---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Nhân Quán Thập Nhị Nhân Duyên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三人觀十二因緣 (Niết Bàn Kinh )
Ba người là đối với Thông Giáo: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát,tuy cùng quán 12 nhân duyên, nhưng tuỳ theo trí huệ sâu, cạn mà thành tựu có cao, thấp; nên có ba thứ khác nhau.
Một, Hạ Trí Quán Cố Đắc Thinh Văn Bồ Đề. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoa là Đạo. Thinh Văn dùng thể không của trí, bắt đầu quán 12 nhân duyên sanh, kế quán 12 nhân duyên diệt. Quán sanh diệt này thì ngộ được chẳng sanh chẳng diệt, phá dẹp Kiến, Tư Hoặc, chứng được lý chân không. Đó là hạ trí quán, nên được Bồ Đề của bậc Thinh Văn. (Thể không là thấu đạt các pháp tánh vốn không).
Hai, Trung Trí Quán Cố Đắc Duyên Giác Bồ Đề. Duyên Giác cũng dùng thể không của trí, ban đầu quán 12 nhân duyên sanh, kế đến quán 12 nhân duyên diệt. Quán sanh diệt này thì ngộ được chẳng sanh chẳng diệt, phá dẹp Kiến, Tư Hoặc, tiến lên diệt trừ tập khí. Vì còn dùng trí năng quán nên so với Thinh Văn thì kém hơn một chút, do lý chơn không chứng được cũng sâu xa. Đó là Trung Trí Quán Cố Đắc Duyên Giác Bồ Đề.
Ba, Thượng Trí Quán Cố Đắc Bồ Tát Bồ Đề. Bậc Bồ Tát tuy cũng dùng thể không của trí, quán 12 nhân duyên sanh, diệt; ; hiểu rõ chẳng sanh chẳng diệt và có thể dứt trừ nhanh chóng Kiến Hoặc, Tư Hoặc, tập khí; vì dùng trí năng quán so với Duyên Giác lại hơn lên, do chứng được lý chân không rất sâu xa. Đó là Thượng Trí Quán Cố Đắc Bồ Tát Bồ Đề.
Bích Chi Phật     Bún Mọc Chay     Hương Xuân Trong Phong Vị Thiền     Bún Măng Chay     Kinh Nghiệm     Bò Ngũ Vị Hương     Bông Cải Chiên     Bò Nấu Tiêu Chay     Bị “Ma Nhập” Đi Tu Có Được Không?     Bò Bía Chay     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Ý vui tu thiền quán.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 69,672 pháp âm và 6,290 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,716 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,601,999