---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Tâm Thành Luân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 九心成輪 (Tông Cảnh Lục). Vì tâm trong một niệm của chúng sanh, duyên với cảnh trần, tùy theo tướng mà có chín loại, giống như bánh xe xoay vòng; giáp vòng trở lại khởi điểm, không chút dừng nghỉ; nên gọi là chín thứ tâm xuất hiện thành một vòng tròn bánh xe.
Một, Hữu Phân Tâm. Hữu phân tức là tâm vốn có sự phân chia. Vì chúng sanh, khi vừa thọ sanh, tâm tuy chưa có thể phân biệt, cũng có phần nhậm vận duyên cảnh một cách tự nhiên.
Hai, Năng Dẫn Phát Tâm. Vì tâm trong một niệm này, đối với cảnh bị duyên đã có thể dẫn đến phân biệt, thì đã soi rõ trong, ngoài, nên mọi thứ đều thấy rõ ràng.
Ba, Kiến Tâm. Vì tâm của một niệm này đối với cảnh sở duyên đã có thể đưa đến phân biệt thì soi thấu trong ngoài và thấy rõ tất cả.
Bốn, Tầm Cầu Tâm. Vì trong một niệm, đối với cảnh đã thấy rõ ràng, thì khởi lên mong mỏi, tìm kiếm.
Năm, Quán Triệt Tâm. Vì tâm trong một niệm, đối với cảnh đã hay tìm kiếm, thì quán thông, toàn triệt, biết thiện, ác, tốt, xấu.
Sáu, An Lập Tâm. Vì tâm trong một niệm, đối với cảnh đã thấu rõ thiện, ác mới có khả năng thiết lập ngôn ngữ, phân biệt phải, trái.
Bảy, Thế Dụng Tâm. Vì tâm trong một niệm, đối với thiện, ác đã an lập, mới khởi lên tác dụng.
Tám, Phản Duyên Tâm. Vì tâm trong một niệm này, ác động đã nổi lên, liền bỏ bê đạo nghiệp, quay lại duyên với việc đã làm.
Chín, Hữu Phân Để Tâm. Vì tâm trong một niệm đã xoay lại duyên với việc đã làm, lại trở về thể hữu phân như lúc ban đầu, và nhậm vận duyên cảnh một cách tự nhiên, tương tục không ngừng.
Khái Quát Về Mandala     Làm Đệ Tử – Mù Quáng     Cúng Giỗ Giản Đơn     Phản Ứng     Công Cha Như Núi Thái Sơn     Triết Lý     Trưởng Lão Ni Sanghamitta     Tái Sinh Và Biến Đổi     Tam Tịnh Nhục     Mơ Mộng     


Pháp Ngữ
Công danh hai chữ màu mây nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ...


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,440 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,450,570