---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Hành Ngũ Môn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修行五門 (Khởi Tín Luận Sớ)
Một, Tu Hành Thí Môn. Thí có ba nghĩa. Nếu gặp bất cứ ai nài nĩ, van xin, bằng của cải có được, tùy sức cho họ, bỏ tính keo kiệt của mình, để cho họ được vui vẻ. Đó là Bố Thí tiền của để sống còn. Nếu gặp tai ách, hoạn nạn, sợ sệt, và nguy hiểm đến gần, tùy mình giúp đở, cứu giúp, làm cho họ không còn lo sợ. Đó là Bố Thí Vô Úy. Nếu có chúng sanh đến cầu xin pháp Phật, tùy theo sự hiểu biết của mình, khéo léo giảng nói, không vì tham danh, lợi và sự cung kính, mà chỉ vì lợi mình lợi người cùng trở về giác ngộ. Đó là pháp thí. Đó gọi là tu hành theo pháp môn Bố Thí.
Hai, Tu Hành Giới Môn. Không làm các điều ác, xa lìa nơi ồn ào, tu theo Hạnh Đầu Đà, cho đến tội nhỏ cũng sanh tâm sợ sệt, xấu hổ, sửa đổi hối hận, không xem thường giới cấm của Phật chế ra, thường phòng hờ những lời chê bai, ngờ vực, phải ngăn chặn sai lầm. Đó là tu hành theo pháp môn Trì Giới.
(Tiếng Phạn là Đầu Đà, tiếng Hoa là Đẩu Tẩu, tức là rũ sạch trần lao).
Ba, Tu Hành Nhẫn Môn. Chịu đựng được sự phiền muộn do người khác làm ra mà tâm không ôm hận báo thù, cũng như đối tám thứ lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc đều nên chịu đựng. Đó là tu hành theo pháp môn Nhẫn Nhục.
Bốn, Tu Hành Tiến Môn. Đối với các việc lành, tâm không lười biếng thối lui, lập chí vững chắc, siêng tu tất cả công đức, tự lợi, lợi tha, mau xa lìa các khổ. Đó là tu hành tiến môn.
Năm, Tu Hành Chỉ Quán Môn. Chỉ là ngăn chặn tướng tất cả cảnh giới tán loạn, tùy thuận theo xa ma tha. Quán phân Biệt Tướng của nhân duyên sanh diệt, tùy thuận tỳ bát xá na. Với hai ý nghĩa này của chỉ và quán, tu tập từ từ thì sẽ xa lìa Tướng Tán Loạn và sanh diệt mà được thành tựu đạo nghiệp. Đó là tu hành theo pháp chỉ, quán.
(tiếng Phạn là Xa Ma Tha, tiếng Hoa là Chỉ. Tiếng Phạn là Tỳ Bát Xá Na, tiếng Hoa là Quán).
Về Tôn Giả Ưu-Ba-Li     Tự-Thực-Hiện Không Phải Là Tự-Chứng-Ngộ     Thời khóa tụng thường có kinh bất liễu nghĩa, rồi sau có bài Bát nhã?     Nên Trì Chú Đại Bi Bằng Âm Phạn Hay Âm Hán-Việt?     Con Đường Dẫn Tới Niết Bàn Đều Khác Biệt Với Mỗi Cá Nhân     Bồ tát là những vị đã chứng ngộ, rồi trở lại Ta Bà để độ chúng sanh phải không?     Hảo Tâm Xuất Gia     Sự Giác Ngộ Của Một Cá Nhân Này Có Giá Trị Hơn Sự Giác Ngộ Của Một Người Khác Hay Không     Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào?     Nuôi Dưỡng Chí Nguyện Xuất Gia     


Pháp Ngữ
"Người kia chửi bới, đánh tôi
Lại còn lấn lướt, cướp hoài. Giận thay!"
Ai không còn nghĩ điều này
Sẽ mau dứt bỏ được ngay hận thù.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,474 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,271 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Vuloc199100@gmail.com
Lượt truy cập 15,806,627