---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Sự Minh Kinh Ý
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六事明經意 (Ngũ Khổ Chương Cú Kinh)
Kinh nói: Phật có ba trí thông đạt: Từ xưa đến nay, không có gì là không hiểu thấu; kinh Phật rất nhiều, có thể dùng hư không để lường; trí của Phật sâu xa, không dựa vào những thứ được tạo tác làm căn nguyên; nội dung trong kinh không thể nghĩ bàn, hoặc có chỗ xem xét kỹ lưỡng cũng khó hiểu cho rõ ràng. Sơ lược có sáu trường hợp, có thể hiểu được ý kinh.
( Ba trí thông đạt là tam minh:Túc Mạng, Thiên Nhãn, Lậu Tận).
Một, Chánh Đạo. Kinh do Phật nói, ý chỉ sâu xa, Vô Tác Vô Vi, vô hành vô đắc mà tự nhiên hợp với đạo. Đó là Chánh Đạo.
Hai, Thiện Quyền. Phật nói kinh, khéo tùy cơ, khéo giáo hóa, không có phương thức cố định, tùy lúc mà xuất xử, đều hợp với căn cơ; tùy theo từng loại mà chỉ bày, sao cho con người hiểu rõ, ắt được chứng ngộ. Đó là Thiện Quyền.
Ba, Chí Giáo. Phật nói kinh, vì chúng sanh chỉ rõ tội, phước, để cho biết làm nhân này, thì được quả này; chưa có làm lành mà bị tội, làm ác mà được phước. Điều ấy rõ ràng, thật là dễ hiểu. Đó là dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Bốn, Dụ Đạo. Phật nói kinh, chỉ vì con người u tối, ngu si, khó dạy bảo, nên mới hiện ra bao nhiêu nhân duyên, phước báo có thể được ở đời, để khuyên răng, dẫn dắt, khiến cho chúng vui vẻ, thuận theo mà sanh chánh tín. Đó là Dụ Đạo.
Năm, Phước Đức. Phật nói kinh là để cho chúng sanh tu tập các hạnh Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ; điều phục các căn, không để cho chúng buông lung, thì được quả báo trời, người; an vui lâu dài. Đó là Phước Đức.
Sáu, Cấm Giới. Phật nói kinh và thiết lập các giới cấm, để cho tất cả chúng sanh giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, thì có thể ra khỏi ba đường khổ. Đó là Cấm Giới.
(Tam ác thú là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh).
Định ở trong động?     Chỉ Làm Công Quả Thì Không Thể Có Nhiều Tiền     Niệm Phật tạo nhân duyên?     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Tin thọ mạng của Như lai?     Tụng Kinh Được Phước     Tham Tổ sư thiền chưa đắc thì đã chết, tâm và thân đời sau sẽ ra sao?     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     Hiểu câu chú – Chưa đắc đã chết?     Tôn Trí Tượng Phật Niết-Bàn Theo Hướng Nào?     


Pháp Ngữ
Mắc họa, đọa ác thú,
Bị hoảng sợ, ít vui.
Quốc vương phạt trọng hình.
Vậy chớ theo vợ người.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,463 pháp âm và 6,975 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,462 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,269 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tuyết Liên
Lượt truy cập 15,405,728