Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Khéo Vấn Khéo Đáp - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Nền Tảng Phật Giáo 3 - Tỳ Kheo Hộ Pháp

   

Tóm Tắt Năm Uẩn - Cs Chơn Tín Toàn

   

Khai Thị 4 - HT Tuyên Hóa

   

Tứ Diệu Đế - HT Nhất Hạnh   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Bảo Vệ Gia Đình Khỏi Đổ Vỡ - HT Nhất Hạnh

   

Con Đường Giáo Dục - TT Thích Thái Hòa

   

Hạnh Phúc Kỳ Diệu - TT Thích Phụng Sơn

   

Thế Là Già - Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch

   

Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ - Tuệ Đăng - Nguyễn Minh Tiến   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên Dịch

   

Thiền Đốn Ngộ - HT Thanh Từ

   

Đổng Mông Chỉ Quán - Trí Giả Đại Sư - HT Đôn Hậu Dịch

   

Khai Thị Cuối Cùng Tại Hoa Kỳ - HT Duy Lực

   

Lời Giới Thiệu Pháp Môn Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - chưa add - ĐĐ Thích Minh Thành

   

10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành - HT Tịnh Không

   

Con Đường Tu Tắt - Cs Thiện Tâm

   

Tịnh Độ Cảnh Ngữ - ĐS Hành Sách - Như Hòa Dịch

   

Pháp Môn Tịnh Độ - HT Trí Thủ   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Thức Biến Hiện - TT Thích Phổ Huân

   

Thức Thứ Tám - Lâm Như Tạng

   

Luận Ngũ Uẩn - TK Thích Tâm Hạnh Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh

   

Bản Giác - Ts Lâm Như Tạng   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Tính Không Trong Mật Giáo - Cs Liên Hoa

   

Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh - Huyền Thanh Dịch

   

Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi Của Tổ Tông Cáp Ba - Diệu Hạnh Giao Trinh Dịch

   

Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược - Cs Triệu Phước   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Nghĩa - HT Thiện Trí

   

Thần Chú Đại Bi - Viên Ngọc Của Người Cùng Tử - Tâm Hà - Lê Công Đa

   

Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh - Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm - HT Tịnh Không - Như Hòa Dịch

   

Kinh Kim Cang Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - HT Trung Quán Dịch   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 2 - TK Thích Đồng Bổn

   

Tính Luân Lý Của Việc Tạo Sinh Vô Tính - Nguyễn Văn Tuấn

   

Công Hạnh Bồ Tát Quán Âm - HT Huyền Tôn

   

Quán Thế Âm Bồ Tát Là Huynh Đệ Của Chúng Ta - HT Tuyên Hóa

   

Hòa Thượng Thiện Siêu - TT Thích Đồng Bổn   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Niệm Phật Vãng Sanh - Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 4 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm   

Những Bài Học Bình Dị - Nguyễn Minh Tiến

   

Bức Tranh Thay Đổi Thế Giới - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

   

Phước Huệ Tập - Tập 4 - TK Thích Hậu Quán Dịch

   

194 Câu Nói Trích Từ Bài Giảng Của Ngài Ajahn Chah - TK Khánh Hỷ Dịch

   

Bảy Bước Yêu Thương - Đức Đạt Lai Lạt Ma   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

Từ Bi Thủy Sám - HT Huyền Dung Dịch

   

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - TK Thích Đồng Bổn Sưu Tập

   

Đại Bi Sám Pháp - TT Thích Nguyên Tạng

   

Kinh A Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Bốn Pháp Giới - Nguyễn Văn Hải

   

Kinh Bông Hoa - HT Minh Châu Dịch

   

Kinh Phước Đức - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Kinh Tội Phúc Báo Ứng - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 13 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,687 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,303 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Phan Nhuan
Lượt truy cập 22,758,560