---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Phương Tiện Hay Thất Hiền
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七方便 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Phương là phương pháp. Tiện là tiện nghi. Giống như thiện xảo (khéo léo). Vì tất cả chúng sanh muốn ra ngoài ba cõi phải đoạn trừ phiền não, hoặc nghiệp để chứng lý Bát Nhã Chân Không; trước hết phải dùng bảy pháp môn này làm phương tiện.
Một, Ngũ Đình Tâm. Đình là chỉ, ngưng, dừng. Tâm tức là tâm suy lường. Ví chúng sanh tham lam nhiều thì dùng Quán Bất Tịnh đểtrị; sân hận nhiều thì dùng Quán Từ Bi để trị; tán loạn nhiều thì dùng Quán Sổ Tức để trị; ngu si nhiều thì dùng Quán Nhân Duyên để trị; chướng ngại nhiều thì dùng Quán Niệm Phật để trị. Tu năm pháp này thì đình chỉ năm thứ vọng tâm; nên gọi là ngũ đình tâm.
Hai, Biệt Tướng Niệm. Biệt là khác nhau. Tướng là hành tướng. Niệm tức là quán. Đó là Tứ Niệm Xứ: Quán Thân Bất Tịnh; Quán Thọ Thị Khổ; Quán Tâm Vô Thường; Quán Pháp Vô Ngã. bốn hành tướng này, mỗi thứ khác nhau; nên gọi là Biệt Tướng Niệm.
Ba, Tổng Tướng Niệm. Tổng tướng là lấy bốn thứ thân, thọ, tâm, pháp quán chung trong một niệm. Như Quán Thân Bất Tịnh thì nhận biết thọ, tâm, pháp đều bất tịnh; cho đến Quán Pháp Vô Ngã; nên gọi là Tổng Tướng Niệm.
Bốn, Noãn Vị. Noãn là theo ví dụ mà đặt tên. Lấy Biệt Tướng, Tổng Tướng Niệm xứ ở trước, quán cảnh của Tứ Đế, hay phát sanh sự hiểu biết giống nhau, để chế phục phiền não, mê lầm và chứng được phần nhỏ Phật Pháp. Giống như dùi cây tìm lửa, lửa tuy chưa hiện ra, mà trước hết nhận được hơi ấm của nó; nên gọi là noãn vị.
(Tương tự chỉ giải là đối với lý chơn không, tuy chưa thực chứng, nhưng đã có sự hiểu biết tương tự).
Năm, Đỉnh Vị. Đỉnh là vì tu pháp Tứ Đế đã có được sự hiểu biết tương tự, dần dần đi lên đỉnh núi, nhìn khắp bốn phương đều đã thấy rõ ràng; nên gọi là Đỉnh Vị.
Sáu, Nhẫn Vị. Nhẫn là chịu đựng được. Vì do trước đã có được sự hiểu biết tương tự, tăng tiến căn lành, đối với bốn cảnh Tứ Đế, có thể chịu đựng được lạc dục; nên gọi là Nhẫn Vị.
Bảy, Thế Đệ Nhất Vị. Thế tức là thế gian. Vì tu Tứ Đế, đến đây đã đần dần thấy được pháp tánh, sắp vào sơ quả. Tuy chưa được thánh đạo, nhưng đối với thế gian đáng gọi là đệ nhất; nên gọi là Thế Đệ Nhất Vị. (Sơ Quả là quả tu đà hoàn).
Buông Bỏ     Cơm Trộn Bắp Và Bông Cải Xanh     Hòa Thượng Thích Bổn Viên (1873-1942)     Nên dùng phương pháp nào để khuyến cáo gia đình ăn chay trường, nhưng thích mua cá, thịt cho con cái ăn?     Cư Sĩ Nguyễn Văn Hiểu (1896-1979)     GÕ CỬA THIỀN – Ba Hạng Đệ Tử     Sợi Tóc Trong Tô Canh – Sợi Tóc Che Quả Núi – Giảng Đường     Thiền có lợi ích cho con người thế nào?     Tử Vong     Làm sao tin một pháp môn để tu?     


Pháp Ngữ
Đốn rừng nhưng chớ chặt cây,
Đốn rừng tham ái với đầy sân si
Chính do rừng dục vọng kia
Mà bao sợ hãi dễ bề sinh ra
Rừng to, rừng nhỏ quanh ta
Cả hai rừng đó mau mà đốn đi,
Các Tỳ Kheo hãy thoát ly
Thoát rừng dục vọng muôn bề tối tăm.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,327 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thu Hà
Lượt truy cập 30,049,303