---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Chủng Tử Thức Lục Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 種子識六義 (Thành Duy Thức Luận)
Chủng có nghĩa là có khả năng sanh sản. Trong tám thức, khi một thức khởi lên thì có thể sanh tất cả các pháp thiện, ác; nên gọi là Chủng Tử thức.
Một, Sát Na Diệt Nghĩa. Tiếng Phạn là Sát Na, tiếng Hoa là Nhất Niệm; nghĩa là Chủng Tử của các thức, một niệm vừa sanh, sanh rồi liền diệt; niệm niệm liên tục không ngừng, thay đổi trong từng Sát Na; Chủng Tử của các thức cũng đều như thế. Đó là nghĩa sanh diệt trong một Sát Na.
Hai, Quả Câu Hữu Nghĩa. Quả là thức và căn. Thức và căn cùng khởi lên một lúc, mới thành lực dụng ( cái dụng của lực). Như khi Nhãn Căn chiếu rọi sắc cảnh, thì Nhãn Thức cùng duyên theo; Nhĩ Căn khi đối với thinh cảnh (âm thanh), thì Nhĩ Thức cùng duyên theo. Các căn khác cũng thế. Đó là đi đôi cả thức và căn (quả câu hữu nghĩa).
Ba, Hằng Tùy Chuyển Nghĩa. Chủng Tử nối nhau tương tục, không có cách quảng. Các thức khi khởi lên, thì Chủng Tử, chuyển biến theo. Như khi Nhãn Căn soi cảnh, thì Chủng Tử của Nhãn Thức liên tiếp theo, không có cách quảng. Các thức khác khi khởi lên cũng như thế, luông theo tương tục. Đó là nghĩa luôn chuyển biến (hằng tùy chuyển biến).
Bốn, Tánh Quyết Định Nghĩa. Các thức đều có sở duyên của nó gồm ba tánh thiện, ác, vô ký; không gián đoạn và lộn xộn. Như Nhãn Thức duyên cảnh ác thì thành ác pháp, không thể thành thiện pháp được; như duyên cảnh thiện thì thành thiện pháp, không thể thành ác pháp được; như duyên vô ký, thì không thành pháp thiện hay pháp ác được. Các thức khác, khi khởi lên, đều như thế cả. Đó là Tánh Quyết Định Nghĩa.
Năm, Đãi Chúng Duyên Nghĩa. Thức không phải có một nhân mà sanh ra, phải nhờ nhiều duyên, thì sau đó mới thành tựu. Như Chủng Tử của Nhãn Thức, phải có các duyên khoảng không, ánh sáng, căn, cảnh,…, mới hiển lộ và phát ra được. Chủng Tử của các thức khác, cũng phải chờ nhiều duyên như vậy mới thành tựu. Đó là Đãi Chúng Duyên Nghĩa.
Sáu, Dẫn Tự Quả Nghĩa. Các thức, mỗi thức đều dẫn tự thể đến quả, đến dụng, chẳng phải là do sắc, tâm giao nhau mà thành. Như khi Nhãn Căn chiếu soi thì Nhãn Thức liền duyên cảnh thật sở đối của nó mà không hỗn tạp với những thể khác thinh hay hương. Các thức của tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó là Dẫn Tự Quả Nghĩa.
Làm sao tin một pháp môn để tu?     Ðại Sư Trí Khải Vãng Sanh     Con Rùa Thông Minh     Thư Ngỏ Ấn Tống Kinh Sách: Chùa Đức Sơn ( Ninh Hòa – Khánh Hòa)     Trực Ngôn Can Gián – Thản Nhiên Vô Tư     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Muốn Tránh Tai Nạn ( P.1 )     Pháp Tu Cho Người Sắp Mất     Gõ Cửa Thiền – Độ Chính Xác     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     Gà Tiềm Củ Sâm     


Pháp Ngữ
Tốt bụng với kẻ cơ hàn
Nhẫn nại và yêu thương kẻ ác
Ân cần với kẻ đau khổ
Diệu dàng với kẻ dại khờ
Đồng cảm với kẻ yếu và bị áp bức
Đặc biệt thương xót những người bám víu vào thực tại hữu hữu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,872 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,319 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất thanloanthanhnhan
Lượt truy cập 26,125,923