---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Uế
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Bát uế là hành vi của Tỳ Kheo không hợp với giới luật bao gồm:
- Mua tạo nhà: Tỳ Kheo nên ở trong chúng, siêng năng tu đạo vô vi thanh tịnh xuất thế, nếu mua ruộng tạo nhà để lo tự túc, đó là bất tịnh.
- Gieo trồng thực vật: Tỳ Kheo cần tu đạo nghiệp đối với việc sinh sống ở thế gian không nên sanh tâm tham đắm, nếu không vì đại chúng mà tự gieo trồng ruộng vườn riêng, thì có hại cho hạnh nghiệp đó là bất tịnh.
- Tích trữ lúa gạo: Tỳ Kheo nên khất thực nuôi sống thân mạng thanh tịnh, nếu không vì đại chúng mà tự mình tích trữ lúa gạo riêng đó là bất tịnh.
- Nuôi dưỡng tôi tớ: Tỳ Kheo nên ở nơi yên tĩnh, nhiếp tâm tu hành, hành hạnh an lạc, nếu không vì đại chúng mà nuôi dưỡng tôi tớ, sai khiến họ làm việc, đó là bất tịnh.
- Nuôi dưỡng các loài vật: Tỳ Kheo có lòng từ không sát hại sinh vật, nên mới giữ giới cấm, nếu nuôi các loại trâu, ngựa… là vi phạm giới cấm, đó là bất tịnh.
- Tích chứa vàng bạc, tiền tài, báu vật: Tỳ Kheo nên lấy sự trong sạch làm tối thượng, thân giữ tài vật, nếu tham chứa các vật vàng bạc, tiền tại ở thế gian cho vay lấy lãi để sinh sống đó là bất tịnh.
- Chứa các vật khác chạm bằng ngà voi: Tỳ Kheo nên phụng trì giới luật của Phật, chỉ sống đơn giản trong sạch, đối với các của cải quí báu không sanh tâm tham luyến, chỉ mặc áo vải nằm giường rơm, thường nghĩ tri túc, nếu ưa thích vật trang sức ở thế gian đó là bất tịnh.
- Tích chứa nồi chảo bằng đồng, hay sắt, tự ý nấu nướng: Tỳ Kheo ở trong chúng nên cùng chúng đồng ăn, hoặc khất thực tự nuôi sống, gắng tinh cần phạm hạnh, thành tựu đạo nghiệp, nếu tích chứa nồi vạc, tự ý nấu nướng đó là bất tịnh.
Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Sư Phổ Minh     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 30     Đám Cưới Gà Vịt     Buồn Ta, Vui Họ!     Vì Sao Gọi Là Xuân Di Lặc     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Ngựa Đá     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tề Tăng Viễn     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 29     Xe Phân Trước Nhà     Cúng Sao Giải Hạn     Pháp Ngữ
Nhân phi nghĩa bất giao.
Của phi nghĩa bất hữu

Dục tri tiền thế nhân,
Kim sanh thọ giả thị.
Dục tri lai thế quả,
Kim sanh tác giả thị.
(Rằng ai muốn biết nhân xưa
Ngẫm xem quả báo bây giờ chịu đây
Muốn biết quả báo sau này
Nhìn ngay hành động ta nay đang làm)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,155 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 13,187,265