---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Quyết Định
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種決定 (Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận)
Luận nói: Bồ Tát từ Lục Độ tiến lên được sáu loại quyết định.
Một, Tài Thành Quyết Định. Do sức Bố Thí mà Bồ Tát nhất định có được của cải lớn. Đó gọi là chắc chắn thành công về của cải.
Hai, Sanh Thắng Quyết Định. Do sức giữ giới mà Bồ Tát nhất định có được một gia đình giàu sang, hưởng thụ tùy ý. Đó gọi là chắc chắn sống đời tốt đẹp.
Ba, Bất Thối Quyết Định. Do sức Nhẫn Nhục mà Bồ Tát nhất định không thối lui những pháp lành đã tu tập. Đó gọi là chắc chắn không thối lui.
Bốn, Tu Tập Quyết Định. Do sức siêng năng mà Bồ Tát nhất định không gián đoạn hay ngừng, khi tu tập pháp lành. Đó gọi là chắc chắn tu tập.
Năm, Định Nghiệp Quyết Định. Do sức Thiền Định mà Bồ Tát thành tựu Chánh Định cho chúng sanh, nhất định không thối thất. Đó gọi là Định Nghiệp Chắc Chắn.
Sáu, Vô Công Dụng Quyết Định. Do sức trí huệ mà Bồ Tát, không cần cố gắng, nhất định an nhiên nơi lý tánh. Đó gọi là nhất định an trụ, không cần gắng sức.
Vì Sao Lạy Tổ Trước?     Chuộc Lỗi     Cách thức ăn chay như thế nào?     Có Thật Không Biết Không Có Tội?     Nghe Lỗi Liền Nổi Giận     Ngọn Lửa     Trực Ngôn Can Gián – Thản Nhiên Vô Tư     Phật tử chỉ nương tựa Tam bảo     Bậc Thánh và phàm phu có phải hai thứ chăng?     Sám Hối Tội Làm Hư Kinh Sách     


Pháp Ngữ
Nghiệp báo là một tiến trình bí mật đến mức gần như không thể nào tìm hiểu được


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,603 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 21,067,619