,
Không ai ước lường được.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,520 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,284 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thichnhuanphuc
Lượt truy cập 17,964,427