---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Tưởng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十想 (Đại Trí Độ Luận)
Một, Vô Thường Tưởng. Tưởng là quán tưởng. Vì chúng sanh và tất cả pháp hữu vi trong các thế giới trôi chảy liên tục, thảy đều vô thường. Hãy quán tưởng như vậy sẽ phát sanh trí tuệ tương ứng thì dứt được sanh diệt. Đó gọi là Quán Tưởng Vô Thường.
Hai, Khổ Tưởng. Vì quán thân năm uẩn và tất cả pháp hữu vi luôn bị các khổ bức bách. Hãy quán tưởng như vậy sẽ phát sanh trí huệ tương ứng thì diệt được các khổ. Đó gọi là Quán Tưởng Về Đau Khổ.
Ba, Vô Ngã Tưởng. Vì quán tất cả pháp đều rốt ráo vắng lặng, đều không có ngã. Hãy quán tưởng như vậy sẽ sanh trí huệ tương ứng, diệt được ngã tưởng. Đó gọi là Quán Tưởng Về Vô Ngã.
Bốn, Thực Bất Tịnh Tưởng. Vì quán sát các thức ăn uống đều sanh ra từ các nhân duyên bất tịnh; như thịt từ tinh huyết mà sanh ra, đúng là chỗ vi trùng ở; lại như sữa, phô mai… đều do máu biến thành, so với hôi thúi không khác; mồ hôi dơ bẩn của người đầu bếp và bao nhiêu thứ nữa. Hãy quán Sát Như thế, trí huệ tương ứng phát sanh, dứt trừ được thức ăn bất tịnh. Đó gọi là Quán Tưởng Thức Ăn Bất Tịnh.
Năm, Thế Gian Bất Khả Lạc Tưởng. Vì quán sát tất cả Sắc Dục ở thế gian đầy thú vị như xe cộ, y phục, nhà cửa, ruộng vườn đều là việc xấu, tâm sanh chán ghét, xa lìa không thể vui đắm vướng mắc. Quán tưởng như thế thì trí huệ tương ứng phát sanh, dứt trừ tham trước. Đó gọi là Quán Tưởng Những Vui Thú Không Thể Của Thế Gian.
Sáu, Tử Tưởng. Vì quán tưởng thân này, từng niệm vô thường, sanh diệt trong từng Sát Na, thay đổi không ngừng. Quán tưởng như thế thì phát sanh trí huệ tương ứng, tiêu diệt được tướng chết. Đó gọi là Quán Tưởng Cái Chết.
Bảy, Bất Tịnh Tưởng. Vì quán tưởng thân này, nhân là phiền não, tinh huyết của cha mẹ bất Tịnh Là duyên hòa hợp mà thành tựu. Trong thân có 36 thứ; ngoài thân có chín lỗ chất dơ bẩn thường chảy ra đều là thứ bất tịnh. Quán tưởng như thế, trí huệ sẽ phát sanh, xa lìa dơ bẩn. Đó gọi là Quán Tưởng Bất Tịnh.
(36 thứ là tóc, lông, móng, răng, ghèn, nước mắt, nước dãi, nước miếng, nước tiểu, phân, cáu, mồ hôi, da (có lông), da (không có lông), máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ miếng, mỡ nước, não, màng, gan, mật, ruột, dạ dày, lá lách, thận, tim, phổi, sanh tạng, thục tạng, đờm đỏ, đàm trắng. chín lỗ là hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng, đại tiện, tiểu tiện).
Tám, Đoạn Tưởng. Vì quán tưởng tướng Niết Bàn hữu dư, dứt trừ các kiết sử, được đạo vô lậu. Quán tưởng như thế, trí huệ phát sanh tương ứng, dứt được ba độc. Đó gọi là Đoạn Tưởng.
(Niết Bàn hữu dư là bậc Nhị Thừa, tuy dứt hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc, nhưng sắc thân vẫn còn. Kiết là trói buộc. Sử là sai khiến. Phiền não trói buộc, sai khiến chúng sanh đi vào biển khổ).
Chín, Ly Tưởng. Quán tưởng tướng Niết Bàn, xa lìa phiền não, kiết sử không trói buộc, sai khiến nữa. Quán tưởng như thế, trí huệ tương ứng phát sanh sẽ xa lìa được ái dục. Đó gọi là Ly Tưởng.
Mười, Tận Tưởng. Quán Tưởng Vô Dư Niết Bàn, diệt hết tất cả khổ và kiết sử cũng chẳng còn. Tất cả phiền não không sanh lại được. Quán tưởng như thế, trí huệ tương ứng phát sanh, các lậu không còn. Đó gọi là Tận Tưởng.
Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Đại Sĩ Tăng Gìa     Vì sao phóng sinh ? phóng sinh như thế nào ?     4 Lời Khuyên Của Vị Thiền Sư Cô Đọng Được Cả Một Đời Người     Mua Điều Nhân Nghĩa     Thất Lai Có Phải Đúng Bảy Lần Sinh Tử?     Gỏi Mít Chay     Phật Lịch     Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo ?     Sự khác biệt giữa A la hán và Bồ tát ?     Trong Phât Giáo Bắc Tông, Hàng Ngày Người Tu Sĩ Phải Thực Hiện Những Buổi Lễ Cúng Nào     


Pháp Ngữ
Tiêu được một phần tập khí
Liền được một phần quang minh


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,954 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,335 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Vovanson
Lượt truy cập 37,749,814