Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Khai Thị Niệm Phật - Triệt Ngộ Đại Sư - HT Đạt Dương Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Thiền Viện Thường Chiếu

   

Khai Thị 4 - HT Tuyên Hóa

   

Vòng Luân Hồi - Ns Giới Hương

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị - Liên Hương Chuyển Ngữ   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Gia Đình Và Con Cái - Thubten Chodron - Lý Thu Linh Dịch

   

Hoằng Pháp Cho Thiếu Nhi - TK Thích Phước Đạt

   

Nhẹ Gánh Lo Âu - HT Sri Dhammananda - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Dẫn Độ Con Cháu - Nhuận Bảo

   

Đức Phật Và Vấn Đề Giáo Dục - TK Thích Minh Thiện   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Thiền Tông Bản Hạnh - HT Thanh Từ

   

Tuệ Trung Ngữ Lục Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy - chua add text

   

Minh Sát Thực Tiễn - TK Pháp Thông Dịch

   

Truyền Tâm Pháp Yếu - HT Thanh Từ   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Lược Thuật Hàng Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm - Tu Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng

   

Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng - TK Thích Đồng Ngộ Dịch

   

An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục - Cs Nguyễn Minh Tiến Dịch

   

Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư - HT Thiền Tâm Dịch   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Tổng Quan Về Du Già Hành Tông - TK Thích Nhuận Châu

   

Giới Thiệu Guản Lược Duy Thức Học - TT Thích Phổ Huân

   

30 Bài Tụng Duy Thức - HT Khánh Anh Dịch

   

Chúng Tôi Học Duy Thức - Tâm Minh

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - HT Chơn Thiện   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Quang Minh Chân Ngôn - Huyền Thanh Dịch

   

Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh - An Phong Dịch

   

Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh - Huyền Thanh Dịch

   

Tiểu Luận Yết Ma Bộ - Cs Liên Hoa

   

Pháp Và Sự Sáng Tạo - Trungpa Rinpoche

   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Phổ Môn - PS Diễn Bồi Giảng - Như Hòa Dịch

   

Kinh Giải Hạ - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Lược - HT Duy Lực

   

Tánh Không - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Địa Tạng - HT Trí Tịnh Dịch   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Nền Tảng Xây Dựng Đời Sống Đạo Đức Theo Phật Giáo - TK Thích Hạnh Bình

   

Hòa Thượng Giới Nghiêm - TT Thích Đồng Bổn

   

Phật Học Và Y Học - Bs Quách Huệ Trân

   

Thiện Căn - Phước Đức Và Nhân Duyên - Cs Diệu Âm

   

Nhiều Ngàn Cõi Trời - Trần Khải Dịch   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm   

Tam Bảo Văn Chương - Đoàn Trung Còn

   

An Lạc Từng Bước Chân - HT Nhất Hạnh

   

Thử Hòa Điệu Sống - Võ Đình Cường

   

Giấc Mơ Đồi Mộng - Diệu Nga

   

Bố Thí - HT Minh Chiếu   

Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân Và Vu Lan -

   

Kinh Nhật Tụng Của Cư Sĩ - TK Tăng Định

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn

   

Sám Ngã Niệm - Hạnh Cơ Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Minh Lễ Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 20 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Những Điều Phật Dạy - HT Trí Tạng

   

Kinh Ly Thùy - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 8 - HT Trí Tịnh Dịch


Website có tất cả 69,672 pháp âm và 6,290 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,716 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,600,369