Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Vì Sao Tin Phật - HT Sri Dhammananda - TK Thích Tâm Quang Dịch

   

Khám Phá Con Đường Giải Thoát - chua add

   

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ - Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

   

Nền Tảng Phật Giáo 4 - Tỳ Kheo Hộ Pháp

   

Pháp Ngữ Lục - HT Đức Niệm   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Thế Là Già - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

Tám Đề Mục Chuyển Hóa Tâm - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Tuệ Uyển Dịch

   

Gia Đình Và Con Cái - Thubten Chodron - Lý Thu Linh Dịch

   

Thông Điệp Giáo Dục Của Đức Phật - Diệu Hương

   

Đức Phật Và Vấn Đề Giáo Dục - TK Thích Minh Thiện   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Pháp Hành Đưa Đến Bình An - TS U Pandita - TK Pháp Luân Dịch

   

Sống Trong Từng Sát Na - Trương Đinh

   

Nam Tuyền Ngữ Lục - HT Duy Lực Dịch

   

Thiền Tông Và Tịnh Tông - Chỗ Gặp Gỡ Và Không Gặp Gỡ - HT Thanh Từ

   

Hành Thiền - HT Minh Châu   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Ngài Thân Loan Và Chân Tông Tịnh Độ - Tuệ Liên Dịch

   

Chú Giải Về Pháp Môn P'HOWA-Chagdud Khadro - Chagdud Khadro - Cs Nguyên Giác Dịch

   

Quê Hương Cực Lạc - HT Tuyên Hóa - TK Thích Nhuận Nghi Dịch

   

An Sĩ Toàn Thư - Giảng Rộng Văn Âm Chất - Cs Nguyễn Minh Tiến Dịch

   

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Bành Tế Thanh - SB Hải Triều Âm Dịch   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Giới Thiệu Đại Cương Về Duy Thức Học - Tuệ Hạnh

   

Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Huyền Ấn Dịch

   

Nhiếp Đại Thừa Luận - HT Trí Quang Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Kim Cương Đỉnh - Du Già Lược Thuật 37 Tôn Tâm Yếu - Huyền Thanh Dịch

   

Giới Thiệu Về Mật Tông - HT Viên Giác

   

Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược - Cs Triệu Phước

   

Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi Của Tổ Tông Cáp Ba - Diệu Hạnh Giao Trinh Dịch

   

Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh - An Phong Dịch   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Ba Bài Pháp Đầu Tiên - Bình Anson Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Tịnh Hạnh - Quyển 2 - HT Tịnh Không

   

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt - ĐĐ Thích Thông Tuệ Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T16 - HT Tuyên Hóa

   

Từng Giọt Nắng Hồng - Kinh Pháp Cú - Tịnh Minh Soạn Dịch   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Đối Thoại Giữa Triết Học Và Phật Giáo - BS Hồ Hữu Hưng Dịch

   

Hòa Thượng Tuệ Tạng - TT Thích Đồng Bổn

   

Thức Xoa Ma Ni Giới - HT Trí Quang Dịch

   

Trên Đường Hoằng Pháp Của Phật Tổ Cồ Đàm - Nguyễn Văn Hiếu

   

Định Nghiệp Trong Phật Giáo - HT Thiện Siêu   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do   

Lời Vàng Bậc Thánh - TK Thiện Phúc Dịch

   

Bài Giảng Của Thầy Tâm Yếu Đường Tu - Tâm Bảo Đàn Dịch

   

365 Ngày Pháp Vị - Josh Bartok - TK Thích Minh Tâm Dịch

   

Cửa Thiền Dính Bụi - Huỳnh Trung Chánh

   

Chiếc Bè Chánh Pháp - NS Hạnh Huệ   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân Và Vu Lan -

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Từ Bi Thủy Sám - HT Huyền Dung Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Đại Bát Niết Bàn - T14 - Đoàn Trung Còn Dịch

   

Kinh Chư Pháp Bổn - HT Chánh Lạc Dịch

   

Hương Giới Đức - NS Như Tuyết Dịch - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa

   

Kinh Trung Bổn Khởi - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Khổ Ấm Nhân Sự - HT Chánh Lạc Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,210 pháp âm và 7,113 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,575 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,681,762