---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lân Hư Ngũ Trần
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 鄰虛五塵 (Quyết Định Tạng Luận)
Trần tức là Sắc Trần. Năm loại Căn Thắng nghĩa (thần kinh) của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và các pháp sắc, thinh, hương, vị, xúc; cho đến sắc phát ra từ trong Thiền Định; cảnh quá khứ, vị lai duyên tưởng của tâm thức, đều là trần. Vì Sắc Trần này nhỏ bé khó thấy, không thể chia chẻ, gần giống với hư không; gọi là Lân Hư. Trong cực vi ấy, lại có năm thứ không giống nhau. Không phải mắt của trời, người có thể thấy mà huệ nhãn mới thấy được sắc đó. (Thắng Nghĩa Căn là cái khả năng của năm căn có thể nương theo cảnh phát ra thức, đó là sắc thanh tịnh. Huệ Nhãn là con mắt của trí tuệ, tức là con mắt của hàng Nhị Thừa chứng được).
Một, Cực Vi Tế. Sắc Trần này phân tích đến nhỏ nhất; mắt của người, trời không thể thấy; đó là Cực Vi Tế.
Hai, Sắc Biên Tế. Sắc Trần này, phân tích đến ranh giới nhỏ nhất của sắc tướng;mắt của trời, người không thể thấy được; đó là Sắc Biên Tế.
Ba, Cực Lược Sắc. Sắc nhỏ nhất này, giản lược đến cùng cực, không thể lấy gì để so sánh; mắt của trời, người không thể thấy được; đó là Cực Lược Sắc.
Bốn, Vô Phương Phần. Sắc nhỏ nhất, không có ảnh tượng, không chút chướng ngại. Đó là Vô Phương Trần.
Năm, Lân Hư. Các sắc của thức và sắc trong định, không chút chướng ngại, tựa như hư không, mà thật không phải là hư không; nên gọi là Lân Hư.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Không Vội Hoàn Tục     Pháp Ngữ
Lai thuyết thị phi giả
Tiện thị thị phi nhân.
(Những người đến nói điều kia nọ
Chính ấy con người thích nọ kia.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,199 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,450,698