---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Giáo Pháp Thân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五教法身 (Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương)
Ngũ giáo là tiểu, thuỷ, chung, đốn, viên. Phật thân tức thân của Như Lai, có khắp mọi nơi, vốn không có lớn, nhỏ về hình thức và số lượng, mà chỉ vì căn cơ nhanh, chậm của chúng sanh không giống nhau, nên uyển chuyển phương tiện nói ra vô lượng pháp môn, hiện ra vô lượng thân tướng. Do vậy, mới có năm giáo về thân Phật khác nhau.
Một, Tiểu Giáo Trượng Lục Kim Thân. Phật thị hiện Giáng Sanh, Xuất Gia, Thành Đạo, nói pháp Tứ Đế sanh diệt ở vườn Lộc dã để dạy dỗ hàng Nhị Thừa và Nhị Thừa chỉ thấy thân Phật sắc vàng cao một trượng sáu, nên gọi là Tiểu Giáo trượng lục kim thân.
Hai, Thỉ Giáo Thiên Bách Ức Hoá Thân. Kế đến Phật nói pháp Đại Thừa, rộng trình bày về pháp tướng, ở trong trăm ngàn ức thế giới, thị hiện vô số sắc thân, để giáo hoá Bồ Tát và Nhị Thừa, nên chúng sanh thấy hình tướng Phật không giống nhau. Vì vậy, gọi là Thỉ Giáo thiên bách ức hoá thân.
Ba, Chung Giáo Trượng Lục Tức Chân Thân. Kế đến, Phật nói giáo lý Đại Thừa rốt ráo, đem đến tất cả pháp trở về với thật tánh. Nhị Thừa, xiển đề cũng đều thành Phật. Cơ duyên đã chín thì sẽ thấy được thân của Phật cao một trượng
Sáu, đó chính là thể chân thường, nên gọi là Chung Giáo trượng lục tức chân thân. (Tiếng Phạn là Xiển Đề, nói đủ là nhất Xiển Đề, tiếng Hoa là Tín Bất Cụ. )
Bốn, Đốn Giáo Trượng Lục Tức Pháp Thân. Như Lai không đi theo tuần tự từ thấp lên cao. . . mà chỉ nói thẳng lý viên đốn, có, không chẳng vướng bận: sắc, tâm không ngại. Bậc Bồ Tát Đại Thừa hiểu thấu tất cả pháp đều là Pháp Thân, nên gọi Đốn Giáo trượng lục tức là Pháp Thân.
Năm, Viên Giáo Cụ Túc Thập Thân. Như Lai tuyên dương thích hợp với thể tánh, bao hàm lý Pháp Giới, các pháp đều hỗ tương, các trần không ngại, là thân thống nhiếp tất cả sai biệt của giáo pháp, là thể bình đẳng của Pháp Giới, là các thân Bồ Đề, nguyện, trí, đầy đủ tất cả, nên gọi là Viên Giáo Cụ Túc Thập Thân.
(Mười thân là Bồ Đề, Nguyện, Hoá, Lực Trì, Tướng Hảo Trang Nghiêm, Oai Thế, Ý Sanh, Phúc Đức, Pháp, và Trí Thân).
Phật giáo thích ứng như thế nào với yêu cầu tín ngưỡng của dân gian ?     Giết Trâu Bị Quả Báo     Hòa Thượng Thích Huệ Pháp (1891-1946)     Ăn chay dùng trứng gà được không?     Thân Thiện     Ngũ Xú Nương     Tu Tập Trong Hoàn Cảnh Ở Trọ Đông Người     “Tâm” Là Gì?     Định ở trong động?     Ðạt Phật Thâm Lý, Ngộ Vô Vi Pháp.     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
So đo Trời co của lại


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,581,572