---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nội Ngũ Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 內五法 (Nan Đề Thích Kinh)
Kinh nói: Phật ở nước Câu Xá Lê, mùa an cư sắp hết, ông Nan Đề đã lâu không gặp Phật, xin đến chiêm bái. Phật bảo Nan Đề rằng: Nếu ông gặp tôi, hay không gặp tôi, cũng phải luôn tu tập năm nội pháp. năm pháp này còn gọi là năm sự việc, vì chúng đều từ tâm mà có.
Một, Xả Bất Tính Ý. Đệ tử của Phật, đối với các pháp của Như Lai, luôn giữ chánh tín, thì vô lượng pháp môn, đều có thể nhờ đây mà hiểu được. Đó là lý do vì sao gọi tín là nguồn của đạo, là mẹ sanh ra công đức. Nếu không có tâm chánh tín đối với pháp Phật, ắt phải trừ bỏ đi. Đó là Xả Bất Tín Ý.
Hai, Xả Bất Tịnh Hạnh. Đệ tử của Phật, phải giữ gìn giới pháp của Như Lai, luôn làm cho ba nghiệp thanh tịnh, thì tất cả phiền não không thể làm cho ô uế. Nếu có hạnh bất tịnh, ắt phải trừ bỏ đi. Đó là Xả Bất Tịnh Hạnh.
Ba, Xả Xan Tham Tâm. Đệ tử của Phật, phải dùng tiền của và giáo pháp cho khắp mọi người. Vì tiền của thì nuôi sống con người; giáo pháp nuôi huệ mạng con người. Đối với hai việc này, luôn ưa thích thực tập, thì đem đến lợi ích cho tất cả. Nếu có tâm tham lam, bỏn sẻn, ắt phải trừ bỏ đi. Đó là Xả Xan Tham Tâm
Bốn, Xả Ngu Si Tâm. Đệ tử của Phật, phải dùng trí huệ, chiếu soi các pháp, thông đạt vô ngại, không bị hoặc nghiệp che lấp. Nếu có tâm ngu si, ắt phải trừ bỏ đi. Đó là Xả Ngu Si Tâm.
Năm, Mạc Nhạo Đa Văn. Đệ tử của Phật thường phải gần gũi bạn lành. Đối với các giáo pháp trọng yếu, học rộng nghe nhiều, nghiên cứu ý nghĩa thật rõ ràng. Nếu xa lìa tri thức, thì học hành và hiểu biết chẳng có bao nhiêu, lấy gì mở mang, hiểu biết và đối với các hạnh không thể tiến tu. Đó là Mạc Nhạo Bất Văn.
Ưu Tiên     Cá Kèo Chay     NĂM TRĂM NGHÌN MUA ĐƯỢC XE HƠI!?     KHÔNG BIẾT ĐỦ THÌ BAO NHIÊU CHO ĐỦ     Tất cả mọi tầng lớp giai cấp làm sao tin một pháp môn mà tu?     Xin Cho Biết Về Đặc Điểm Của Phật Giáo Hoa Tông Ở TP HCM     Những Biểu Hiện Của Người Nội Tâm Có Tu Tập     Sự Tích Giới Luật – Mười Bảy Pháp Tăng Tàn ( Phần 8 )     Ăn Chay Không Bằng Tu Tâm Tính     Kẻ Trộm Trở Thành Đệ Tử     


Pháp Ngữ
Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dỡ.
Người trồng giống tốt thì hưởng quả ngon


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,942 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,334 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Phúc Bắc
Lượt truy cập 37,418,508