---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Chính Pháp Nhãn Tạng
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 正 法 眼 藏. 1. Còn gọi: Thanh Tịnh Pháp Nhãn. Kho tàng con mắt chính pháp. Kho tàng này dụ cho tự tính. Tự tính khi khởi dụng, quán sát căn cơ của chúng sinh (dụ như con mắt) rồi tùy duyên hóa độ họ. Những lời thuyết pháp này từ tự tính lưu xuất nên gọi là chính pháp. Theo Liên Đăng Hội Yếu q.1:
“世 尊 在 靈 山 會 上、拈 花 示 衆、衆 皆 默 然、唯 迦 葉 破 顏 微 笑。世 尊 道:吾 有 正 法 眼 藏、涅 槃 妙 心、實 相 無 相、法 門 微 妙、不 立 文 字、教 外 別 傳、付 囑 摩 訶 迦 葉。
– Trong hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên trước mặt đại chúng, đại chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Thế Tôn nói (Vạn Tục 136,
221 thượng): Ta có Chính Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, không lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp”.
● 2. Niêm Tụng Biệt Tập, 6 quyển, do Đại Huệ Tông Cảo soạn vào đời Tống, được xếp vào Tục Tạng Kinh tập 118, trang 1. Nội dung gồm những cơ duyên pháp ngữ của các bậc tôn túc xưa, tổng cộng hơn 100 thiên, mỗi thiên có phụ thêm lời bình ngắn của soạn giả. Vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ 11 (1141) đời Nam Tống, ngài Tông Cảo mắc tội bị đày đến Hành Dương. Trong thời gian này, những pháp ngữ đối đáp giữa Ngài với chư Đại đức các nơi, được thị giả Xung Mật Huệ Nhiên ghi chép lại đầy đủ, hoàn tất và ấn hành vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ 17 (1147), gọi là “Đại Huệ Chính Pháp Nhãn Tạng”. Năm 1616 đời Minh, sa môn Huệ Duyệt ở am Phổ Thiện phụ thêm lời tựa của các vị Viên Trừng, Lý Nhật Hoa và thêm bức thư của ngài Tông Cảo đáp lời Thị lang Trương Tử Thiều rồi khắc bản in lại.
Gỏi Cá Chay Hạt Điều     XIN CHO BIẾT VỀ BÁO GIÁC NGỘ     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 22 Tôn Giả Ma Noa La (Manorhita)     Tu Tịnh Độ Không Phải Chỉ Tụng Kinh Vô Lượng Thọ     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tăng Thu Nguyệt     Kiêng Ngũ Vị Tân Có Thể Hóa Giải Tâm Sân?     Ba vị tiến sĩ “lặng thinh” trước câu hỏi của một cụ già     Ðại Sư Ðạo Trân Vãng Sanh     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07-08-2014     HIỂU VỀ CHỮ NHẪN     


Pháp Ngữ
Tất cả hành khổ đau
Với Tuệ, quán thấy vậy,
Ðau khổ được nhàm chán:
Chính con đường thanh tịnh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,087 pháp âm và 7,079 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,575 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,621,781