---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Duyên Phát Bồ Đề Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四緣發菩提心 (Địa Trì Kinh)
Một, Kiến Văn Vi Tăng Thượng Duyên. Tăng thượng tức là tăng tiến. Người đời hoặc thấy hoặc nghe các việc Thần Thông, biến hoá không thể nghĩ bàn của chư Phật và Bồ Tát thì khởi niệm là Phật và Bồ Tát có công hạnh đầy đủ nên mới có thể làm bao nhiêu việc biến hoá như thế. Nhờ thấy và nghe như vậy nên duyên lành được tăng tiến. Vì ưa thích trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ Đề.
Hai, Văn Pháp Vi Tăng Thượng Duyên. Người đời, tuy không thấy, nghe Thần Thông biến hoá của Phật và Bồ Tát, mà chỉ nghe nói pháp, khen ngợi Bồ Đề và các pháp Đại Thừa. Đã nghe pháp rồi thì người ấy vui mừng tin tướng. Nhờ nghe pháp này mà duyên lành tăng tiến, nên gọi ưa trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ Đề.
Ba, Hộ Pháp Vi Tăng Thượng Duyên. Người thế gian, tuy không nghe pháp, hoặc thấy pháp sắp diệt, bèn nghĩ rằng, chúng sanh vô lượng, tạo ra các ác nghiệp, phải gặp khổ lớn. Ta nay tu Bồ Tát đạo, hộ trì chánh pháp, làm cho chúng sanh diệt khổ vô lượng. Nhờ việc Hộ Pháp này, làm cho duyên lành tăng tiến, bởi ưa trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ Đề.
Bốn, Phát Tâm Vi Tăng Thượng Duyên. Người thế gian, tuy không thấy tướng pháp diệt mà chỉ thấy những điều ác của chúng sanh trong đời, bị Phiền Não Chướng ngại, không thể ra ngoài sanh tử, bèn nghĩ rằng: ở trong đời ác này, không thể phát nguyện của Nhị Thừa mà lập chí cầu vô thượng Bồ Đề thì ta phải phát tâm và khiến cho người khác cũng phát tâm như vậy. Nhờ phát tâm này làm cho duyên lành tăng tiến, bởi ưa trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ Đề.
Diễn Đạt     Lá Cờ Phật Giáo Có Mấy Màu?     Gỏi Bắp Chuối Tàu Hũ Ky     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.1 )     Lập Bàn Thờ Ở Tầng Trệt Liệu Có Bất Kính?     Đười Ươi Uống Rượu     Người Có Hình Xăm Được Xuất Gia Không?     Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp     Dù có tu theo tiệm giáo đều phải phá ngã chấp đúng không?     Không Nói Lỗi Người     


Pháp Ngữ
Cấp hành mạn hành
Tiền trình chỉ hữu đa thiểu lộ.
(Dù ai đi chậm đi nhanh
Đoạn đường phía trước rành rành bấy nhiêu.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,791 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,309 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ĐứcHội
Lượt truy cập 24,044,136