---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Mãn Thành Phật
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四滿成佛 (Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh)
Một, Tín Mãn Thành Phật. Nương vào chủng tánh, chắc chắn tin tưởng các pháp, không sanh không diệt, Thanh Tịnh bình đẳng, không thể mong mỏi. Đó là tín mãn thành Phật.
Hai, Giải Mãn Thành Phật. Nương vào hiểu biết và thực hành, thông hiểu pháp tánh, không do tạo tác, không nổi lên ý tưởng sống chết, và Niết Bàn. Tâm không sợ sệt gì và không gì mừng rỡ. Đó là giải mãn thành Phật.
(giải hạnh là hiểu biết và công đức tu hành).
Ba, Hạnh Mãn Thành Phật. Nương vào địa vị cứu cánh của Bồ Tát, có thể trừ được tất cả Vô Minh chướng ngại. Hạnh nguyện Bồ Đề, ắt đều đầy đủ. Đó là Hạnh Mãn Thành Phật.
(Cứu cánh Bồ Tát tức là Đẳng Giác Bồ Tát).
Bốn, Chứng mãn thành Phật. Nương vào đất tâm Thanh Tịnh thì chứng được Pháp Trí Thanh Tịnh không phân biệt và công đức mầu nhiệm hơn hết, không thể nghĩ bàn. Đó là Chứng Mãn Thành Phật.
(Đất tâm Thanh Tịnh tức là ngôi vị Phật).
Dương Hy Trọng     Cạo Râu Cho Vua     Nên Thờ Bồ-tát Địa Tạng     Ruột Gà Phá Lấu     Gỏi Đu Đủ Ốc Sên     Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy?     Cư sĩ tại gia mặc áo thun và quần ngắn tụng kinh, xin hỏi như vậy như pháp không?     Sự Linh Ứng Của Bồ-Tát Có Mâu Thuẫn Với Luật Nhân Quả?     Vô cực với thái cực khác nhau thế nào?     Xá Lợi Là Gì     


Pháp Ngữ
Khi nhân thị họa
Nhiêu nhân thị phúc.
Thiên nhãn khôi khôi
Báo ứng thậm tốc.
Lừa người phải tội
Giúp người được lành.
Mắt trời vời vợi
Báo ứng rất nhanh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,637,540