Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Khai Thị 4 - HT Tuyên Hóa

   

Nền Tảng Phật Giáo 1 - Tỳ Kheo Hộ Pháp

   

Chân Lý Về Khổ Đau Và Con Đường Giải Thoát - Chogyam Trungpa - Nguyễn Quyết Thắng Dịch

   

Con Người Và Cấu Trúc 12 Nhân Duyên - TT Thích Tâm Thiện

   

Đường Mây Trong Cõi Mộng - Nguyên Phong Dịch   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Tính Chất Giáo Dục Của Giới Luật Phật Giáo - HT Phước Sơn

   

Đạo Phật Và Mô Hình Phát Triển Con Người Toàn Diện - Nguyên Thuần

   

Cha Mẹ Chân Thật - NS Hạnh Huệ

   

Đức Phật Và Vấn Đề Giáo Dục - TK Thích Minh Thiện

   

38 Pháp Hạnh Phúc - Minh Đức Triều Tâm Ảnh Dịch   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Tuệ Trung Ngữ Lục Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Nhìn Sự Vật Như Chúng Ta Thật Là - TS Ajahn Chah - Lý Thu Linh Dịch

   

Chánh Trí Toàn Tập - Truyên Tâm Pháp Yếu - Mai Thọ Truyền

   

Chân Tâm Trực Thuyết - HT Đắc Pháp Dịch

   

Thiền Lâm Bảo Huấn - HT Thanh Kiểm Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - HT Tuyên Hóa Giảng

   

Chú Giải Về Pháp Môn P'HOWA-Chagdud Khadro - Chagdud Khadro - Cs Nguyên Giác Dịch

   

Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - TK Thích Nguyên Chơn Dịch

   

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - HT Trí Quang Dịch

   

Tư Tưởng Tịnh Độ Trong Phật Giáo Đại Thừa - TK Thích Tiến Đạt   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Huyền Ấn Dịch

   

Giới Thiệu Đại Cương Về Duy Thức Học - Tuệ Hạnh

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân

   

Chúng Tôi Học Duy Thức - Tâm Minh

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Thắng Hoan   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Tinh Túy Trong Sáng Của Đạo Lý Phật Giáo - Phạm Công Thiện

   

Cu Lợi Già La Đại Long Thắng Ngoại Đạo Phục Đà Ra Ni Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Tính Không Trong Mật Giáo - Cs Liên Hoa

   

Đại Thủ Ấn - ĐĐ Thích Trí Siêu Dịch

   

Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh A Hàm Với Phật Giáo Nhân Gian - Không Nguyên Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T11 - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải - T2 - Cs Lê Sỹ Minh Tùng

   

Khổ Đau Phát Sinh Và Vận Hành Như Thế Nào - Bình Anson

   

Kinh Kim Cương Luận Thích - Đường Nghĩa Tịnh Hán Dịch - Cs Nguyên Huệ Dịch   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Gia Tuệ

   

Thay Đổi Cách Nhìn Về Loài Vật - Tâm Linh Dịch

   

Vãng Sinh Lễ Tán Kệ - TK Thích Hoằng Đạo Dịch

   

Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh - Võ Đình Cường

   

Áp Dụng Lời Phật Dạy Trong Thời Kinh Tế Khủng Hoảng - TK Thích Huệ Pháp   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm   

Cha Tôi - HT Minh Tâm

   

Tâm Phật Trong Đời Thường - Tiến Thành - Kiến Văn Dịch

   

Cốt Lõi Cội Bồ Đề - Hoang Phong Dịch

   

10 Tâm Niệm Người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam - Lữ Hồ

   

Mandala - Sự Hợp Nhất Của Từ Bi Và Trí Tuệ Theo Quan Điểm Kim Cường Thừa - Đức Gyalwang Drukpa XII   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Đại Bi Sám Pháp - TT Thích Nguyên Tạng

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 23 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận - T1 - TT Thích Tuệ Sỹ Dịch

   

Mười Ba Phẩm Trung Quán - Chân Hiền Tâm Dịch

   

Kinh Đại Tập - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Tăng Nhất A Hàm - HT Thanh Từ Dịch - HT Thiện Siêu Hiệu Đính

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,468 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,613,775