---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phá Giới Ngũ Quá
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 破戒五過 (Tứ Phần Luật)
Một, Tự Hại. Người phá giới, ba nghiệp thân, khẩu, ý đều không thanh tịnh, thường chịu nghèo túng, không hưởng được phước, thiện thần xa lìa. Đó là Tự Hại.
Hai, Vị Trí Sở Ha. Người phá giới, các vị thiện Tỳ Kheo quở trách, nên thường xa lánh, như tử thi hôi thúi. Đó gọi là Vị Trí Sở Ha.
Ba, Ố Danh Lưu Bố. Người phá giới, ba nghiệp không thanh tịnh, cùng ở chung với người bất thiện; người cũng không thích gặp, tiếng xấu nghe khắp xa gần. Đó gọi là Ố Danh Lưu Bố.
Bốn, Lâm Chung Sanh Hối. Người phá giới, đến lúc già chết, cảnh ác hiện ra trước mắt, hối hận không kịp. Đó gọi là Lâm Chung Sanh Hối.
Năm, Tử Đọa Ác Đạo. Người phá giới, Phạm Hạnh đã mất hẳn, hoàn toàn không có nhân lành, phước hết, khổ đau đem đến, liền đọa vào đường ác. Đó gọi là Tử Đọa Ác Đạo.
Hòa Thượng Bích Liên – Thích Trí Hải (1876-1950)     Bò Viên Chay Xào Thập Cẩm     Chuyển Họa Thành Phúc     Bì Chay     Tâm Thế Nào Thì Nhìn Ra Thế Ấy     Sake Cà Ri     Tu Tập Bằng Cách Tham Cứu Các Công Án Của Người Xưa     Cá Chay Chiên & Gỏi Rucola     ĐẠI SƯ TỊNH QUÁN VÀ SÁM CHỦ TỪ VÂN VÃNG SANH     Ý nghĩa của việc gọi Phật giáo là vô thần luận là thế nào?     


Pháp Ngữ
Tỳ Kheo có trí hiểu rằng
Phải lo chế ngự lục căn cho lành,
Tự mình biết đủ phần mình,
Đạo mầu giới luật nghiêm minh giữ gìn
Kết thân với các bạn hiền
Có tài, có đức lại thêm chuyên cần.
Chân thành giao thiệp xa gần
Tác phong đoan chính muôn phần thanh cao,
Được như vậy tốt là bao
Xua đi phiền não, đón vào sướng vui.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,556,476