---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bồ Tát Hữu Ngũ Chủng Sanh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 菩薩有五種生 (Địa Trì Kinh)
Một, Khổ sanh. Bồ Tát bằng nguyện lực và sức tự tại ở trong đời đói khát, con cá lớn để lấy thịt của nó cứu giúp tất cả chúng sanh; ở trong đời tật bệnh, làm thầy thuốc giỏi để chữa trị cho chúng sanh; ở trong đời, đao binh, làm vị chúa tể có sức mạnh nhất để làm phương tiện tốt nhất, nói lời thành tín, cứu giúp tất cả bằng tâm bình đẳng để chấm dứt chiến tranh; ở trong xứ dân chúng mất tự do, bị cai trị giả man, bức bách, vì muốn chấm dứt buồn khổ ấy nên sanh vào vương gia, dùng Chánh pháp dạy dỗ chúng sanh Tà Kiến; ở trong gia đình làm những điều sai trái thờ cúng thiên thần tạo vật, thì cũng sanh vào nơi đó để chấm dứt Tà Kiến và ác nghiệp của họ. Bồ Tát sanh vào vô lượng nơi như thế nên gọi là Khổ Sanh.
Hai, Tùy Loại Sanh. Bồ Tát bằng sức tự tại và nguyện lực sanh vào trong các loài trời, rồng, quỷ, thần, A Tu La, Tà Kiến ngoại đạo. . . và làm người đứng đầu hướng dẫn những loài ấy vào chánh pháp và dùng pháp lành vì họ thuyết giảng. Đó là tùy loại sanh.
Ba, Thắng Sanh. Bồ Tát thị hiện thọ sanh với quả báo tốt đẹp, thân mạng dài lâu, hơn tất cả trời, người. Đó là Thắng Sanh.
Bốn, Tăng Thượng Sanh. Bồ Tát, từ tịnh tâm trụ đến tối thượng Bồ Tát trụ, thọ sanh ở đó thì rất tốt đẹp; Từ Diêm Phù Đề Thọ Sanh Tự Tại, cho đến Địa Đại Tự Tại cứu cánh, tất cả chỗ thọ sanh thì Bồ Tát đặc biệt tốt đẹp hơn hết. Đó gọi là tăng thượng sanh. Tối thượng Bồ Tát trụ địa thứ mười Pháp Vân. Đại Tự Tại cứu cánh địa là chỗ ở của chư thiên Sắc Giới).
Năm, Tối Hậu Sanh. Bồ Tát trụ tối thượng thọ sanh là cầu chứng Bồ Đề, vạn hạnh đầy đủ, sanh vào nhà Sát Lợi, Bà La Môn, tu chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, làm tất cả Phật sự. Đó là Tối Hậu Sanh.
Ăn Chay Là Văn Minh     Phở Chay     ĐI TÌM HẠNH PHÚC     Bài Bạc (2)     Sám Hối Tội Hủy Báng?     Cải Hóa Nanda     Nên Gửi Linh Các Con Vào Chùa     Điều Gì Đến Sẽ Đến     Thần đạo có phải là Phật giáo không?     Vợ Người Bà-La-Môn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Hãy lo tự tạo cho mình
Một hòn đảo để tu hành bình an
Tinh cần, trí tuệ, khôn ngoan
Gột đi dục vọng, phá tan não phiền
Bước lên cảnh giới chư thiên.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,926 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 36,975,197