---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hoa Nghiêm Kinh Đề Thất Tự Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 華嚴經題七字義 (Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ Quyển Ba)
Một, Đại. Đại tức là tên của thể thường còn, bao trùm tất cả, là nghĩa của thể ấy. Vì rộng khắp không có giới hạn, thể không thay đổi, suốt cả ba thời, biến khắp mười phương. (Ba thời là quá khứ, hiện tại,vị lai).
Hai, Phương. Phương là theo pháp mà đặt tên, nghĩa là giữ gìn phép tắc. Vì duy trì cả thể và tướng; mười giới thường theo con đường ấy, hay khiến cho tất cả chúng sanh học theo cách thức đó mà được giải thoát.
(Duy trì cả thể và tướng: Thể tức là tánh nghĩa là giữ cả tánh và tướng. mười giới: là Phật Giới, Bồ Tát Giới, Duyên Giác Giới, Thinh Văn Giới, Thiên Giới, Nhân Giới, Tu La Giới, Ngạ Quỷ Giới, Súc Sanh Giới, Địa Ngục Giới).
Ba, Quảng. Quảng là đặt tên theo dụng, nghĩa là rộng lớn, bao trùm. Vì xứng tánh mà dùng, nên dụng ấy không cùng, bao trùm cả Pháp Giới, khắp cả mười phương.
Bốn, Phật. Phật là tên đặt theo người, có nghĩa là tĩnh thức hoàn toàn, hiểu biết hoàn toàn. Vì hiểu biết được sự huyền diệu ấy, là mở ra tất cả, ngộ ra trong đêm trường đen tối, có lúc mở toan sự thâm thuý của vạn pháp.
Năm, Hoa. Hoa là đặt tên theo dụ, nghĩa là cảm Thọ Quả báo để nghiêm sức thân thể. Vì công hạnh đã đầy đủ, hiển vinh; tâm giác ngộ đã khai mở, vạn hạnh thành công trọn vẹn, muôn công đức trang bị cho thân thể.
Sáu, Nghiêm. Nghiêm là dùng công dụng đặt tên, nghĩa là trang sức. Vì nhiều kiếp tu tập thành tựu, các pháp đều đầy đủ, giúp đỡ công dụng của thể thêm to lớn, trang nghiêm thân Phật thật hiệu nghiệm.
Bảy, Kinh. Kinh là đặt tên theo khả năng diễn bày, nghĩa là hệ thống nhất quán. Vì tánh, tướng sâu kín vô cùng, như con suối phun không thể hút hết nước, thấu suốt ý nghĩa huyền vi, thu nhiếp vô biên vào trong biển cả.
Câu Chuyện Kỳ Lạ Có Thể Khiến Bạn Tin Vào Luật Nhân Quả     Rau Củ Non Trộn Dầu Giấm     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 14     Tính Xấu Khó Sửa     Tham thiền ở công sở?     Giúp Đỡ Người Khác Là Giúp Đỡ Chính Mình     Đời này không hiểu đạo thì lại phải “đội lông và đeo sừng”, có thật như vậy không ?     Hòa Thượng Thiện Luật (1898-1969)     Cà ri rau     Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?     


Pháp Ngữ
Hảo sự bất xuất môn
Ác sự truyền thiên lý.
(Việc tốt chẳng ra khỏi nhà
Việc xấu thì chóng lan ra khắp vùng.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,775 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,306 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích phước nghiêm
Lượt truy cập 23,650,698