---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hóa Nghi Tứ Giáo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 化儀四教 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi)
Hoá nghi là cách thức một đời đức Phật ra đời giáo hoá chúng sanh.
Một, Đốn Giáo. Không bàn về Tiểu Thừa mà nói thẳng về giáo pháp Đại Thừa, nên gọi là Đốn Giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm vậy.
Hai, Tiệm Giáo. Tiệm là lần lượt. Tiệm có tiệm sơ, tiệm trung, tiệm mạt, không giống nhau. Nghĩa là ban đầu, Phật nói pháp ở Lộc Uyển là để phá bỏ tà pháp, thiết lập Chánh Pháp, dành riêng cho Nhị Thừa. Đây gọi là tiệm sơ, tức là Kinh A Hàm. Kế đến Phật nói Kinh Phương Đẳng, chỉ rõ lỗi của Nhị Thừa căn cơ nhỏ bé, để cho trở về Đại Thừa. Đây gọi là tiệm trung, tức là Kinh Tịnh Danh. ) Sau khi Phật nói Kinh Bát Nhã, nói rộng pháp không huệ, gạn lọc những tình chấp nhỏ hẹp của Nhị Thừa mà bỏ đi; đem tất cả pháp trở về Đại Thừa. Đây gọi là tiệm mạt, tức là Kinh Bát Nhã. Như thế từ cạn đến sâu, tuần tự mà tiến, nên gọi là Tiệm Giáo.
Ba, Bí Mật Giáo. Sức Thần Thông, trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, có thể làm cho mọi người cùng nghe pháp, mỗi người đều nghe khác nhau. Người này không biết được người kia và ngược lại, nhưng một cách bí mật, lời Phật nói ra đều Thích hợp với căn cơ của mọi người, nên gọi là Bí Mật Giáo.
Bốn, Bất Định Giáo. Bất định là sức Thần Thông, trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, có thể làm cho mọi người nghe pháp, hoặc nghe pháp Tiểu Thừa mà chứng quả Đại Thừa và ngược lại, người này người kia biết lẫn nhau, được lợi ích không giống nhau, nên gọi là Bất Định Giáo.
Ba Loại Đệ Tử       Khắc Bia Đá Lưu Truyền Đức Nhân Từ     Nước Mắt Thiền Sư     Ấn Tống Kinh – Sách Cúng Dường Lớp Phiên Dịch – Trung Tâm Phật Học Hán Truyền     Gõ Cửa Thiền – Độ Chính Xác     Tại sao Tổ sư thiền trái lại đã viết rất nhiều sách vở nhất so với các tông phái khác?     Những Người Con Của Đức Hoàng Đế     Người Có Hình Xăm Được Xuất Gia Không?     Đàn Tràng Thí Thực “Tùy Duyên Mà Bất Biến”     Người Họ Chi     


Pháp Ngữ
Bỏ phẫn nộ, ly mạn,
Vượt qua mọi kiết sử,
Không chấp trước danh sắc.
Khổ không theo vô sản.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,603 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 21,082,616