Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Bát Chánh Đạo - Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

Kinh Chuyển Pháp Luân - HT Thiện Châu Dịch

   

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Cẩm Nang Của Người Phật Tử - Khải Thiên

   

Tứ Diệu Đế - Phạm Kim Khánh   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Hạnh Phúc Kỳ Diệu - TT Thích Phụng Sơn

   

Thông Điệp Giáo Dục Của Đức Phật - Diệu Hương

   

Hoằng Pháp Cho Thiếu Nhi - TK Thích Phước Đạt

   

Gia Đình Và Con Cái - Thubten Chodron - Lý Thu Linh Dịch

   

Đức Phật Và Vấn Đề Giáo Dục - TK Thích Minh Thiện   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thanh Từ

   

Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ Kinh Kinh Trung Bộ - Phổ Nguyệt

   

Thiền Quán - Con Đường Hạnh Phúc - Sylvia Boorstein - Nguyễn Duy Nhiên Dịch

   

Thiền Uyển Tập Anh - Ngô Đức Thọ Dịch

   

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư - Từ Hoa Dịch

   

Đường Về Quê Hương Tịnh Độ - TK Thích Vân Pháp

   

Quê Hương Cực Lạc - HT Tuyên Hóa - TK Thích Nhuận Nghi Dịch

   

Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - ĐĐ Thích Minh Tuệ

   

Hương Sen Vạn Đức - HT Trí Tịnh   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Khi Tôi Học Đạo - TT Thích Tâm Trí

   

312 Câu Tụng Căn Bản Duy Thức Học - Cs Hạnh Cơ Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh

   

Giới Thiệu Đại Cương Về Duy Thức Học - Tuệ Hạnh

   

Giảng Luận Duy Biểu Học - HT Nhất Hạnh   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Cu Lợi Già La Đại Long Thắng Ngoại Đạo Phục Đà Ra Ni Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Tiểu Luận Yết Ma Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đại Thủ Ấn - ĐĐ Thích Trí Siêu Dịch

   

Kim Cương Đỉnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Sinh Nghĩa - Huyền Thanh Dịch

   

Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh - Vọng Chi - Huyền Thanh Dịch

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Ba Bài Pháp Đầu Tiên - Bình Anson Dịch

   

Chú Nghĩa Kinh A Di Đà - Cs Chánh Sĩ

   

Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Trí Quảng

   

Bồ Tát Có Bệnh - NS Như Đức

   

Bát Nhã Tâm Kinh Lược Giải - HT Duy Lực   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

   

Hòa Thượng Thanh Kiểm - Tổ Đình Vĩnh Nghiêm

   

Giới Định Tuệ - TT Thích Đức Thắng

   

Nhục Thân Của Vị Lạt Ma Sau 75 Năm - Trần Trúc Lâm Dịch

   

Chết Và Tái Sanh - TK Thích Nguyên Tạng Soạn Dịch   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm   

Dễ Hơn Là Bạn Tưởng - Nguyễn Duy Nhiên

   

Hành Trình Về Phương Đông - Huệ Trân

   

Xuất Gia - Kiyohiro Miura - Lý Thu Linh Dịch

   

Họ Đã Nghĩ Như Thế - Giác Nguyên Dịch

   

Từng Bước An Vui - TT Thích Thông Phương   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Chân Như Quan Của Phật Giáo - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

Cái Còn Lại Trong Tánh Không - Hồng Dương

   

Kinh Chân Hạnh Phúc - HT Thiện Châu Dịch

   

Kinh Trưởng Giả Nữ Yêm Đề Giá Sư Tử Hống Liễu Nghĩa - NS Diệu Châu Dịch - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa

   

Nhân Duyên Tâm Luận Tụng - Long Mãnh Bồ Tát - HT Tâm Châu Dịch


Website có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,155 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 13,187,180