---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Chủng Định Danh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七種定名 (Phiên Dịch Danh Nghĩa)
Định tức là Thiền Định. Thiền có hai thứ: một thế gian thiền; hai xuất thế gian thiền, nhưng tên định thì không ra ngoài bảy thứ định này. (Thiền thế gian là Tứ Thiền cõi sắc, bốn định vô thức cõi vô sắc Thiền xuất thế gian là bát bối xả, bát Thắng Xứ).
Một, Tam Ma Tư Đa. Tiếng Phạn là Tam Ma Tư Đa, tiếng Hoa là Đẳng dẫn. Xa lìa hôn trầm và trạo cử gọi là đẳng. Phát sanh công đức gọi là dẫn. Vì tu định này thì xa lìa các phiền não và phát sanh công đức nhiệm mầu cùng cực.
Hai, Tam Ma Địa. Tiếng Phạn là Ma địa, tiếng Hoa là Đẳng Trì, hay là chánh tâm hành xứ. Vì tâm hành của chúng sanh, từ xưa đến nay, thường cong không thẳng. Nếu tu định này thì tâm đoan chánh, an trụ ở một cảnh không dao động.
Ba, Tam Ma Bát Để. Tiếng Phạn là Tam Ma Bát Để, tiếng Hoa là Đẳng Chỉ. Vì tu định này thì Tam Muội hiện tiền, quang minh lớn phát sanh, vui mừng không xiết, ở chỗ nhiễm ô mà không ô nhiễm, tâm không thối chuyển.
Bốn, Đà Na Diễn Na. Tiếng Phạn là Đa na diễn na, tiếng Hoa là Tịnh hư, nghĩa là thanh lọc tinh thần, chận đứng lo nghĩ, chuyên tâm vắng lặng mọi suy tưởng.
Năm, Chất Đa Ế Ca A Yết La Đa. Tiếng Phạn là Chất Đa Ế Ca A Yết La Đa, tiếng Hoa là Tâm nhất cảnh tánh. Nghĩa là nhiếp tâm vào một cảnh, siêng năng gắng sức tu tập.
Sáu, Xa Ma Tha. Tiếng Phạn là Xa Ma Tha, tiếng Hoa là Chỉ. Nghĩa là chận đứng các căn ác và pháp bất thiện, diệt trừ tất cả tán loạn, phiền não.
Bảy, Hiện Pháp Lạc Trú. Hiện Pháp Lạc Trú, nghĩa là tu tập Thiền Định, xa lìa tất cả vọng tưởng, thân tâm vắng lặng, hiện tại hưởng thọ niềm vui của pháp hỷ mà an trú không loạn động. (Pháp Hỷ là vì nghe pháp mà được hoan hỷ)
Hãy Buông Trôi Các Mục Tiêu Đi Và Niết Bàn Tới     Muốn Biết Kiếp Sau Thế Nào, Hãy Xem Kiếp Này Đã Làm Những Việc Gì     Xà Lách Xoong Trộn Mì Ăn Tái Me     Ngủ Lúc Ban Ngày     XIN CHO BIẾT VỀ CHÙA CÂY MAI     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 21 Tôn Giả Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu)     Nếu Phật giáo không phải là một tôn giáo thần quyền, vậy có thể xem Phật giáo là một tôn giáo khoa học hay một triết lý khoa học?     Nhân Quả Trong Tình Yêu: Vợ Hay Chồng Phản Bội Tất Sẽ Gặp Báo Ứng     Chưa Quy Y Vẫn Tu Niệm Tốt     Quan Niệm “Con Nhà Tông” Liệu Có Đúng?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Với người hoàn tất hành trình
Ưu phiền vương vấn bên mình dứt đi
Hoàn toàn siêu thoát mọi bề
Bao nhiêu ràng buộc cắt lìa đã xong
Lửa tham ái sẽ chẳng còn
Một khi tới đích thoát vòng khổ đau.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,556,039