---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Pháp Hành
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十法行 (Biện Trung Biên Luận)
Một, Thư Tả. Đối với kinh, luật, luận Phật nói ra ghi chép để lưu hành rộng rãi và không để cho mai một.
Hai, Cúng Dường. Đối với chỗ nào có kinh điển của Phật như tháp, miếu thờ Phật đều nên cung kính tôn trọng cúng dường.
Ba, Thí Tha. Đối với pháp đã nghe được nên nói cho người khác nghe hoặc là ấn tống kinh sách, đừng giữ cho riêng mình mà còn làm cho người khác có lợi ích.
Bốn, Đế Thính. Nghe người khác tụng kinh, thuyết pháp, tâm sanh ưa thích sâu xa và lắng lòng suy nghĩ.
Năm, Phi Đọc. Kinh do Phật nói luôn dành thì giờ đọc tụng.
Sáu, Thọ Trì. Giáo Pháp đức Phật nói ra, theo thầy học hỏi, thọ trì để không thất lạc.
Bảy, Khai Diễn. Chánh pháp do Như Lai nói ra, luôn nên chỉ bày, diễn thuyết để cho người khác tinh hiểu.
Tám, Phúng Tụng. Tất cả đạo pháp Như Lai nói ra luôn nên phúng tụng, tán thán với giọng đọc trong trẻo làm cho người khác nghe được vui vẻ.
Chín, Tư Duy. Tất cả pháp nghĩa do Như Lai nói ra, suy nghĩ kỹ lưỡng, ghi nhớ không quên.
Mười, Tu Tập. Nương theo pháp Như Lai nói ra, luôn Tinh Tấn tu tập để thành đạo quả.
Tâm Bản Nhiên     Chỉ tụng kinh, không hiểu ý nghĩa trong ấy thì có lợi ích hay không?     NGƯỜI Ở GIỮ CỬA     Tổ Trung Hậu – Hòa Thượng Thích Trừng Thanh (1861-1940)     Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ     Tại Gia Vẫn Tu Tập Tốt     Kinh Pháp Bảo Đàn Không Do Lục Tổ Huệ Năng Nói     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nhìn Vào Nội Tâm     Thuốc Và Trái cây – Thương Gia     


Pháp Ngữ
Khi đêm xuống,đừng bào giờ nghĩ rằng ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,769,362