Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Nền Tảng Phật Giáo 2 - Tỳ Kheo Hộ Pháp

   

Sức Mạnh Của Chánh Niệm - TK Tâm Pháp Dịch

   

100 Câu Hỏi Phật Pháp - T2 - TT Thích Phước Thái

   

Căn Bản Phật Giáo - Bình Anson

   

Đức Phật Dạy Những Gì - HT Walpola Rahula - Ns Trí Hải Dịch   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Hoằng Pháp Cho Thiếu Nhi - TK Thích Phước Đạt

   

Làm Thế Nào Để Sống Không Sợ Hãi Và Lo Âu - Tâm Quang Nguyễn Cảnh Lâm Dịch

   

38 Pháp Hạnh Phúc - Minh Đức Triều Tâm Ảnh Dịch

   

Con Đường Giáo Dục - TT Thích Thái Hòa

   

Đạo Phật Và Mô Hình Phát Triển Con Người Toàn Diện - Nguyên Thuần   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Chứng Đạo Ca - HT Thuyền Ấn

   

Đại Niệm Xứ - Khánh Hỷ Dịch

   

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - TT Thích Minh Thiền

   

Suối Thiền - HT Nhật Quang

   

Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Trúc Thiên Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - Q2 - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

100 Ngày Niệm Phật - 100 Bài Pháp - HT Giác Quang

   

Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư - HT Thiền Tâm Dịch

   

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - HT Trí Quang Dịch

   

An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục - Cs Nguyễn Minh Tiến Dịch   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Thức Thứ Tám - Lâm Như Tạng

   

Duy Thức Tam Thập Tụng Lược Giải - TK Thích Trí Châu

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Thắng Hoan

   

Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Huyền Ấn Dịch

   

Thức Biến Hiện - TT Thích Phổ Huân   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Tính Không Trong Mật Giáo - Cs Liên Hoa

   

Kim Cương Đỉnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Sinh Nghĩa - Huyền Thanh Dịch

   

Kim Cương Đỉnh - Du Già Lược Thuật 37 Tôn Tâm Yếu - Huyền Thanh Dịch

   

Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Cái Nhìn Của Một Hành Giả Về Đại Thủ Ấn - Cs Liên Hoa   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải - Đương Đạo

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T07 - HT Tuyên Hóa

   

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu - TT Thích Thái Hòa

   

Tinh Yếu Của Đại Kinh Sáu Xứ - Phổ Nguyệt   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Nghiệp - TT Thích Nhất Chân

   

Những Điều Cần Biết Khi Lâm Chung - PS Thế Liễu - ĐĐ Thích Tâm An Dịch

   

Trẻ Tinh Khôn Lớn Lên Sẽ Ăn Chay - Phan Quân Dịch

   

Ăn Chay Tại Vùng Hy Mã Lạp Sơn - Báo Florida - Hoa Kỳ

   

Đối Thoại Giữa Triết Học Và Phật Giáo - BS Hồ Hữu Hưng Dịch   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm   

Tây Tạng Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt Dịch

   

Theo Dấu Chân Xưa - TK Thích Minh Thông

   

Chú Giải Ngạ Quỷ Sự - TK Minh Huệ Dịch

   

Những Lời Dạy Của Ngài Ajahn Chan - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Vi Tiếu - HT Viên Minh   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Dụ Mũi Tên - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Nhứt Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà Ra Ni - TK Thích Viên Đức Dịch

   

Kinh Kim Cang Chư Gia - Trần Văn Minh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Cao Hữu Đính Dịch

   

Kinh Pháp Cú - HT Thiện Siêu Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,583,242