---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Chủng Thinh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四種聲聞 (Pháp Hoa Văn Cú)
Một, Quyết Định Thinh Văn. Các vị này tu tập pháp Tiểu Thừa từ lâu, nên nay nghe giáo pháp Tiểu Thừa thì chứng quả. Sau khi chứng quả Tiểu Thừa, lại không cầu pháp Đại Thừa. Đó gọi là Quyết Định Thinh Văn.
Hai, Thối Bồ Đề Thinh Văn. Các vị Thinh Văn này vốn là Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, nhiều kiếp tu tập, bổng vì chán ghét sanh tử, thối thất đại tâm nên chứng quả nhỏ. Đó gọi là thối thất Bồ Đề Thinh Văn.
Ba, Ứng Hoá Thinh Văn. ứng là ứng hiện. Hoá là biến hoá. Các vị Thinh Văn này vốn là Phật và Bồ Tát. Hạnh chân thật dấu kín bên trong, thân Thinh Văn hiện ra ngoài để hướng dẫn hai hạng Thinh Văn ở trên trở về Đại Thừa và giáo hoá chúng sanh đi vào Phật Đạo. Đó gọi là Ứng Hoá Thinh Văn.
Bốn, Tăng Thượng Mạn Thinh Văn. Tự cho mình được pháp lớn mà khinh mạn đối với người khác, loại Thinh Văn này chán ghét sanh tử nhưng ưa Thích Niết Bàn; nhờ tu giới, định, huệ đã chứng được chút đỉnh lại cho là chứng quả. Đây là chưa được mà gọi là được; chưa chứng mà gọi là chứng. Đó gọi là tăng thượng mạn Thinh Văn.
Đồ ăn dư cho chim ăn có mang tội hủy của hay không?     Khi Chết Biến Hình Như Cá Chạch     Bát Cơm Cúng Phật     Hôn Nhân Nghèo Có Hạnh Phúc?     Nên Tự Trách Mình     Nằm niệm Phật có lỗi không?     Những Ngôi Chùa Nào Ở TP HCM Trước Đây Đã Được Sắc Tứ?     Hỏi: Xin vui lòng giải thích thêm về chất béo “fatty acids”     Cúng Sao Có Thực Sự Giải Được Hạn Không?     Tu Tịnh Độ Không Phải Chỉ Tụng Kinh Vô Lượng Thọ     


Pháp Ngữ
Hãy chăm sóc ngựa con
Nó sẽ thành tuấn mã.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,768,978