Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Chân Lý Về Khổ Đau Và Con Đường Giải Thoát - Chogyam Trungpa - Nguyễn Quyết Thắng Dịch

   

Phật Giáo Chánh Tín - HT Thánh Nghiêm

   

Phật Giáo Khái Luận - HT Mật Thể

   

Khai Thị 2 - HT Tuyên Hóa

   

Vì Sao Tin Phật - HT Sri Dhammananda - TK Thích Tâm Quang Dịch   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Dẫn Độ Con Cháu - Nhuận Bảo

   

Hạn Chế Sân Hận Trải Rộng Tình Thương - TK Visuddhacara - Minh Tâm Dịch

   

Nguyên Tắc Và Phương Pháp Cho Tuổi Trẻ - ĐĐ Thích Tuệ Chiếu

   

Lời Dạy Của Đức Phật Về Sự Thành Tựu Trong Gia Đình - Nơi Công Sở - Ngoài Xã Hội - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

38 Pháp Hạnh Phúc - Minh Đức Triều Tâm Ảnh Dịch   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ Kinh Kinh Trung Bộ - Phổ Nguyệt

   

Những Đóa Hoa Thiền - Q3 - Dương Đình Hỷ Dịch

   

Kinh Vô Ngã Tướng - TS Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Quy Sơn Cảnh Sách - HT Thanh Từ

   

Mặt Hồ Tĩnh Lặng - TS Ajahn Chah - Khánh Hỷ Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Thiền Tông Và Tịnh Độ - HT Thanh Từ

   

Mấy Điệu Sen Thanh - Bành Tế Thanh - HT Thiền Tâm Dịch

   

Tư Tưởng Tịnh Độ Trong Phật Giáo Đại Thừa - TK Thích Tiến Đạt

   

Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - ĐĐ Thích Minh Tuệ

   

Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh

   

312 Câu Tụng Căn Bản Duy Thức Học - Cs Hạnh Cơ Dịch

   

Duy Thức Tam Thập Tụng Lược Giải - TK Thích Trí Châu

   

30 Bài Tụng Duy Thức - HT Khánh Anh Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Thắng Hoan   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Kim Cang Thọ Mạng - Tịnh Thất Liên Hoa - Mỹ Tho

   

Tinh Túy Trong Sáng Của Đạo Lý Phật Giáo - Phạm Công Thiện

   

Tiểu Luận Bảo Bộ - Cs Liên Hoa

   

Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh - An Phong Dịch

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Vô Lượng Nghĩa - HT Mật Thể

   

Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch

   

Đại Thế Chỉ Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Giảng Giải - Cs Lê Sỹ Minh Tùng Giảng Giải

   

Vua Milinda Vấn Đạo - TK Liễu Pháp Dịch

   

Lịch Sử Kết Tập Kinh Luận Lần IV - HT Phước Sơn   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Nhiều Ngàn Cõi Trời - Trần Khải Dịch

   

Bát Quan Trai Giới - HT Thiện Hoa

   

Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Khoa Học Tây Phương - Tuệ Uyển Dịch

   

Thượng Đế - Thiên Nhiên - Người - Tôi - Và Ta - Cao Huy Thuần

   

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng - TT Thích Thiện Huệ Dịch   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 4 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm   

Sống Trong Thực Tại - HT Viên Minh

   

Bóng Trúc Bên Thềm - Tâm Chơn

   

Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng - Nguyễn Minh Tiến Dịch

   

Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ - Nguyễn Hữu Kiệt Dịch

   

An Lạc Từng Bước Chân - HT Nhất Hạnh   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Thất Tri - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Duyên Bổn Trí - HT Chánh Lạc Dịch

   

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa - Cs Nguyên Huệ Dịch

   

Kinh Mười Cư Sĩ Bát Thành - HT Chánh Lạc Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,999 pháp âm và 7,010 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,539 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 280, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,673,769