---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Ngộ
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Nhị ngộ nghĩa là hành giả ngộ nhập đại đạo gồm có hai cách đó là : Đốn ngộ và Tiệm ngộ.
1. Đốn ngộ : hành giả giác ngộ nhanh chóng thẳng vào chỗ cứu cánh gọi là “đốn ngộ”. Tuy nhiên như thế chưa phải là xong mới có danh từ đốn ngộ tiệm tu nghĩa là hành giả sau khi khế hội với thể tánh rồi còn phải tu trừ những phiền não hoặc chướng vi tế trong tâm. Do vậy có những thiền sư sau khi ngộ đạo liền ẩn vào núi tu niệm một thời gian khi thể tánh hoàn toàn thanh tịnh, trí huệ sáng suốt mới xuất đầu lộ diện
2. Tiệm ngộ : hành giả giác ngộ theo sự lần tiến, gọi là “tiệm ngộ” nghĩa là trãi qua một thời gian siêng năng tu trì tịnh giới, chỉnh đốn oai nghi, tâm hằng tỉnh giác, không buông lung theo phàm tình, luôn giữ tâm như thế (khi tâm được thuần tịnh hoát nhiên đại ngộ vì thế mới có danh từ “Tiệm tu đốn ngộ”. Duy Thức Tông cho rằng : hành giả định tánh Bồ tát, không cần trãi qua quá trình Thanh văn, Duyên giác, mà trực chứng vào địa vị Bồ tát gọi là Đốn ngộ Bồ tát. Bất định tánh Bồ tát gọi là Tiệm ngộ Bồ tát. Thiền tông trong nước Trung Hoa, y vào tông phong bất đồng, có phân ra thuyết Nam đốn (Huệ Năng) Bắc tiệm (Thần Tú).
Ngoại Hình     DỤC VỌNG     Duyên Lành Quy Y Tam Bảo     Trì Niệm Danh Hiệu Phật Dược Sư Để Được Gia Hộ     Thế giới quan Phật giáo có hợp với khoa học hiện đại không ?     Ao Sen Và Con Rết     Hòa Thượng Thích Chân Thường (1912-1993)     Cao Tăng Dị Truyện – Trúc Phật Điều     Để sống tốt hơn, hãy lưu ý những câu nói sau     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Echo In Sky     Tu sĩ: HT.Minh Hiếu
Thể loại: Cha Mẹ


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Ðoạn nghiệp chướng não phiền chúng sanh thường tịnh lạc
Quả Niết Bàn chứng đạt Phật Ðạo chóng viên thành


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,268,835