Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Đức Đạt Lai Lạt Ma

   

Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ - Ps MahaThong Kham

   

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Con Người Và Cấu Trúc 12 Nhân Duyên - TT Thích Tâm Thiện

   

Phật Giáo Chánh Tín - HT Thánh Nghiêm   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Đạo Phật Và Mô Hình Phát Triển Con Người Toàn Diện - Nguyên Thuần

   

Đừng Coi Thường Ô Nhiễm Tâm - TS Ashin Tejaniya

   

Hạn Chế Sân Hận Trải Rộng Tình Thương - TK Visuddhacara - Minh Tâm Dịch

   

Dẫn Độ Con Cháu - Nhuận Bảo

   

Thông Điệp Giáo Dục Của Đức Phật - Diệu Hương   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Bích Nham Lục - HT Thanh Từ Dịch

   

Phật Pháp Với Thiền Tông - HT Duy Lực

   

Thiền - Ánh Bình Minh Phương Tây - Roshi Philip Kapleau - Huỳnh Công Hoàng Dịch

   

Pháp Hành Đưa Đến Bình An - TS U Pandita - TK Pháp Luân Dịch

   

Đóa Sen Ngàn Cánh - Nhã Lan Thư   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Oai Lực Câu Niệm Phật - TT Thích Trí Minh

   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - Q2 - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Tây Phương Xác Chỉ - Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Giảng - Thường Nhiếp Kết Tập

   

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Tĩnh Am Đại Sư

   

Niệm Phật Tâm Địa Công Phu - HT Tịnh Không   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Duy Thức Học - Tuệ Quang

   

Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Huyền Ấn Dịch

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - TT Thích Tâm Thiện

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - HT Chơn Thiện

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - NS Trí Hải Dịch

   

Pháp Và Sự Sáng Tạo - Trungpa Rinpoche

   

Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh - Vọng Chi - Huyền Thanh Dịch

   

Lễ Hỏa Tịnh - Chân Giác - Giao Trinh Diệu Hạnh Soạn Dịch

   

Kim Cương Đỉnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Sinh Nghĩa - Huyền Thanh Dịch

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Tánh Không - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T03 - HT Tuyên Hóa

   

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - HT Tịnh Không Giảng

   

Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch

   

Khái Quát Về Nguồn Gốc Kinh A Hàm - ĐĐ Thích Nguyên Hiền   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Kệ Thỉnh Chuông - HT Huyền Tôn Dịch

   

Phật Pháp Cho Sinh Viên - TK Phật Lễ - Thiện Nhựt Phỏng Dịch

   

Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Trong Kinh Pháp Hoa - HT Trí Quảng

   

Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện - HT Nhất Hạnh

   

Thiền Sư Liễu Quán - HT Thiện Siêu   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do   

Bóng Thời Gian - Diệu Kim

   

Câu Chuyện Triết Học - NS Trí Hải Dịch

   

Từ Nguồn Diệu Pháp - NS Trí Hải

   

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa - Nalinaksha Dutt - HT Minh Châu Dịch

   

Cư Sĩ Phật Tử Cần Biết - HT Minh Tâm   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân Và Vu Lan -

   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 2 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Tìm Hiểu Trung Luận - Nhận Thức Và Không Tánh - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

   

Kinh Đại Bi - HT Như Điển Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,842 pháp âm và 6,959 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,438 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 275, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 15,150,518