---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Địa Động Thất Nhân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 地動七因 (Pháp Hoa Kinh Sớ)
Một, Linh Chư Ma Sanh Bố. Ma có nhiều loại, nên nói là chư ma. Linh sanh bố là khi Phật thành đạo, đất rung động, làm cho tà ma sợ hãi, mà trở về chánh niệm.
Hai, Linh Chúng Sanh Tâm Bất Tán Loạn. Linh Chúng Sanh Tâm Bất Tán Loạn là khi Phật sắp nói pháp, đất rung động trước, khiến cho chúng sanh cung kính, trang nghiêm, tâm không tán loạn, để mà tin và nhận lời Phật nói.
Ba, Linh Phóng Dật Giả Sanh Giác Tri. Khiến cho chúng sanh buông lung sanh tâm hiểu biết là khi Phật nói pháp, hoặc có người buông lung không thể tập trung, nên đất phải rung động để khiến họ nhận ra, trở về lắng nghe.
Bốn, Linh Chúng Sanh Tri Pháp Tướng. Khiến cho chúng sanh biết tướng của các pháp là vì pháp Phật nói ra vi diệu, khó hiểu, đất rung động trước, khiến cho tâm của tất cả chúng sanh bừng tỉnh, hiện rõ tướng của các pháp.
Năm, Linh Chúng Sanh Quan Thuyết Pháp Xứ. Khiến cho chúng sanh quán sát chỗ (nơi) thuyết pháp là khi Phật nói pháp muốn cho mười phương thế giới trở thành một cõi nước Phật, trước đất rung động, khiến cho chúng sanh thấy được nơi thù thắng Phật đang nói pháp.
Sáu, Linh Thành Thục Giả Đắc Giải Thoát. Khiến cho người đã chín mùi được giải thoát là khi Phật nói pháp, nếu có chúng sanh căn duyên đã thành thục (chín mùi), đến nghe chánh pháp, trước đất rung động, khiến cho họ giác ngộ và được giải thoát.
Bảy, Linh Tùy Thuận Vấn Chánh Nghĩa. Tùy thuận người muốn hỏi nghĩa của chánh pháp là khi Phật nói pháp, vì những chúng sanh không hiểu nghĩa của chánh pháp, ắt phải đất rung động, khiến cho họ bừng tỉnh, tùy những nghi vấn, giải thích đều được hiểu rõ.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.2 )     Khi nào linh hồn đi đầu thai làm kiếp người vào tháng thứ mấy trong bào thai mẹ?     Tụng Kinh, Hồi Hướng, Vong Linh Tử Nạn Có Lợi Ích Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.1 )     49 ngày là định nghiệp, mà sao còn cúng 100 ngày?     Tự Mình Nhập Thất Tịnh Tu Được Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.3 )     Pháp thiền đầu tiên của Phật là gì?     Lấy Hình Phật Làm Hình Nền Điện Thoại Có Tội Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.2 )     Pháp Ngữ
Thân như đồ gốm mong manh
Giữ tâm cho vững như thành vây quanh
Với gươm trí tuệ tinh anh
Hãy mau đánh dẹp tan tành quân Ma
Dẹp Ma dục vọng quấy ta
Thắng rồi nỗ lực để mà tiến thêm
Giữ gìn chiến thắng cho bền
Vượt vùng luyến ái, thoát miền nhiễm ô.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,586 pháp âm và 6,947 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,347 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,818,617