Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Đại Cương Về Phật Giáo Đại Thừa - Nguyễn Ước

   

Phật Giáo Yếu Lược - HT Trí Chơn Dịch

   

Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc - Tỳ kheo Pannissara (Sư Thư) Dịch

   

Hỏi Hay Đáp Đúng - Các Câu Hỏi Của Người Phương Tây Đối Với Đạo Phật - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Con Đường Cổ Xưa - TK Pháp Thông Dịch   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Đừng Coi Thường Ô Nhiễm Tâm - TS Ashin Tejaniya

   

Thế Là Già - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Thiếu Nhi Theo Quan Điểm Phật Giáo - TK Thích Phước Đạt

   

38 Pháp Hạnh Phúc - Minh Đức Triều Tâm Ảnh Dịch

   

Gia Đình Và Con Cái - Thubten Chodron - Lý Thu Linh Dịch   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Bậc Giác Ngộ Và Tên Khủng Bố - HT Nhất Hạnh

   

Lơi Ích Của Thiền Hành - Bình Anson Dịch

   

Vân Môn Lục - Dương Đình Hỷ Dịch

   

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ - HT Thanh Từ

   

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Tư Tưởng Tịnh Độ Trong Phật Giáo Đại Thừa - TK Thích Tiến Đạt

   

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Bành Tế Thanh - SB Hải Triều Âm Dịch

   

Đường Về Cõi Phật A Di Đà - Cs Trúc Lâm Lê An Bình

   

Tịnh Độ Tông Với Xã Hội Ngày Nay - TK Thích Tiến Đạt

   

Tịnh Độ Giáo Khái Luận - NS Viên Thắng Dịch   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Khi Tôi Học Đạo - TT Thích Tâm Trí

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - HT Chơn Thiện

   

Chúng Tôi Học Duy Thức - Tâm Minh

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh Dịch   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Lễ Hỏa Tịnh - Chân Giác - Giao Trinh Diệu Hạnh Soạn Dịch

   

Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược - Cs Triệu Phước

   

Kim Cương Đỉnh - Du Già Lược Thuật 37 Tôn Tâm Yếu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Thủ Ấn - ĐĐ Thích Trí Siêu Dịch

   

Cái Nhìn Của Một Hành Giả Về Đại Thủ Ấn - Cs Liên Hoa   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh - T1 - HT Chơn Thiện

   

Kinh Kim Cang - Cs Giang Vị Nông - Đồ Nam Lão Nhân Dịch

   

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải - T2 - Cs Lê Sỹ Minh Tùng

   

Kinh Vô Lượng Thọ - Cs Hoàng Niệm Tổ Chú Giải - Như Hòa Dịch

   

Kinh Viên Giác Giảng Giải - HT Thanh Từ   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Tứ Thanh Tịnh Giới - HT Hộ Tông

   

Phật Giáo Dưới Mắt Nhà Trí Thức - TT Thích Tâm Quang

   

Trần Thái Tông - HT Phước Sơn

   

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Gia Tuệ

   

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày - HT Huyền Quang Và HT Nhất Hạnh   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 4 - Cs Diệu Âm   

Con Đường Mây Trắng - Anagarika Govinda - Nguyễn Tường Bách Dịch

   

Từ Nụ Đến Hoa - Ts Soko Morinaga - Thuần Bạch Ngọc Bảo Dịch

   

Suối Reo Rừng Trúc - HT Nhật Quang

   

Giáo Huấn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong Dịch

   

Đạo Lý Nhà Phật - Đoàn Trung Còn   

Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân Và Vu Lan -

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Tân Tuế - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh A Na Luật Bát Niệm - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - TK Thích Thiện Thông Dịch

   

Kinh Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức - TK Thích Nguyên Chơn Dịch

   

Kinh Phạm Võng - Phẩm Bồ Tát Tâm Địa - HT Trí Tịnh Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,868 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,319 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất thanloanthanhnhan
Lượt truy cập 26,061,060