---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Cầu Bất Đắc
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四 求 不 得 (Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận)
Cầu là tìm kiếm. Luận nói: Bồ Tát có bốn cách tìm kiếm các pháp, đều không thể được. Bất khả đắc tức là không, nên gọi là cầu không thể được.
Một, Danh Cầu Bất Khả Đắc. Danh tức là giả danh (danh không thực có) Nếu có vật ấy thì phải có tên ấy. Lấy điều này để suy ra. Vật là chủ, tên là khách. Tên đã là khách thì đó là giả danh. Tìm kiếm ý nghĩa chân thực, trọn không thể được. Luận nói: Tìm tên ở vật thì tên đó là khách, cho nên nói tên tìm không có được.
Hai, Vật Cầu Bất Khả Đắc. Vật tức là sự vật. Tuy có vật mà nếu không có tên của nó thì vật không tự biểu hiện ra được. Lấy điều này suy ra thì tên cũng là chủ, vật cũng là khách. Vật đã là khách thì cũng thành hư dối, vay mượn. Luận nói: suy vật từ trên thì vật là khách, nên nói tìm vật không thể được.
Ba, Tự Tánh Cầu Bất Khả Đắc. Tên và vật, mỗi cái đều có tánh riêng. Nếu tìm tự tánh của tên và tự tánh của vật, thì chỉ là tên hư dối, vay mượn, đều không có nghĩa đích thực. Luận nói: Tìm tự tánh của tên và tự tánh của vật, phải biết điều là hư dối, nên nói Tự Tánh Không thể tìm được.
Bốn, Sai Biệt Cầu Bất Khả Đắc. Tên và vật, mỗi thứ đều có tướng khác nhau. Tìm kiếm hoàn toàn không giống nhau, chung quy đều không và không thể được. Luận nói: Tìm tên khác nhau và vật khác nhau, phải biết đều không, đều không thể được, nên nói khác nhau tìm không thể được.
Theo Thầy – Cái Gì Còn Mới Thì Đều Tốt Đẹp – Hãy Để Cho Cây Mọc Tự Nhiên     Làm sao để người Phật tử bình thường có thể sống vô ngã?     Nguyên Nhân Của Khổ     Buông Thả     Quán Xác Chết Với Máu Bầm Xanh Đen – Lần 2     Khốn Quẫn     Lá Cờ Phật Giáo Có Mấy Màu?     Khi tạo tượng, chỉ tạo ra phần đầu, xin hỏi có như pháp không?     Hai Cõi Âm Dương Giao Nhau     Ðại Sư Ðạo Kính Vãng Sanh     


Pháp Ngữ
Nước gợn lằn bóng trăng nhấp nhoáng,
Trăng lu mờ vì áng đám mây.
Làm cho nước đứng, mây tan
Tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm mầu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,954 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,335 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Vovanson
Lượt truy cập 37,752,679