Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Khám Phá Con Đường Giải Thoát - chua add

   

Các Kinh Nói Về Chánh Niệm - Lê Kim Kha Dịch

   

Nguồn An Lạc - HT Thanh Từ

   

Khéo Vấn Khéo Đáp - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Thanh Văn Thừa Phật Giáo - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa   

Đoạn Trừ Phiền Não - Sư Khánh Hỷ Dịch - HT Kim Triệu Hiệu Đính

   

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Tấm Lòng Rộng Mở - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên Dịch

   

Bổn Phận Của Mẹ - Bhikkhu Basnagoda Rahula - Lý Thu Linh Dịch

   

Giáo Dục Trẻ Thơ Theo Phương Pháp Phật Giáo - Vanniya Sriamgura - Trần Trọng Hoàng Dịch

   

Hạnh Phúc Kỳ Diệu - TT Thích Phụng Sơn

   

Tính Chất Giáo Dục Của Giới Luật Phật Giáo - HT Phước Sơn

   

Nguyên Tắc Và Phương Pháp Cho Tuổi Trẻ - ĐĐ Thích Tuệ Chiếu

   

Tam Độc Và Pháp Đối Trị - PS Maha ThongKham

   

Cha Mẹ Chân Thật - NS Hạnh Huệ   

Chữa Lành Bệnh Ung Thư Bằng Phương Pháp Cải Thiện Ăn Uống - Trần Anh Kiệt Dịch

   

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs Quách Huệ Trân

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lứt Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán - TK Tăng Định Dịch   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Bước Đầu Trên Con Đường Thiền - HT Thanh Từ

   

Chánh Niệm Cơ Bản - TS Henepola Gunaratana - Lương Thanh Bình Dịch

   

Lịch Sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân

   

Đại Huệ Ngữ Lục - Tông Cảo Thiền Sư - HT Duy Lực

   

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên Dịch   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - HT Tịnh Không

   

Niệm Phật Sám Pháp - HT Thiền Tâm

   

Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Chánh Ngoa Tập - Tổ Chu Hoàng - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Khuyến Tu Pháp Môn Tịnh Độ - Cs Thiện Thông

   

Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm

   

Tịnh Độ Giáo Khái Luận - NS Viên Thắng Dịch

   

Thiết Lập Tịnh Độ - Kinh Di Đà Thiền Giải - HT Nhất Hạnh   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Thức Biến - HT Thiện Siêu

   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh Dịch

   

Bát Thức Quy Củ Tụng - HT Khánh Anh

   

Bản Giác - Ts Lâm Như Tạng

   

Tâm Lý Học Phật Giáo - TT Thích Tâm Thiện

   

312 Câu Tụng Căn Bản Duy Thức Học - Cs Hạnh Cơ Dịch   

Bộ Mật Tông - TT Thích Viên Đức Dịch

   

Chư Kinh Chú Mật Giáo - HT Huyền Tôn Dịch

   

Chuẩn Đề Phật Mẫu - Huyền Thanh Dịch

   

Đại Bi Quán Thế Âm Hay Liên Hoa Bộ - Cs Liên Hoa

   

Đưa Vào Mật Tông - Lama Thubten Yeshe - NS Trí Hải Dịch

   

Tiểu Phật - Lê Kinh Trung A Hàm Hưng Dịch

   

Kim Cương Đỉnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Sinh Nghĩa - Huyền Thanh Dịch

   

Kinh Kim Cang Thọ Mạng - Tịnh Thất Liên Hoa - Mỹ Tho

   

Tính Không Trong Mật Giáo - Cs Liên Hoa

   

Tinh Túy Trong Sáng Của Đạo Lý Phật Giáo - Phạm Công Thiện   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Vị Trí Thánh Điển Hoa Văn Trên Phật Giáo Thế Giới - Đs Ấn Thuận - TT Thích Hạnh Bình Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm - Lý Tưởng Bồ Tát Và Phật - HT Tuệ Sỹ Dịch

   

Giới Thiệu Kinh Giải Thâm Mật - NS Như Điền Dịch

   

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký - HT Tịnh Không

   

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập 4 - HT Tịnh Không   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tu Tâm Và Dưỡng Tánh - HT Thiện Hoa

   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Thế Nào Là Tạng Luật - NS Huyền Châu Dịch

   

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn -

   

Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian - HT Thanh Từ

   

Phương Pháp Để Sống An Vui - HT Thông Phương

   

Vô Thường - HT Thiện Siêu   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3 - Cs Diệu Âm

   

Tam Bộ Nhất Bái - TK Thích Hằng Cụ - TK Thích Hằng Do

   

Quà Tặng Cuộc Đời - NS Ayya Khema - Diệu Đạo Dịch

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2 - Cs Diệu Âm

   

Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1 - Cs Diệu Âm   

Đạo Lý Nhà Phật - Đoàn Trung Còn

   

Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Viên Minh

   

Anh Lạc Sang Tàu - Thiện Anh Lạc

   

Đức Phật Gotama - Tối Thượng Y Vương - Dr. Ananda Nimalasuria - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Nguồn Mạch Tâm Linh - NS Trí Hải   

Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn

   

100 Bài Kệ Niệm Phật - ĐS Triệt Ngộ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kệ Niệm Phật - Trích Mộng Đông Thiền Sư Di Tập - Đs Triệt Ngộ - TK Thích Minh Thành Dịch

   

Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân Và Vu Lan -

   

Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Hoa Nghiêm 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Đại Trí Độ Luận 1 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Kinh Thọ Tân Tuế - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 22 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - HT Viên Đức Dịch

   

Kinh Duy Ma - HT Trí Quang Dịch

   

Kinh Chân Hạnh Phúc - HT Thiện Châu Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,515,859