---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đại Luận Thập Chủng Giới
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 大論十種戒 (Đại Trí Độ Luận)
Một, Bất Khuyết Giới. Vì người tu hành xâm phạm giới luật như vật dụng đã bị sứt mẻ, không còn dùng được nữa; nếu luôn tự mình giữ gìn giới cấm, như yêu quý minh châu, thì có thể nhiếp trì được tất cả giới. Đó gọi là Bất Khuyết Giới.
Hai, Bất Phá Giới. Vì người tu hành xâm phạm cấm giới như vật dụng bị vỡ, rách, không còn dùng được nữa; nếu hay giữ gìn không phạm, không bị hư hao, rách nát. Đó gọi là Bất Phá Giới.
Ba, Bất Xuyên Giới. Vì người tu hành xâm phạm giới cấm như vật dụng thủng lỗ, làm rơi rớt ra ngoài, không thể giữ gìn những thứ đựng bên trong; nếu đủ sức giữ gìn, Không Xâm phạm giới cấm. Đó là Bất Xuyên Giới.
Bốn, Bất Tạp Giới. Vì người tu hành mà phá Định Cộng Giới và nhớ việc phá giới ấy thì gọi là tạp; nếu hay hộ trì không phạm, ý niệm cũng không nổi lên. Đó gọi là Bất Tạp Giới.
(Định Cộng Giới là Thiền Định và giới pháp tương ưng).
Năm, Tùy Đạo Giới. Vì bậc sơ quả Thinh Văn Tu Đà Hoàn tùy thuận lý Tứ Đế, có khả năng phá Kiến Hoặc không còn phân biệt. Đó gọi là Tùy Đạo Giới.
Sáu, Vô Trước Giới. Vì bậc Nhị Thừa thấy được lý chân đế, có khả năng thành thánh đạo, đối với các Tư Hoặc, không còn nhiễm trước (dính vào). Đó gọi là Vô Trước Giới.
Bảy, Tự Tại Giới. Vì Bồ Tát có vô số diệu dụng giáo hóa chúng sanh, đối với thế gian mà được tự tại vô ngại. Đó gọi là Tự Tại Giới.
Tám, Trí Sở Tán Giới. Đối với việc giáo hóa, hướng dẫn chúng sanh trong thế giới của các vị Bồ Tát, được chư Phật khen ngợi. Đó gọi là Trí Sở Tán Giới.
Chín, Tùy Định Giới. Vì Bồ Tát theo định Thủ Lăng Nghiêm, hiện ra các oai nghi, hướng dẫn chúng sanh được lợi lạc; tuy bề ngoài oai nghi có thay đổi, nhưng luôn thường vắng lặng một cách tự nhiên. Đó gọi là Tùy Định Giới.
(Tiếng Phạn là Thủ Lăng Nghiêm, tiếng Hoa là Kiện Tướng Phân Biệt.
Mười, Cụ Túc Giới. Vì Bồ Tát giữ gìn giới đệ nhất nghĩa đế trung đạo, dùng trí huệ trung đạo, vào tất cả pháp, đầy đủ các giới. Đó gọi là Cụ Túc Giới.
(Đệ nhất nghĩa đế là lý thật tướng trung đạo, không hai không khác, hoàn toàn không hư dối).
Vết Sẹo     BẢO NGƯỜI HAY GIẬN VÀ HẤP TẤP     Hồi Hướng Phước Đức Cho Người Thân     Thiện Tri Thức     Có thể trừ tai họa và kéo dài tuổi thọ chăng?     Kín Đáo     Bất Hiếu & Tà Kiến?     Cà ri rau     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 2     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.2 )     


Pháp Ngữ
Cội rễ của đau khổ là vô minh


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,584,474