Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Tự Lực Và Tha Lực Trong Phật Giáo - Nguyễn Minh Tiến

   

Khéo Vấn Khéo Đáp - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Luân Hồi - TT Thích Tâm Thiện

   

Người Phật Tử Và Con Đường Tu Phật - Cs Phạm Kim Khánh

   

Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc - Tỳ kheo Pannissara (Sư Thư) Dịch   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Hạn Chế Sân Hận Trải Rộng Tình Thương - TK Visuddhacara - Minh Tâm Dịch

   

Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ - Tuệ Đăng - Nguyễn Minh Tiến

   

Tính Chất Giáo Dục Của Giới Luật Phật Giáo - HT Phước Sơn

   

Cảm Niệm Về Mẹ - Huỳnh Trung Chánh

   

Nhẹ Gánh Lo Âu - HT Sri Dhammananda - Phạm Kim Khánh Dịch   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Vườn Thiền Rừng Ngọc - Thông Thiền

   

Thiền Trong Đời Sống - Thiện Phúc

   

Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma - HT Duy Lực

   

Minh Sát Thực Tiễn - TK Pháp Thông Dịch

   

10 Ngày Thiền Tập - HT Kim Triệu   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Ý Nghĩa Kinh Hành Niệm Phật - HT Trí Quảng

   

Khuyến Tu Pháp Môn Tịnh Độ - Cs Thiện Thông

   

Tịnh Tông Nhập Môn - HT Tịnh Không

   

Đường Về Quê Hương Tịnh Độ - TK Thích Vân Pháp

   

Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cs Lý Bỉnh Nam - Như Hòa - Mẫn Đạt Dịch   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Khi Tôi Học Đạo - TT Thích Tâm Trí

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân

   

312 Câu Tụng Căn Bản Duy Thức Học - Cs Hạnh Cơ Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Kim Cương Đỉnh - Du Già Lược Thuật 37 Tôn Tâm Yếu - Huyền Thanh Dịch

   

Quang Minh Chân Ngôn - Huyền Thanh Dịch

   

Tinh Túy Trong Sáng Của Đạo Lý Phật Giáo - Phạm Công Thiện

   

Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược - Cs Triệu Phước

   

Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi Của Tổ Tông Cáp Ba - Diệu Hạnh Giao Trinh Dịch   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Nghiên Cứu Kinh Kim Cang - Phần Vô Ngã - HT Như Điển

   

Kinh Phạm Võng - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Tội Phúc Báo Ứng - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T24 - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương - HT Tuyên Hóa   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Nguyên Tử Và Vô Ngã - Wu Shu - Đồng Thành Dịch

   

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni - TK Indacanda - Nguyệt Thiên Dịch

   

Hòa Thượng Phước Huệ - Đào Nguyên

   

Lễ Phật Và Y Học - Ps Đạo Chứng

   

Bát Kỉnh Pháp - HT Nhất Hạnh   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm   

Tâm Giải Thoát Nội Tại - Tarthang Tulku

   

Hành Trình Trên Đất Phật - TK Thích Phước Thái

   

Có Và Không - HT Như Điển

   

Nhân Quả Đồng Thời - Nguyễn Văn Hai

   

Tuyển Tập Các Kinh Theo Các Chủ Đề Giáo Lý - Q2 - Lê Kim Kha Dịch   

Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân Và Vu Lan -

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - HT Chánh Lạc Dịch - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa

   

Kinh Kim Cang Chư Gia - Trần Văn Minh Dịch

   

Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Người Do Dục Sanh - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Luân Vương Thất Bảo - HT Chánh Lạc Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,838 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,374,233