---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Biệt Tướng Tam Bảo
----------------------------- Trích Lục Phật Học - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Ba Ngôi Báu Phật, Pháp và Tăng, mỗi Ngôi Báu đều có tướng trạng khác nhau: Phật là bậc có tư cách và phẩm hạnh cao thượng, trải một thời gian tu hành đã thành bậc đại giác, chấm dứt sinh tử luân hồi; Pháp là tất cả những giáo pháp của Phật đã nói ra trong suốt thời gian tại thế, nhằm xiển dương các chân lí mà Ngài đã khám phá; Tăng là tất cả đồ chúng nguyện tu tập theo giáo pháp của Phật. Vì Ba Ngôi Báu, mỗi Ngôi Báu đều có tướng trạng khác nhau như thế, cho nên gọi là “biệt thể Tam Bảo” hay “biệt tướng Tam Bảo”.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● Cũng gọi là Biệt thể Tam Bảo 別相三宝 (Trích Từ Thích Thị Yếu Lãm)
Phật, Pháp, Tăng không giống nhau, nên gọi là Biệt Tướng Tam Bảo.
Một, Phật Bảo. Ban đầu Phật thành đạo ở cội Bồ Đề, chỉ thị hiện thân cao một trượng sáu, đến khi nói kinh Hoa Nghiêm thì hiện ra thân tôn quý đặc biệt Lô Xá Na. Đó là Phật Bảo.
(Tiếng Phạn Bồ Đề, tiếng Hoa là đạo. Tiếng Phạn là Lô Xá Na, tiếng Hoa là Tịnh Mãn).
Hai, Pháp Bảo. Phật nói năm thời gồm có Đại Thừa, Tiểu Thừa, ba tạng kinh, luật, luận. Đó là Pháp Bảo.
(năm thời: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã, Niết Bàn).
Ba, Tăng Bảo. Bẩm thọ giáo pháp của Phật, tu nhân chứng quả, như Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Đó là Tăng Bảo.
(Tiếng Phạn Bồ Đề Tát Đoả, tiếng Hoa là Giác Hữu Tình).
● 別相三宝 (Hoa Nghiêm Kinh Tuỳ Sớ Diễn Nghĩa Sao và Tam Bảo Chương)
Biệt Tướng là trong Tam Bảo tên gọi và hình tướng không giống nhau.
Một, Phật Bảo. Phật có đủ mười thân tên gọi và hình tướng khác nhau, nên gọi là Phật Biệt Tướng.
(mười thân Phật là Bồ Đề Thân, Nguyện Thân, hoá thân, Lực Trì Thân, Tướng Hảo Trang Nghiêm Thân, Oai Thế Thân, Ý Sanh Thân, Phước Đức Thân, Pháp Thân, Trí Thân )
Hai, Pháp Bảo. Phật nói một đại tạng kinh điển gồm giáo, lý, hạnh, quả, danh, tướng không giống nhau, nên gọi là pháp Biệt Tướng
(giáo: kinh giáo; lý: tánh lý; hạnh: hạnh nghiệp; quả: quả vị).
Ba, Tăng Bảo. Văn Thù, Phổ Hiền là các đại Bồ Tát cho đến Tam Hiền, Thập thánh tu chứng quả vị không giống nhau, nên gọi là Tăng Biệt Tướng.
(Tam Hiền là các Bồ Tát Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Thánh là Thập Địa Bồ Tát)
Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Bún Riêu Chay     Hoa sen biểu thị cái gì trong Phật giáo ?     Uống Rượu Bia     Cuộc Hội Ngộ Sau 40 Năm Hóa Giải Mối Duyên Thù     Có một vị tu giai đoạn đầu giống như cây khô?     Người Có Bốn Vợ     Nên dùng phương pháp nào để khuyến cáo gia đình ăn chay trường, nhưng thích mua cá, thịt cho con cái ăn?     Tự Mãn     Năm xưa nghèo?     


Pháp Ngữ
Chưa dứt được tham, sân, si thì hãy khoan nói đến giác ngộ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,881 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,016,045