Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Phật Học Tinh Yếu - HT Thiền Tâm

   

Phật Giáo Vấn Đáp - HT Trí Chơn Dịch

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Người Mới Phát Tâm Học Phật - HT Thiền Tâm Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho - Dương Vĩnh Hùng Dịch

   

Phá Mê Khai Ngộ - Cs Lê Sỹ Minh Tùng   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Hạnh Phúc Kỳ Diệu - TT Thích Phụng Sơn

   

Lời Dạy Của Đức Phật Về Sự Thành Tựu Trong Gia Đình - Nơi Công Sở - Ngoài Xã Hội - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

Đạo Phật Và Mô Hình Phát Triển Con Người Toàn Diện - Nguyên Thuần

   

Các Tinh Thần Giáo Dục Của Thế Tôn - HT Chơn Thiện

   

Dẫn Độ Con Cháu - Nhuận Bảo   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Luận Tối Thượng Thừa - Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn - HT Thanh Từ Dịch

   

Minh Sát Thực Tiễn - TK Pháp Thông Dịch

   

Quy Sơn Cảnh Sách - HT Tâm Châu Dịch

   

Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân - TT Thích Hằng Đạt Dịch

   

Thiền Uyển Tập Anh - Ngô Đức Thọ Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Sông Lửa - Sông Nước - Giới Thiệu Tịnh Độ Tông Nhật Bản - Gs Unno

   

Đường Về Quê Hương Tịnh Độ - TK Thích Vân Pháp

   

Tây Phương Du Ký - Ps Khoan Tịnh

   

Con Đường Tu Tắt - Cs Thiện Tâm   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Chúng Tôi Học Duy Thức - Tâm Minh

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - HT Chơn Thiện

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân

   

Giảng Luận Duy Biểu Học - HT Nhất Hạnh

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - TT Thích Tâm Thiện   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh - Vọng Chi - Huyền Thanh Dịch

   

Tiểu Luận Yết Ma Bộ - Cs Liên Hoa

   

Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi Của Tổ Tông Cáp Ba - Diệu Hạnh Giao Trinh Dịch

   

Cái Nhìn Của Một Hành Giả Về Đại Thủ Ấn - Cs Liên Hoa

   

Giới Thiệu Về Mật Tông - HT Viên Giác

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Phạm Võng Giảng Ký - PS Diễn Bồi Giảng

   

Tinh Hoa Trong Bát Nhã Tâm Kinh - HT Bảo Lạc Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T17 - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Bát Nhã Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T15 - HT Tuyên Hóa   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Thượng Tọa Thích Chơn Thành -

   

Ngũ Giới - HT Thiện Hoa

   

Tìm Hiểu Chính Minh Qua Phật Giáo - Lama Yeshe - Vô Huệ Nguyên Dịch

   

Hòa Thượng Phước Huệ - Đào Nguyên

   

Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - HT Trí Tịnh Soạn   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 4 - Cs Diệu Âm   

Anh Lạc Sang Tàu - Thiện Anh Lạc

   

Từ Nụ Đến Hoa - Ts Soko Morinaga - Thuần Bạch Ngọc Bảo Dịch

   

Dưới Mái Chùa Hoang - HT Quảng Độ

   

Cây Giác Ngộ - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Dễ Hơn Là Bạn Tưởng - Nguyễn Duy Nhiên   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Đại Bi Sám Pháp - TT Thích Nguyên Tạng

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Đồng Tử Vô Ngôn - Cs Tuệ Khai Dịch - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa

   

Du Già Địa Sư Luận Thích - Bồ Tát Tối Thắng Tử - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Chân Hạnh Phúc - HT Thiện Châu Dịch

   

Kinh Thiện Sanh - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Xuất - NS Như Phúc Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,513 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,281 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tu tâm
Lượt truy cập 17,414,256