---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Trai Nhật
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 九齋日 (Thích Thị Yếu Lãm và kinh Tứ Thiên Vương)
Trai giống như giới. Quá ngọ không ăn là trai. Vì ngoại đạo cho rằng suốt ngày không ăn là giới. Người ở đời ăn uống vô độ, buông lung xả láng. Cả hai đều không phải là trung đạo. Phật dạy Tỳ Kheo: một ngày ăn một bữa để đời sống thanh tịnh, thân tâm ngay thẳng trang nghiêm,tập thiền, tu đạo là những pháp tu thông thường hàng ngày, không kể ngày, tháng. Nay đề cập đến ba tháng: Giêng,
Năm, chín và mỗi tháng sáu ngày và chín ngày trai là vì lý do sau: Trời Đế Thích và Tứ Thiên Vương vào ngày, tháng đó đi thị sát việc thiện, ác của con người. Người nên ăn chay, giữ giới để tu phước lành; đó cũng là lúc Như Lai tùy cơ duyên mà giáo hóa cho chúng sanh bằng phương tiện khéo léo.
Một, Tháng giêng. Trời Đế Thích dùng kính báu lớn, vào thánh giêng, rọi xuống châu phía nam Thiệm Bộ để quan sát việc lành, việc dữ do con người làm ra. ở phương bắc, lại có vua trời Tì Sa Môn tuần tra bốn châu, cũng dùng kính như trên soi rọi kiểm tra, nên người cõi nam châu, vào tháng này, nên ăn chay, giữ giới, làm việc lành.
Hai, Tháng năm. Trời Đế Thích dùng kính báu lớn, từ tháng giêng rọi xuống châu Nam thiệm bộ; tháng hai rọi xuống châu phía tây Cù Da Ni; tháng ba rọi xuống châu phía bắc Uất Đơn Việt, tháng bốn rọi xuống châu phía đông Phất Vu Đãi; cho đến tháng năm lại chiếu xuống châu phía bắc để quán sát việc làm thiện, ác của con người. ở phía bắc có vua trời Tì Sa Môn tuần sát bốn châu; tháng năm đến châu phía nam, cũng dùng kính như thế chiếu soi, nên người ở châu này, vào tháng này, nên ăn chay, giữ giới, làm lành. (Tiếng Phạn là Thiện bộ, tức Châu Diêm Phù Đề, tiếng Hoa là châu Thắng Kim. Tiếng Phạn là Tì Sa Môn, tiếng Hoa là Đa văn. Bốn châu là phía đông, Châu Phất Vu Đãi, phía nam, Châu Diêm Phù Đề; phía tây, châu Cù Da Ni; phía bắc, Châu Uất Đơn Việt. Tiếng Phạn là Cù Da Ni, tiếng Hoa là Ngưu Hóa. Tiếng Phạn là Uất Đơn Việt, tiếng Hoa là Thắng xứ. Tiếng Phạn là Phất Vu Đãi; tiếng Hoa là Thắng.
Ba, Tháng chín. Trời Đế Thích dùng kính báu lớn, từ tháng chín chiếu xuống châu phía nam Thiệm Bộ, ba châu còn lại tuần tự chiếu rọi vào tháng sáu, bảy, tám đến tháng chín lại chiếu xuống châu phía bắc để xem xét việc thiện ác, của con người. Vua trời Tì Sa Môn, phía bắc, tuần tra bốn châu, cũng dùng kính như thế để quan sát, nên người ở những châu này, trong những tháng này phải ăn chay, giữ giới, làm lành. (Phần trên là ba tháng trường trai của một năm).
Bốn, Mỗi nguyệt sơ bát nhật. Trời Đế Thích xuống chiếu Tứ Thiên Vương, mỗi vị cai trị mộtphương, đến ngày này truyền cho các phụ thần đi quan sát thiện, ác người dân ở thế gian. Vào ngày này, con người nên làm lành. Đó gọi là trai nhật.
Năm, Mỗi nguyệt thập tứ nhật. Ngày này, Tứ Thiên Vương truyền cho bốn thái tử đi quan sát thiên hạ, xem xét việc thiện, ác của nhân dân. Vào ngày này, người nên làm lành. Đó gọi là trai nhật.
Sáu, Mỗi nguyệt thập ngũ nhật. Vào ngày này, Tứ Thiên Vương tự mình đi xem xét thiên hạ coi có kẽ nào thương yêu, hiếu thảo với cha mẹ, cung kính Tam Bảo và tôn trọng bậc trưởng thượng và những người tu hành theo Lục Độ, thì chư thiên rất mừng vui, ban cho điềm lành, cho phước lộc và tăng thêm tuổi thọ. Ngược lại, người nào không tu tập việc lành, không giữ giới, chỉ biết tạo nghiệp ác, thì chư thiên buồn phiền, giáng xuống những điềm chẳng lành, giảm bớt phước lộc, trừ đi tuổi thọ.
Bảy, Mỗi nguyệt nhị thập tam nhật. Vào ngày này, Tứ Thiên Vương sai phụ thần quán sát thế gian, giống như ngày mùng tám.
Tám, Mỗi nguyệt nhị thập cửu nhật. Vào ngày này, Tứ Thiên Vương sai thái tử quán sát thế gian, giống như ngày mộtbốn.
Chín, Mỗi nguyệt tam thập nhật. Vào ngày này, chính Tứ Thiên Vương đi tuần tra, quan sát, giống như ngày rằm (Phần trên là sáu ngày trai).
Phải Làm Sao Với Các Phẩm Vật Cúng Cô Hồn?     Gõ Cửa Thiền – Pháp Thiền Của Phật     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Hai Lần Sống Lại     Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Đặt Tên Phật Cho Con     Gõ Cửa Thiền – Ngôi Chùa Tĩnh Lặng     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Cá Khóc Cảm Động Người     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Mong Con Mạnh Khỏe     Làm Sao Tránh Họa Chiến Tranh – Cs Lý Bỉnh Nam     Pháp Ngữ
Ai rời bỏ uế trược,
Giới luật khéo nghiêm trì,
Tự chế, sống chơn thực,
Thật xứng áo cà sa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,452 pháp âm và 6,919 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,309 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,265 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng giác
Lượt truy cập 14,507,588