---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bố Thí Ly Ngũ Chủng Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 布施離五種法 (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)
Một, Bất Tuyển Hữu Đức Vô Đức. Bồ Tát tu hạnh Bố Thí, bình đẳng cứu giúp khắp cả, không chọn lựa thân sơ, thương ghét. Đối với người có đức, sinh tâm thương yêu, kính trọng. Đối với người không có đức, khởi lòng lân mẫn. Đó gọi là không chọn người có đức hay không đức.
Hai, Bất Thuyết Thiện Ác. Bồ Tát tu hạnh Bố Thí, với tâm từ bình đẳng. Đối với người lành, kẻ ác, theo sở nguyện của họ, đều được lợi ích như nhau. Đó gọi là Bất Thuyết Thiện, Ác.
Ba, Bất Trạch Chủng Tánh. Bồ Tát tu hạnh Bố Thí, không phân biệt dòng họ sang, hèn, hễ có nhu cầu đều cho hết thảy. Đó gọi là không chọn dòng họ.
Bốn, Bất Khinh Cầu. Bồ Tát tu hạnh Bố Thí, gặp người đến xin, càng đem lòng thương mến mà cung cấp những gì cần thiết để giúp đở họ. Đó gọi là Bất Khinh Cầu.
Năm, Bất Ác Khẩu Mạ. Bồ Tát tu hạnh Bố Thí, hễ người nào có yêu cầu, mong mõi, thì đều được giúp đỡ, không nói lời xấu ác làm nhục người. Đó gọi là Bất Ác Khẩu Mạ.
Gõ Cửa Thiền – Ý Nguyện Cuối Cùng Và Di Thư     Pháp Tu Cho Người Sắp Mất     Lạy sám hối có thực sự tiêu nghiệp không?     BẢN NGÃ (CÁI TÔI)     Bồ Tát Thân Nai     Phát Nguyện Chép Kinh     Không Vướng Mắc     Thế nào là tháo đinh gỡ chốt?     Không Trả Lời Thẳng Câu Hỏi     Gỏi Chay     


Pháp Ngữ
Trái bầu khi tới mùa thu
Bị quăng vì héo vì khô mất rồi,
Thân này cũng vậy mà thôi
Tàn đời thành đống xương phơi bạc mầu
Nhìn xem vui thú gì đâu.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,762,285