Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Nguồn An Lạc - HT Thanh Từ

   

Khai Thị Mùa Đông 2002 - HT Tịnh Không

   

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không - TT Thích Nguyên Tạng

   

Phật Học Cơ Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ

   

Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Nguyên Tắc Và Phương Pháp Cho Tuổi Trẻ - ĐĐ Thích Tuệ Chiếu

   

Hạnh Phúc Kỳ Diệu - TT Thích Phụng Sơn

   

Giáo Dục Thiếu Nhi Theo Quan Điểm Phật Giáo - TK Thích Phước Đạt

   

Làm Sao Để Không Bị Phiền Não Trong Cuộc Sống -

   

Cha Mẹ Chân Thật - NS Hạnh Huệ   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Khai Thị Cuối Cùng Tại Hoa Kỳ - HT Duy Lực

   

Bậc Giác Ngộ Và Tên Khủng Bố - HT Nhất Hạnh

   

Quy Sơn Cảnh Sách - HT Thanh Từ

   

Đạt Ma Tổ Sư Luận - chua tim ra bang tieng viet

   

Tuệ Trung Thượng Sĩ - HT Chơn Thiện   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Chú Giải Về Pháp Môn P'HOWA-Chagdud Khadro - Chagdud Khadro - Cs Nguyên Giác Dịch

   

An Sĩ Toàn Thư - Giảng Rộng Văn Âm Chất - Cs Nguyễn Minh Tiến Dịch

   

Tịnh Tu Tập Yếu - Cs Hạ Liên Cư Soạn

   

Luận Sư Tông Tịnh Độ - Chùa Long Sơn Nha Trang

   

Tây Phương Du Ký - Ps Khoan Tịnh   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh Dịch

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - HT Chơn Thiện

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh

   

Chúng Tôi Học Duy Thức - Tâm Minh

   

Giảng Luận Duy Biểu Học - HT Nhất Hạnh   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Quang Minh Chân Ngôn - Huyền Thanh Dịch

   

Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi Của Tổ Tông Cáp Ba - Diệu Hạnh Giao Trinh Dịch

   

Pháp Và Sự Sáng Tạo - Trungpa Rinpoche

   

Giới Thiệu Về Mật Tông - HT Viên Giác

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Đại Bảo Tích 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Thương Yêu - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Kinh Hiền Nhân - HT Trung Quán Dịch

   

Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu - TT Thích Thái Hòa

   

Lịch Sử Kết Tập Kinh Luận Lần V-VI - HT Phước Sơn   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Hài Nhi Tóc Bạc - TT Thích Tâm Thiện

   

Lời Báo Cáo Của Một Nhà Khoa Học Nghiên Cứu Kinh Phật - Uông Trí Biểu

   

Tiểu Phẩm - TK Indachanda - Nguyệt Thiên Dịch

   

Hòa Thượng Phú Hộ - TT Thích Đồng Bổn

   

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Lúc Lâm Chung - TK Thích Nhuận Nghi Soạn   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch   

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ - T2 - Lamrim Lotsawas Dịch

   

Vào Cổng Chùa - HT Thanh Từ

   

Câu Chuyện Triết Học - NS Trí Hải Dịch

   

Lý Thuyết Và Thực Tế - Bình Anson

   

Vết Nhạn Lưng Trời - Huỳnh Trung Chánh   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Triệu Luận Lược Giải - Đs Tăng Triệu - HT Duy Lực Dịch

   

Kinh Pháp Đúng - Pháp Sai - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Phụ Mẫu Ân Nan Báo - NS Tịnh Quang Dịch

   

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - HT Như Điển Dịch

   

Kinh Vô Lượng Thọ - HT Trí Tịnh Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,489 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,274 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất phaphanh
Lượt truy cập 16,520,887