---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhân Hữu Ngũ Khổ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 人有五苦 (Pháp Uyển Châu Lâm)
Một, Mẫu Nhân Hoài Nhậm Tùng Tứ Đắc Sanh. Người vừa thọ Thai, ở trong bụng mẹ, bị đè nén cùng cực, đau đớn không lão; cho đến khi sanh, nóng, gió chạm vào thân, như chân không bước trên lưỡi dao, lưỡi kiếm, khóc la dữ dội, chợt mê mờ nguyên nhân đời trước (để có kết quả ngày hôm nay). Đó là sanh khổ.
Hai, Lão Nhân Nhan Sắc Bại Hoại. Người già cả, tóc bạc rãng rụng, mắt mờ tai điếc. bốn đại không còn điều hòa, 100 khớp xương đau nhức, đầu cúi lưng cong, đứng ngồi rên la. Đó là lão khổ.
Ba, Bệnh Nhàn Khốn Liệt. Người nhờ bốn đại làm thành thân thể, một đại không điều hòa thì mườimột bệnh phát sanh. bốn đại không hòa hợp thì 404 bệnh cùng sinh ra. Thân thể đau đớn như bị roi gai đánh đập. Chân, tay quờ quạng, khí lực hao gầy, đứng ngồi phải cậy người giúp đỡ. Đó là bệnh khổ.
Bốn, Nhân Tử Phong Đao Đoạn Mạch. Khi người sắp chết, bốn đại phân rã, đau nhứt ghê hồn, cha mẹ con cái không ai cứu được. Gió như dao bén xẻ thân thể ra, khổ không thể chịu nỗi. Đó là tử khổ.
Năm, Phạm Tội Nhân Thúc Phược Tống Ngục. Người làm việc sai phạm với pháp luật nhà nước, mắc phải tội lỗi, gông cùm trói buộc, nhốt vào lao ngục, chịu bao nhiêu là hình phạt, khổ không sao nói hết. Đó là ngục khổ.
Lòng từ bi có giống như bác ái không?     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 8     Phá trừ nghi hoặc     Xuất Gia     Phóng Sinh Chuộc Tội     BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ NHẤT     Không Nên Nuôi Vật Ăn Thịt     Phương pháp tu trì của Mật Giáo thế nào?     Gỏi Tuyết Nhĩ     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Nghiệp Đời Trước Còn Lại     


Pháp Ngữ
Thân bằng quyến thuộc đậm đà.
Chỉ vì cuồng tín mà ra oán thù


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,327 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thu Hà
Lượt truy cập 30,029,132