---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Tụ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七聚 (Phiên Dịch Danh Nghĩa)
Tụ tức là tích tụ (chứa nhóm), nghĩa là tập trung các luật lại để làm thành từng loại. Tùy theo trường hợp sai phạm mà chế ra; nên gọi là thất tụ.
Một, Ba La Di. Tiếng Phạn là Ba La Di, tiếng Hoa là cực ác; có ba nghĩa:
1) thối một: do pham tội này, đạo quả không có phần, đắm chìm vào đường ác;
2) bất cộng trụ: chẳng những đạo quả mất phần, mà còn không được ở chung trong cuộc họp nói giới yết ma tăng;
3) Đọa lạc: bỏ thân này rồi, rơi vào địa ngục a tỳ.
Hai, Tăng tàn. Tàn như người bị chém, tuy chưa chết, nhưng thân thể bị thương tích, tàn phế. Nếu phạm vào tội này, chư tăng làm pháp yết ma, Sám Hối trừ bỏ lỗi lầm ấy; nên gọi là Tăng Tàn.
Ba, Thâu Lan già. Tiếng Phạn là Thâu Lan, tiếng Hoa là đại; Già là ngăn che thiện đạo. Tội này chướng ngại rất lớn cho căn lành.
Bốn, Ba Dật Đề. Tiếng Phạn là Ba Dật Đề, tiếng Hoa là đọa. Vì phạm tội này, chết đọa vào địa ngục.
Năm, Đề Xá Ni. Tiếng Phạn là Đề Xá Ni, tiếng Hoa là Hướng Bỉ Hối. Luật tăng kỳ nói: tội này nên đối trước chúng tăng Sám Hối.
Sáu, Đột Kiết La. Tiếng Phạn là Đột Kiết La, tiếng Hoa là Ác tác ác thuyết, nghĩa là thân làm ác, miệng nói ác. Luật căn bổn tứ phần còn gọi tội này là Thức Xoa Ca La Ni, tiếng Hoa là Ưng đươmg học. Vì tội này rất nhỏ nhiệm khó giữ, nên tùy theo sức học mà giữ. Đó gọi là Ưng đương học.
Bảy, Ác Thuyết. Ác thuyết là miệng ưa nói ác, thích luận bàn, tức là từ tội Đột Kiết La mà ra.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.2 )     Khi nào linh hồn đi đầu thai làm kiếp người vào tháng thứ mấy trong bào thai mẹ?     Tụng Kinh, Hồi Hướng, Vong Linh Tử Nạn Có Lợi Ích Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.1 )     49 ngày là định nghiệp, mà sao còn cúng 100 ngày?     Tự Mình Nhập Thất Tịnh Tu Được Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.3 )     Pháp thiền đầu tiên của Phật là gì?     Lấy Hình Phật Làm Hình Nền Điện Thoại Có Tội Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.2 )     Pháp Ngữ
Giữ gìn kiểm soát Ý người
Đừng vì nóng giận để rồi nghĩ sai
Ý đừng nghĩ ác, hại ai
Nghĩ lành, nghĩ thiện miệt mài tu thân.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,586 pháp âm và 6,947 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,347 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,818,499