---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Đoạn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三断 (Tông Cảnh Lục)
Một, Tự Tánh Đoạn. Lúc trí huệ phát khởi thì phiền não ám chướng tự nó dứt trừ; nên gọi là Tự Tánh Đoạn.
Hai, Bất Sanh Đoạn. Lúc chứng được Pháp Không, khiến cho quả khổ tam đồ ác đạo vĩnh viễn không sanh; nên gọi là Bất Sanh Đoạn.
Ba, Duyên Phược Đoạn. Phiền não trong tâm đã dứt thì tham, sân ở cảnh trần bên ngoài không nỗi lên. Đối cảnh tuỳ duyên mà không sanh nhiễm trước; nên gọi là Duyên Phược Đoạn.
● 三断 (A Tì Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận)
Một, Kiến Sở Đoạn. Người chứng sơ quả Thinh Văn, dứt hoặc thấy lý, gọi là kiến đạo. Nhờ dứt trừ Kiến Hoặc 88 sử trong ba cõi; nên gọi là Sở Đoạn.
(88 sử là mười sử: Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Thủ, Tà Kiến, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi. Mười sử này trải qua ba cõi Tứ Đế dưới đây tăng, giảm không giống nhau; thành ra 88. Dục Giới, Khổ Đế có mười sử đủ - Tập Đế, Diệt Đế có bảy sử ( trừ Thân, Biên Kiến, Giới Thủ). Đạo Đế có tám sử (trừ thân, Biên Kiến). Tổng cộng Dục Giới Tứ Đế có 32 sử. Sắc Giới và Vô Sắc Giới mỗi đế trong bốn đế trừ sân sử, còn lại như ở Dục Giới. Tổng cộng hai giới là 56. Như vậy tất cả là 32+56=88 sử trong ba cõi phối hợp với Tứ Đế).
Hai, Tu Sở Đoạn. ở quả thứ hai và thứ ba của Thinh Văn, tu chân đoạn hoặc; gọi là tu đạo; nhờ dứt mười Tuỳ Miên trong ba cõi nên gọi là Sở Đoạn. (Mười Tuỳ Miên là Tư Hoặc, vì lúc nào cũng tiềm ẩn theo sát không rời, che mất chân tánh, nên gọi là Tuỳ Miên). Dục Giới có bốn: Tham, Sân, Si, Mạn Sắc Giới, Vô Sắc Giới có ba: tham, si, mạn Tổng cộng là mười Tuỳ Miên.
Ba, Phi Sở Đoạn. Quả thứ tư Thinh Văn, phiền não trong ba cõi đều dứt hết, chứng quả vô lậu, không còn phiền não phải dứt; nên gọi là Phi Sở Đoạn.
Phật Tử Không Chỉ Là Cư Sĩ     Thầy Giáo Ðạo     Trung ấm chết 7 lần giống nhau không?     Tùy Duyên Làm Phước     Thầy nói ngộ hay đệ tử nói ngộ?     Vì Hoàn Cảnh Không Nuôi Con Có Vô Trách Nhiệm?     Chú Vượn Tinh Khôn     Tối Thượng thừa thích hợp xã hội nào?     Tụng Giới Bồ-Tát Tại Gia     Trong kinh nói có 84.000 pháp môn để tu, sao Thầy chỉ dạy 1 pháp môn?     


Pháp Ngữ
Nhân vô tín bất lập


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,510 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,277 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tontu 100
Lượt truy cập 17,098,076