Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Phật Giáo Vấn Đáp - HT Trí Chơn Dịch

   

100 Câu Hỏi Phật Pháp - T1 - TT Thích Phước Thái

   

Học Phật Quần Nghi - HT Thánh Nghiêm

   

Hoa Sen Ngày Xuân - HT Tuyên Hóa

   

Những Câu Hỏi Thông Thường Về Đạo Phật - HT Thiện Châu   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Gia Đình Và Con Cái - Thubten Chodron - Lý Thu Linh Dịch

   

Dẫn Độ Con Cháu - Nhuận Bảo

   

Bảo Vệ Gia Đình Khỏi Đổ Vỡ - HT Nhất Hạnh

   

Tính Chất Giáo Dục Của Giới Luật Phật Giáo - HT Phước Sơn

   

Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ - Tuệ Đăng - Nguyễn Minh Tiến   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Thiền Pháp Yếu Giải - TK Thích Nguyên Xuân Dịch - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa

   

Tranh Chăn Trâu Luận Giải - HT Thanh Từ

   

Thiền Sư Liễu Quán - HT Thiện Siêu

   

Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày - TS Goenka - Thích Minh Diệu Dịch

   

Cách Niệm Hơi Thở - TK Dhammapala   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Tịnh Độ Giáo Khái Luận - NS Viên Thắng Dịch

   

Luận Sư Tông Tịnh Độ - Chùa Long Sơn Nha Trang

   

Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ - H.H. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche - Liên Hoa Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Tịnh Không

   

Vãng Sanh Luận Giảng Ký - Thiên Thân Bồ Tát - Thái Hư Đại Sư Giảng   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Giảng Luận Duy Biểu Học - HT Nhất Hạnh

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh Dịch

   

312 Câu Tụng Căn Bản Duy Thức Học - Cs Hạnh Cơ Dịch

   

Thức Thứ Tám - Lâm Như Tạng

   

Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Huyền Ấn Dịch   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Kim Cang Thọ Mạng - Tịnh Thất Liên Hoa - Mỹ Tho

   

Pháp Và Sự Sáng Tạo - Trungpa Rinpoche

   

Tiểu Luận Yết Ma Bộ - Cs Liên Hoa

   

Kim Cương Định Du Già 18 Hội Chỉ Quy - Huyền Thanh Dịch

   

Kim Cương Đỉnh - Du Già Lược Thuật 37 Tôn Tâm Yếu - Huyền Thanh Dịch

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Niết Bàn - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Lược - HT Duy Lực

   

Kinh Đại Bảo Tích 3 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh - HT Trí Quảng

   

Kinh Phạm Võng Giảng Ký - PS Diễn Bồi - HT Trí Minh Dịch   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Thiền Sư Duy Lực -

   

Đảnh Lễ Chúng Tán Thù Ân - TT Thích Nguyên Tạng Sưu Tầm - Hạnh Cơ Dịch

   

Phật Giáo Và Khoa Học - Phúc Lâm

   

Quán Thế Âm - Hiện Thân Của Lòng Từ - TK Thích Thông Chơn

   

Thanh Tịnh Tâm - Cs Lê Sỹ Minh Tùng   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm   

Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ - Nguyễn Hữu Kiệt Dịch

   

100 Ngày Độc Cư - Thuần Tỉnh

   

Sáng Tỏ Tâm Bình Thường - Đỗ Đình Hồng Dịch

   

Bóng Áo Nâu - Sách Về Cuộc Đời Thượng Tọa Thích Chơn Thanh

   

Xứ Phật Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt Dịch   

Đại Bi Sám Pháp - TT Thích Nguyên Tạng

   

Từ Bi Thủy Sám - HT Huyền Dung Dịch

   

Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn

   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Phật Thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh - Như Hòa Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 06 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Thập Nhị Du - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí - HT Chánh Lạc Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,139 pháp âm và 6,774 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,283 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,263 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mapp1991
Lượt truy cập 14,130,272