Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Đức Đạt Lai Lạt Ma

   

Bát Chánh Đạo - Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị - Liên Hương Chuyển Ngữ

   

Bản Đồ Tu Phật - HT Thiện Hoa

   

Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc - Tỳ kheo Pannissara (Sư Thư) Dịch   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Hạnh Phúc Kỳ Diệu - TT Thích Phụng Sơn

   

Đạo Phật Và Mô Hình Phát Triển Con Người Toàn Diện - Nguyên Thuần

   

Nguyên Tắc Và Phương Pháp Cho Tuổi Trẻ - ĐĐ Thích Tuệ Chiếu

   

Bản Chất Của Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma

   

Tính Chất Giáo Dục Của Giới Luật Phật Giáo - HT Phước Sơn   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Lời Giới Thiệu Pháp Môn Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Hương Vị Giải Thoát - TS Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Lâm Tế Ngữ Lục - HT Thanh Từ Dịch

   

Những Đóa Hoa Thiền - Q2 - Dương Đình Hỷ Dịch

   

Đóa Sen Ngàn Cánh - Nhã Lan Thư   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng - TK Thích Đồng Ngộ Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Tịnh Không

   

Sông Lửa - Sông Nước - Giới Thiệu Tịnh Độ Tông Nhật Bản - Gs Unno

   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - Q1 - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư - HT Thiền Tâm Dịch   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Luận Ngũ Uẩn - TK Thích Tâm Hạnh Dịch

   

30 Bài Tụng Duy Thức - HT Khánh Anh Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Thắng Hoan

   

Duy Thức Học - Tuệ Quang

   

Thức Biến Hiện - TT Thích Phổ Huân   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - NS Trí Hải Dịch

   

Tiểu Luận Bảo Bộ - Cs Liên Hoa

   

Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh - Huyền Thanh Dịch

   

Quang Minh Chân Ngôn - Huyền Thanh Dịch   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T25 - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch

   

Kinh Phổ Môn Nghĩa - HT Tâm Châu Dịch

   

Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền

   

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương - HT Từ Thông   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Cần Sám Hối - Phải Ăn Chay - Lê Hữu Dản

   

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ - HT Thánh Nghiêm - TK Thích Tâm Trí Dịch

   

Hướng Đi Của Thời Đại - HT Đức Nhuận

   

Đối Thoại Giữa Khoa Học Và Phật Giáo - Gs Trịnh Xuân Thuận Dịch

   

Có Cõi Âm Hay Không - Minh Chi   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm   

Sen Nở Chốn Tử Tù - NS Giới Hương Dịch

   

Bây Giờ Mới Thấy - HT Nhất Hạnh

   

Bóng Trúc Bên Thềm - Tâm Chơn

   

Ba Mươi Triết Gia Tây Phương - Nguyễn Ước

   

Người Trồng Hoa Và Chàng Tu Sĩ - Minh Đức Triều Tâm Ảnh   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Thất Thập Không Tánh Luận - Quảng Minh Dịch

   

Kinh Mộc Hoạn Tử - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Tội Phúc Báo Ứng - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Pháp Cú - Hán Tạng - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Kinh Ứng Pháp - HT Chánh Lạc Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,542,641