---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhật Hành Ngũ Phong
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 日行五風 (Khởi Thế Nhân Quả Kinh)
Kinh nói: Phật bảo các vị Tỳ Kheo: cung điện nhật thiên dọc, ngang 51 Do Tuần, trên dưới bốn phương đều ngay thẳng; tường vách, lan can đều làm bằng kim ngân, Lưu Ly. Hình dáng cung điện hướng ra bốn phương. Trông từ xa giống như hình tròn; bên trong có năm lại gió thổi, chuyển động đưa đi; nên gọi là nhật hành ngũ phong.
(Nguyệt cung cũng có năm loại báu trang hoàng, lớp lớp tường vách, lan can, so với nhật cung không khác. Dọc, ngang chỉ có 49 Do Tuần).
Một, Trì. Trì là gìn giữ. Điện nhật cung, vì có gió gìn giữ mà đi trong không trung không bị rơi.
Hai, Trú. Trú là ở yên. Điện nhật cung, vì có sức gió giữ gìn, nên ở trong không trung mà được an ổn.
Ba, Tùy Thuận Chuyển. Nhờ có gió thổi ở trong điện nhật cung, mà ở trong không trung chuyển động như ý.
Bốn, Ba La Ha Ca. Tiếng Phạn là Ba La Ha Ca. Trong điện Nguyệt cung cũng có năm loại gió. Những gió khác danh mà nghĩa đều giống nhau; chỉ có trường hợp thứ tư, tên của một loại mà thay thế hết cả, giống như Ba La Ha Ca trong nhật cung này, cũng thay thế ý nghĩa của những loại gió khác. Nhiếp là gìn giữ, thay thế, nuôi dưỡng. Điện nhật nhờ gió gìn giữ mà đi lại được.
Năm, Tương Hành. Điện nhật cung nhờ gió giúp đỡ, có thể ở trong không trung mà đi lại rất nhanh.
Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Chuyển Hóa Mặc Cảm Tự Ti     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.1 )     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Hôn Nhân Phải Do Mình Tự Quyết     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.3 )     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Mục Liên Truyền Kỳ     Xuất Gia & Hiếu Hạnh     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.2 )     Pháp Ngữ
Nhất thất túc thành thiên cổ hận.
Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục
(Chỉ đi sai một nước
Mà thua cả ván cờ.
Sai lầm chỉ một niệm mà kiếp vận khó vãn hồi )


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,630 pháp âm và 6,950 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,394 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,894,756